Technologia robotów usługowych NSK wspiera pierwszą linię opieki zdrowotnej

Technologia robotów usługowych NSK wspiera sektor zdrowotny MiR

Firma NSK pracuje nad wspieraniem społeczeństwa poprzez rozwój nowej technologii robotów usługowych, w tym urządzeń robotycznych ułatwiających przenoszenie pacjentów w placówkach medycznych. W październiku 2021 r. firma dołączyła do japońskiej inicjatywy rządowej mającej na celu wdrożenie w szpitalach technologii robotycznej, pomocnej w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się COVID-19. Firma NSK pracuje aktualnie nad dalszym rozwojem technologii robotycznych poprzez wymianę doświadczeń z personelem medycznym służącym na pierwszej linii ochrony zdrowia.

Obecnie na całym świecie opracowywane są nowe roboty asystujące, które mają pomagać rozwiązywać problemy społeczne. W ramach tych działań NSK chce stworzyć roboty do użytku w miejscach, w których porusza się wiele osób, takich jak placówki medyczne i szpitale. Firmowe technologie zapewniające płynny ruch i niski poziom szumu idealnie sprawdzą się w tego typu zastosowaniach zrobotyzowanych.

Na początkowym etapie planowania zdecydowano o pracach rozwojowych nad autonomicznym robotem mobilnym. Jednak po analizie charakterystyki funkcjonowania szpitala (wąskie korytarze i duża liczba poruszających się osób) firma NSK doszła do wniosku, że lepszym rozwiązaniem podnoszącym wydajność miejsca pracy będzie robot asystujący z napędem, który mógłby pomóc personelowi podczas przenoszenia pacjentów.

Robot

Firma miała świadomość, że proponowany przez nią robot może zmniejszyć nakład pracy fizycznej personelu medycznego i ułatwić reformę stylu pracy w sektorze opieki zdrowotnej. W oparciu o to założenie NSK zbudowała prototyp robota, który pomaga personelowi w przenoszeniu ciężkich przedmiotów w szpitalach, takich jak nosze i wózki. W ramach inicjatywy rządu japońskiego firma NSK demonstruje obecnie możliwości zastosowania swojego zmotoryzowanego robota wspomagającego w jednym z dużych szpitali. Ostatecznym celem jest wdrożenie tego rozwiązania przez sektor opieki zdrowotnej do codziennego użytku.

Podczas opracowywania robota wspomagającego NSK koncentruje się na istotnych kwestiach dotyczących użytkowników, weryfikując koncepcje w krótkich cyklach. Na przykład, zamiast poświęcać trzy lata na opracowanie robota w całości firma co trzy miesiące zbiera informacje zwrotne od klientów, stopniowo wdrażając ulepszenia w trakcie procesu rozwojowego.

Robot opracowany przez NSK wykorzystuje napęd, który ułatwia płynne ruszanie i przyspieszanie, a także zwalnianie i pokonywanie ciasnych skrętów. Wykorzystując swoją wiedzę techniczną, firma NSK chce skonstruować użytecznego robota dostosowanego do wymagań użytkownika, który pomagałby osobom pracującym na pierwszej linii opieki zdrowotnej. Tego typu innowacyjne projekty wspierają etos firmy w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb społeczeństwa, jednocześnie stwarzając możliwości rozwoju nowego biznesu.

Źródło: NSK

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę