Renault będzie modernizować... roboty

Renault będzie modernizować... roboty Renault

W należącym do Renault kompleksie Refactory we Flins francuski koncern zajmuje się przywracaniem samochodów używanych do stanu fabrycznego. Niejako przy okazji powstał wydział, na którym będą poddawane modernizacji również roboty przemysłowe. Dzięki temu francuski koncern będzie mógł odświeżyć wykorzystywane w procesach produkcyjnych roboty.

Na terenie Refactory we Flins dziesiątki robotów przemysłowych, ustawionych w rzędach, czekają na modernizację. Dzięki klastrowi „Retrofit”, którego zadaniem jest ich modernizacja, po jej przejściu będą mogły zostać ponownie zamontowane na liniach produkcyjnych. W bieżącym roku zmodernizowanych zostało już 40 robotów, które pozwolą na wdrożenie ważnych projektów, takich jak uruchomienie w zakładzie w Douai produkcji nowego Mégane E-Tech.

Roboty z różnych zakładów Grupy

Wycofane z linii produkcyjnych roboty z fabryk w Sandouville, Maubeuge i Douai zostały zgromadzone na wydziale narzędziowym zakładu we Flins. O ile poprzednio każdy z zakładów modernizował swoje roboty we własnym zakresie, to obecnie działalność ta została scentralizowana w ramach Refactory, aby w pełni wykorzystać potencjał wyspecjalizowanego zespołu i dzielić się doświadczeniem w ramach jednego wydziału. Do 2023 r. stan osobowy zespołu zostanie podwojony i będzie wynosił ośmiu techników i jednego spedytora.

Po dokładnym oczyszczeniu roboty są badane przez robotyków, którzy przeprowadzają niezbędną diagnostykę przed przystąpieniem do ich „rewitalizacji”. Wymiana płyty głównej, wiązek przewodów, silnika czy kiści (elementu ramienia) – wszystkie te operacje są możliwe w Refactory. Modernizacja każdego robota zajmuje około czterdziestu godzin.

Roboty pochodzące z fabryki w Maubeuge zostały dostarczone w 2021 r. Miało to miejsce w związku z zakończeniem produkcji starego Kangoo i rozpoczęciem produkcji jego nowej wersji na nowym wydziale. W następstwie tych zmian pierwszych osiemnaście robotów spawalniczych i manipulacyjnych zostało zdemontowanych i przewiezionych do Flins w celu modernizacji. Po jej zakończeniu zostaną odesłane do Douai, by służyć tam na linii montażowej w nowej roli.

Dzięki centralizacji procesu modernizacji robotów udało nam się obniżyć nakłady inwestycyjne związane z wdrażaniem nowych projektów oraz koszty napraw. Podjęte działania pozwoliły nam także skrócić stale wydłużające się terminy dostaw nowych robotów, sięgające nawet czterdziestu tygodni zamiast pierwotnie zakładanych dwudziestu – powiedziała Nathalie, szefowa wydziału narzędziowego.

Etapy modernizacji robotów

Przed przystąpieniem do modernizacji robotów konieczne jest wykonanie kilku wstępnych działań: udokumentowanie dat zakończenia produkcji modeli, określenie dostępności obiektów i scentralizowanie potrzeb zakładów. 

Po tym etapie do akcji wkracza zespół ds. modernizacji, który zajmuje się demontażem, transportem i transformacją robotów. Czynności te obejmują mycie, spuszczenie płynu hydraulicznego, wymianę części, aktualizację systemu oprogramowania, testy precyzji działania i testy wytrzymałości, a na koniec ich przygotowanie do wysyłki. Wszystkie wymienione etapy są niezbędne do zapewnienia udanej transformacji robotów przemysłowych.

Uruchomiony zaledwie rok temu zakład już teraz cieszy się dużym powodzeniem. Zamówień na roboty przemysłowe nie brakuje. Zakład w Valladolid złożył np. zamówienie na 6 robotów (w tym 4 roboty do łączenia blach przez klinczowanie), które zostaną dostarczone po uprzedniej modernizacji we Flins. Aby móc stawić czoła wszystkim tym potrzebom, zaplanowano również szereg zmian w samym zakładzie. W lipcu br. zostanie on powiększony i zyska kilka nowych pomieszczeń w celu zwiększenia jego mocy przerobowych.

Od przyszłego roku Renault zamierza zmodernizować ponad 170 robotów rocznie na potrzeby realizacji projektów Electricity. Działalność ta powinna zapewnić koncernowi rocznie oszczędności rzędu 3 milionów euro.

Źródło: Renault

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę