Coraz większa liczba kierowników magazynów planuje wdrożyć technologię RFID do 2028 roku

Kierownicy magazynów planują wdrożyć technologię RFID Canva

Zebra Technologies Corporation, wiodący dostawca rozwiązań cyfrowych umożliwiających przedsiębiorstwom inteligentne łączenie danych, zasobów i ludzi, opublikował wyniki swojego globalnego badania 2023 Global Warehousing Study. Wyniki jasno potwierdziły, że 58% decydentów z branży magazynowej planuje wdrożyć technologię identyfikacji radiowej (RFID) do 2028 r., co pomoże zwiększyć widoczność zasobów i zmniejszy braki magazynowe.

W ciągu najbliższych pięciu lat większość osób decyzyjnych w branży magazynowej planuje wdrożyć stacjonarne, pasywne lub ręczne czytniki RFID i stacjonarne rozwiązania do skanowania przemysłowego. Takie zmiany pomogą lepiej śledzić zasoby, efektywność pracowników i towary w całym środowisku magazynowym. W tym roku przypada również 50. rocznica wymyślenia technologii RFID, która stała się narzędziem pomagającym stawić czoła tak wielu wyzwaniom pracowników pierwszej linii w magazynach i innych branżach.

Przyspieszenie modernizacji w celu lepszego zarządzania zwrotami

Badanie wykazało, że 74% europejskich decydentów magazynowych (73% na całym świecie) przyspieszyło lub przyspieszy harmonogram projektów modernizacyjnych. Powinno to pomóc w zarządzaniu zwrotami, które stało się największym wyzwaniem operacyjnym wymienianym przez prawie połowę ankietowanych decydentów – mamy tu wzrost o 10 punktów procentowych rok do roku. W Europie odsetek ten wynosi 43%, co oznacza wzrost o 12 punktów procentowych.
 
Znaczący wzrost liczby zwrotów jest zbieżny z gwałtownym wzrostem e-realizacji zamówień w ciągu ostatnich kilku lat i stanowi powód do zmian w każdej części łańcucha dostaw – powiedział Andre Luecht, Global Strategy Lead for Transportation, Logistics and Warehouse, Zebra Technologies. – Oznacza to, że kierownicy magazynów muszą zmodernizować swoje operacje za pomocą rozwiązań technologicznych do obsługi zwrotów i zwiększać elastyczność, monitoring zapasów i prognozować popyt w celu poprawy wydajności i podejmowania lepszych decyzji w czasie rzeczywistym. 

Większość osób decyzyjnych z branży warehouse (76%) twierdzi, że znajdują się pod presją poprawy wydajności przy jednoczesnym dostosowywaniu się do zmieniających się wymagań konsumentów w zakresie handlu e-commerce. Według prawie 80% pracowników magazynów i decydentów, niedokładnie monitorowane stany magazynowe i braki w zapasach stanowią nadal poważne wyzwanie dla produktywności. W rzeczywistości obie grupy - 82% pracowników i 76% decydentów - zdają sobie sprawę, że potrzebują lepszych narzędzi do zarządzania zapasami, aby osiągnąć większą dokładność i określić dostępność produktów. Niemal wszyscy (94%) europejscy decydenci (91% na całym świecie) odpowiadają na tę potrzebę, podając plany inwestycji w technologię w celu zwiększenia widoczności w całym łańcuchu dostaw do 2028 r.

Optymalizacja operacji w celu zwiększenia widoczności

Osoby podejmujące decyzje dotyczące magazynów zwiększają również liczbę pracowników pierwszej linii, automatyzując swoje magazyny, aby ostatecznie zoptymalizować swoje operacje i zwiększyć widoczność zasobów. Według niedawno przeprowadzonego Interact Analysis, pomimo spowolnienia popytu na projekty automatyzacji (częściowo z powodu ograniczenia budowy magazynów), oczekuje się, że zapotrzebowanie znowu zacznie rosnąć w 2024 r.

Badanie Zebra wykazało, że 69% decydentów już zautomatyzowało lub planuje zautomatyzować przepływy pracy do 2024 r., aby wesprzeć pracowników magazynów i pchnąć ich w kierunku zadań o wyższej wartości, bardziej zorientowanych na klienta. Ponad połowa ankietowanych uważa, że automatyzacja zwiększa wydajność i produktywność pracowników poprzez ograniczenie ręcznej kompletacji, ilości błędów w zamówieniach i czasu cyklu. Tymczasem ośmiu na dziesięciu pracowników magazynów zgadza się, że korzystanie z większej ilości technologii i automatyzacji pomaga im osiągnąć lub przekroczyć cele w zakresie produktywności. Jak widać, zmiana dzieje się na naszych oczach i nigdy nie była tak pożądana.

Wzrost produktywności to jednak nie wszystko. Ośmiu na dziesięciu ankietowanych pracowników magazynowych czuje się bardziej docenianych, gdy ich pracodawcy zapewniają im technologię i narzędzia automatyzacji pomagające w pracy. Podobnie, 88% decydentów twierdzi, że dodanie technologii magazynowych, w tym urządzeń i robotyki, przyciąga i zatrzymuje pracowników, co jest niezwykle ważne w przypadku obecnych niedoborów siły roboczej. Ponad połowa ankietowanych decydentów planuje do 2028 r. wdrożyć w swoich obiektach rozwiązania z zakresu uczenia maszynowego (52%) i analityki predykcyjnej (59%). 

Priorytetowe traktowanie zrównoważonego rozwoju 

Osoby decyzyjne w magazynach wybierają rozwiązania w oparciu o ich kompatybilność z ideami zrównoważonego rozwoju. Powodów jest kilka: w dużej mierze to przepisy, koszty energii lub jej niedobory, a także oczekiwania klientów, pracowników i inwestorów. Przykładowo, 78% europejskich decydentów magazynowych (77% na całym świecie) koncentruje się na redukcji emisji i odpadów, podczas gdy ośmiu na dziesięciu z nich twierdzi, że ważne jest, aby ich rozwiązania w zakresie technologii magazynowej maksymalizowały żywotność baterii w sprzęcie. 

Inne zrównoważone elementy, które decydenci traktują obecnie priorytetowo, obejmują zapewnienie dokładnego czasu wymiany urządzeń mobilnych, czy połączenie z oprogramowaniem do monitorowania energii w celu zmaksymalizowania wydajności. Ale to również oferowanie programów odkupu i certyfikowanego odnawiania, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystanie materiałów wielokrotnego użytku i nadających się do recyklingu. Poza własnymi działaniami, 81% decydentów twierdzi również, że ważne jest, aby dostawcy technologii stosowali środki zrównoważonego rozwoju w prowadzeniu swojej działalności.

Kluczowe wnioski w regionach

Azja i Pacyfik

Większość pracowników magazynów i decydentów w regionie APAC jest zgodna co do tego, jak ważne jest osiągnięcie większej dokładności i dostępności w branży. Siedemdziesiąt dziewięć procent obu badanych grup przyznaje, że potrzebuje lepszych narzędzi do zarządzania zasobami, aby osiągnąć te wyniki.

Europa, Bliski Wschód, Afryka (EMEA)

43% osób podejmujących decyzje dotyczące magazynów w regionie EMEA wymieniło zarządzanie zwrotami jako największe wyzwanie operacyjne - wzrost o 12 punktów procentowych rok do roku. 

Ameryka Łacińska

83% decydentów magazynowych w krajach Ameryki Łacińskiej twierdzi, że są pod presją poprawy wydajności przy jednoczesnym dostosowywaniu się do zmieniających się wymagań konsumentów w zakresie handlu elektronicznego. To najwięcej ze wszystkich regionów. 

Ameryka Połnocna

85% pracowników magazynów w regionie jest zaniepokojonych zarządzaniem obciążeniem pracą i poziomem stresu, aby osiągnąć cele związane z produktywnością, co przewyższa globalną średnią wynoszącą 79%.

Metodologia badania

Badanie Zebra Warehousing Vision Study zostało przeprowadzone w marcu i kwietniu 2023 r. przez zewnętrzną firmę badawczą Azure Knowledge Corporation. Obejmuje ono informacje zwrotne od ponad 1400 decydentów i pracowników, którzy zarządzają magazynami lub centrami dystrybucji w produkcji, handlu detalicznym, transporcie, logistyce i dystrybucji hurtowej w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Europie i regionie Azji i Pacyfiku.

Źródło: Zebra Technologies

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę