Kluczowe trendy, które mogą wpłynąć na rozpowszechnienie automatyzacji

Kluczowe trendy w automatyce Mobile Industrial Robots

Automatyzacja z wykorzystaniem autonomicznych robotów mobilnych (AMR) ma duży potencjał w zakresie usprawnienia i rozwoju wielu firm. „Samobieżni pomocnicy” mogą zwiększyć pojemność magazynu, poprawić środowisko pracy i uwolnić cenne zasoby ludzkie. Stworzona została lista kluczowych trendów i doświadczeń, które mogą wpłynąć na rozpowszechnienie automatyzacji.

 

Powrót do inwestycji w automatyzację

W ostatnich latach wojna, kryzys energetyczny i następstwa pandemii COVID19 spowodowały wzrost niepewności co do rozwoju gospodarki. To z kolei skutkowało tym, że wiele przedsiębiorstw uznało, iż są zmuszone odłożyć na później swoje plany modernizacyjne. Obecnie widzimy jednak, że firmy działające przykładowo w branży logistycznej, elektronicznej i motoryzacyjnej – a także ogólnie w sektorze produkcyjnym – stopniowo wznawiają swoje projekty automatyzacji i spodziewamy się, że do końca 2023 r. poziom inwestycji mniej więcej się unormuje. 

Rozwój technologii i perspektywa większej stabilności na rynku światowym zwiększają zapotrzebowanie na nowe rozwiązania logistyczne i rozbudowaną automatyzację. Coraz więcej firm inwestuje czas i środki w działania, które mają pomóc im w utrzymaniu  konkurencyjności w wybranej dziedzinie. Według raportu McKinsey's Global Industrial Robotics Survey 2022, w ciągu najbliższych pięciu lat wiele przedsiębiorstw planuje przeznaczyć nawet 25% środków na inwestycje w systemy automatyczne.  

Automatyzacja motywowana niedoborem pracowników

Wraz ze stabilizacją rynków i stopniowym wzrostem produkcji do poziomu sprzed pandemii, wraca stare  wyzwanie: niedobór wykwalifikowanej kadry. Dodatkowo niestabilne łańcuchy dostaw zachęciły wiele przedsiębiorstw do przeniesienia produkcji bliżej rynków krajowych poprzez reshoring i onshoring, co nieuchronnie pogłębia problem znalezienia obsady dla jeszcze większej liczby wakatów. 

Automatyzacja zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów, jednocześnie umożliwiając pracownikom wykonywanie bardziej złożonych zadań. Ponadto roboty faktycznie poprawiają środowisko pracy poprzez przejęcie rutynowych procesów, na które często składają się zadania monotonne, obniżające zaangażowanie i efektywność pracowników. Z drugiej strony, jednym z głównych wyzwań w dziedzinie automatyzacji jest niedobór wykwalifikowanej kadry, której umiejętności pozwalałyby na samodzielne wdrożenie robotów. Jeśli automatyzacja ma być wykorzystana jako wyróżnik firmy w procesie rekrutacji i w późniejszym zatrzymaniu pracowników, oznacza to potrzebę szkolenia odpowiednich kadr, zarówno w poszczególnych firmach, jak i w całym społeczeństwie.  

Zwiększenie roli pracowników

Podczas gdy coraz więcej firm inwestuje w AMR i inne formy automatyzacji, pomysł współpracy z robotami jest niekoniecznie pozytywnie postrzegany wśród personelu. Wielu pracowników zaczyna czuć się niepewnie co do swojej zawodowej przyszłości, dlatego też jednym z kluczowych zadań stojących przed firmami jest rozwianie tych obaw. W rzeczywistości kierowanie robotami przez pracowników jest proste, bezpieczne i intuicyjne; trzeba im tylko dać taką możliwość. 

Ważną częścią strategii udanej automatyzacji jest jasna komunikacja przed, w trakcie i po implementacji robotów. Istotne jest, aby od samego początku zaangażować pracowników mających wymagane umiejętności i wiedzę na temat danego procesu, co pozwoli im brać czynny udział we wdrożeniu. Dodatkowo może to również pomóc im dostrzec, że AMR mają potencjał, aby pozytywnie wpłynąć na ich pracę w przyszłości.

Z myślą o idealnym wdrożeniu robotów MiR uruchomił programy edukacyjne, takie jak akademia internetowa, w której pracownicy mogą brać udział w krótkich kursach, mających na celu zdobycie podstawowej wiedzy o produktach oraz ogólne zrozumienie funkcjonowania robotów.

Rozwiązania programowe dla większych flot robotów

Inwestycje w automatyzację oznaczają wzrost liczby robotów w poszczególnych firmach. Dotyczy to w szczególności globalnych korporacji, które już obecnie dysponują dużą liczbą robotów, obsługujących różnorodne zadania w wielu lokalizacjach. Ich optymalne funkcjonowanie wymaga wdrożenia solidnych i zaawansowanych rozwiązań programowych.

Powodzenie automatyzacji na dużą skalę zależy także od ograniczenia czasu i stopnia skomplikowania sterowania każdym pojedynczym robotem. Chociażby dostosowanie oprogramowania robotów do każdorazowej zmiany wykonywanych zadań musi być łatwe i intuicyjne. Ręczne ustawianie każdego AMR jest po prostu niepraktyczne. Oprogramowanie do inteligentnego zarządzania flotą jest również kluczowe w ustawieniu stałych elementów pracy i funkcjonowania takich jak automatyczny powrót robotów do ładowarki, omijanie przeszkód, pracowników i innych robotów, integracja z innymi systemami firmy, takimi jak ERP i WMS. 

Oprogramowanie jest również niezbędne do zbierania i analizowania danych, które mogą być następnie wykorzystane do poprawy wydajności i niezawodności operacyjnej robotów. Dlatego w MiR koncentrujemy się tak samo mocno na rozwoju oprogramowania, jak i na samych AMR. 

Elastyczność jako podstawowe wymaganie rynkowe

Rynek robotów mobilnych i automatyki wciąż się rozwija i to w ekspresowym tempie. Warte odnotowania jest to, że coraz większa liczba firm zauważa potencjał wykorzystania robotów mobilnych w celu automatyzacji kolejnych  – i coraz bardziej zróżnicowanych – procesów produkcyjnych.

Firmy zaczynają również uwzględniać w planach automatyzacyjnych bardziej złożone procesy, w których roboty mobilne dostarczają elementy do innych zautomatyzowanych systemów. Co więcej, powstałe w ten sposób nowe procesy wymagają robotów transportujących różne materiały i komponenty o różnej masie oraz mających funkcjonalności komplementarne do istniejących. To oczywiście wymaga większej elastyczności, zarówno w wyborze robotów i akcesoriów, jak i w odniesieniu do powiązanego oprogramowania. 

Źródło: Mobile Industrial Robots

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę