Onshore z nowymi zasadami gry

Onshore z nowymi zasadami gry Canva

Złagodzenie zasady 10H stało się faktem. Po 7 latach stagnacji w branży zostały stworzone nowe możliwości dla lądowej energetyki wiatrowej. Po nowelizacji ustawy wiatrakowej turbiny wiatrowe będą mogły być wznoszone tylko na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zachowując minimalną odległość od budynków mieszkalnych – 700 m. Nowością dla wszystkich jest także pojęcie prosumenta wirtualnego. Wąskim gardłem pozostają procedury planistyczne lokalizacji nowych projektów, jednak czy jedynym?

Energetyka wiatrowa uzyskała najlepszy wynik spośród OZE w miksie energetycznym w 2022 r., której udział wynosił 10,8% z 21% energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z danymi PSE za ubiegły rok produkcja energii z samej energetyki wiatrowej to niemal 19 TWh, co oznacza 15 % wzrost generacji w stosunku do 2021 r. Z kolei 23 kwietnia 2023 r. to historyczny dzień dla wiatraków na lądzie. W tym dniu weszła w życie długo wyczekiwana przez branżę nowelizacja ustawy odległościowej. Złagodziła ona niesławną zasadę 10H. To pozytywny impuls dla całego sektora.

Energetyka wiatrowa coraz mocniejsza 

– Energetyka wiatrowa na lądzie z roku na rok rośnie w siłę. Moc zainstalowana sukcesywnie wzrastała pomimo obowiązującej przez lata reguły 10H. Teraz, po złagodzeniu zasad dotyczących lokalizacji farm wiatrowych czekamy na skok inwestycyjny. Energia z wiatru pozwoli znacznie szybciej osiągnąć ambitne cele uwzględnione w PEP2040, która zakłada czterokrotny wzrost mocy z OZE, z czego na lądzie ma to być 20 GW w 2040 r. Podczas tegorocznej Konferencji PSEW2023 wskażemy, ile GW rzeczywiście zostanie zrealizowanych przy odległości 700 m określonej w ustawie wiatrakowej – zapowiada Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. 

Dzięki nowelizacji ustawy, inwestorzy wiatrowi ruszyli w teren przystępując do pracy developerskiej przy nowych projektach. Szereg korzyści z rozwoju onshore wiąże się bezpośrednio ze wzrostem udziału local content. Polski przemysł ma ogromny potencjał do rozwoju łańcucha dostaw z udziałem ponad 1000 firm produkujących komponenty do elektrowni wiatrowych.

– Rynek onshore w Polsce jest dla firmy Vestas bardzo atrakcyjny. Szacujemy, że w najbliższych 2 latach zainstalujemy zostanie w Polsce zainstalowany dodatkowy 2 1GW mocy na lądzie, co wiąże się ze wzrostem zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników w do obsługi turbin, zwiększeniem liczby dostawców oraz zamówień lokalnych. Liczymy, że w parze ze zmianą kluczowych regulacji dotyczących lokalizowania elektrowni wiatrowych, otworzą się możliwości na wykorzystanie aktualnych technologii i instalowaniu turbin min. 4MW. Zwiększenie pozytywnego efektu dla polskiej gospodarki jest możliwe przy założeniu dalszej liberalizacji przepisów odległościowych i uproszczeniu procedur uzyskiwania pozwoleń dla nowych inwestycji – wskazuje JagnaKubańska-Łyczakowska, head of public affairs Poland, global public affairs w Vestas.

Wąskie gardło OZE

Niemałym wyzwaniem dla zwiększenia generacji OZE, w tym farm wiatrowych, jest zwiększenie możliwości przesyłowych polskiego systemu elektroenergetycznego. Według planów rozwoju PSE do 2030 r. w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym potencjał odnawialnych źródeł energii ma sięgnąć 100 TWh – czyli 50% zapotrzebowania na energię w Polsce. Zdaniem branży OZE, cel ten nie jest możliwy do zrealizowania. Należałoby go zweryfikować i „urealnić”.

– Dane jasno pokazują, że proces rozbudowy i zwiększania możliwości przyłączeniowych sieci elektroenergetycznych nie jest adekwatny do rosnącego zapotrzebowania na energetykę odnawialną w Polsce, co już teraz jest jednym z głównych powodów spowalniających transformację energetyczną. W kwestiach przyłączeniowych wymagane są pilne i przemyślane działania, nieobciążające odbiorców końcowych kosztami rozbudowy sieci. Dlatego ważne jest, aby otworzyć dyskusję podczas Konferencji PSEW 2023 na poziomie okrągłego stołu i wypracować przepisy, które pozwolą sięgnąć po rozwiązania technologiczne zwiększające efektywność wykorzystania sieci tj. magazyny energii, linie bezpośrednie czy cable pooling – wskazuje Janusz Gajowiecki, szef PSEW.

Nowo oszacowany potencjał lądowej energetyki wiatrowej po nowelizacji kluczowych regulacji oraz rozwiązania dla optymalizacji polskich sieci przesyłowych i dystrybucyjnych zostaną przestawione podczas nadchodzącej Konferencji PSEW 2023 w Serocku już 2022 czerwca.

Źródło: PSEW

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę