Wrocław będzie polską Doliną Krzemową?

Wrocław będzie polską Doliną Krzemową? Pixabay

Blisko co piąty polski start-up działający w obszarze sztucznej inteligencji (AI) pochodzi z Wrocławia. Opracowywane przez nich rozwiązania z tego obszaru szybko się rozwijają i są wykorzystywane zarówno w innowacyjnym biznesie, medycynie, logistyce czy przemyśle, jak i w życiu codziennym.

Jak wynika z raportu Fundacji Startup Poland „The Polish Tech Scene. 5 years”, Wrocław wyróżnia się najwyższą koncentracją przedsiębiorców technologicznych w Polsce. Jeden start-up przypada na 4,5 tys. Dolnoślązaków, co świadczy o wyjątkowej liczebności przedsiębiorczych talentów z sektora technologii w tym regionie. Wrocław jest bazą dla 17% start-upów AI w Polsce, plasując się na drugim miejscu za Warszawą (23%).

Liczymy, że Wrocław zyska miano polskiej Doliny Krzemowej. Wszyscy na to ciężko pracujemy, zarówno miasto, jak i przedstawiciele biznesu oraz nauki. To jest nasz cel i robimy wszystko, żeby tak się stało – zapewnia w rozmowie z Agencją Newseria Biznes Ewa Sondej.

Sztuczna inteligencja to podstawa

Ankieta przeprowadzona w czerwcu br. przez ARAW wśród 74 lokalnych firm z branży IT wskazała, że 46 z nich rozwija już rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji, a 21 ma zamiar to zrobić w ciągu kolejnych trzech lat. Tylko siedem firm nie wiąże z AI żadnych planów. Ponad połowa badanych firm dostarcza rozwiązania AI w formie produktów, a prawie 80% badanych planuje zwiększenie inwestycji w ten obszar w przyszłości. Większość z nich spełnia kryteria MŚP, są to m.in. software house’y oraz start-upy. Dane pokazały również, że przedsiębiorstwa są w dużej mierze zakładane lokalnie (raport „Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej 2021” przygotowany przez ARAW).

Portfolio firm jest bardzo szerokie, a usługi są adresowane do wielu różnych branż i sektorów. Na przykład firma NeuroSYS stworzyła oprogramowanie do identyfikacji, wykrywania i klasyfikacji kolonii drobnoustrojów na szalkach Petriego, a Spyrosoft – model predykcyjny do przewidywania ruchu pasażerów komunikacji miejskiej i czasu przejazdu pomiędzy konkretnymi przystankami. Są to często bardzo użyteczne rozwiązania – podkreśla ekspertka z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Jak dodaje, rozwój sektora napędzają przede wszystkim korzyści wynikające z zastosowania technologii z obszaru sztucznej inteligencji, np.: szybsza diagnostyka, lepsze dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów, usprawnienie procesów logistycznych i produkcyjnych w szeroko rozumianym przemyśle.

A to wszystko może się przełożyć na przewagę konkurencyjną biznesu, więc firmy podążają za tym trendem, ponieważ normą staje się cyfryzacja (digitalizacja) biznesu – zauważa Ewa Sondej. – Mamy tu bardzo aktywną rolę samorządu, czego przykładem jest cykl seminariów AI organizowanych przez miasto Wrocław, które mają na celu uświadamianie społeczeństwa na temat korzyści wynikających z zastosowania rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji.

Chcą inwestować we Wrocławiu

85% z lokalnych firm IT przyznaje, że są zadowolone z decyzji o inwestowaniu we Wrocławiu. Podobny odsetek planuje dalsze inwestycje w tym mieście, a 79% – chce poszerzać swoją ofertę rozwiązań AI. Kluczowe powody lokalizacji to dobry dostęp do wykwalifikowanych pracowników, wysokiej jakości infrastruktura biznesowa oraz obecność licznych uczelni oferujących kursy i kierunki studiów z obszaru AI.

Wrocław na mapie sztucznej inteligencji w Polsce jest bardzo znaczącym punktem. Wskazuje na to wiele faktów, przede wszystkim wysoka jakość kształcenia na uczelniach wyższych, które oferują kierunki studiów związane ze sztuczną inteligencją. Dobrym przykładem jest Politechnika Wrocławska, która jako jedna z pięciu uczelni w Polsce prowadzi kierunki stricte związane z SI: zaufane systemy sztucznej inteligencji i sztuczna inteligencja – wymienia przedstawicielka ARAW.

Średnio dwie na trzy firmy współpracują lub planują współpracę z lokalnymi instytucjami szkolnictwa wyższego. Najczęściej dotyczy to organizacji praktyk i kursów dla studentów, co jest często wykorzystywaną metodą pozyskiwania talentów. Mimo rosnącej liczby absolwentów kierunków technicznych rekrutacja w branży tech jest wciąż problematyczna, a znalezienie wykwalifikowanych specjalistów IT w nowej lokalizacji może stanowić wyzwanie dla wielu firm. Dlatego ważna jest kooperacja firm z ośrodkami akademickimi, a nawet ze szkołami niżej w systemie edukacji – podstawowymi i ponadpodstawowymi. Innym sposobem na uzupełnianie braków kadrowych i wypełnienie luk kompetencyjnych jest tworzenie wspólnych projektów przez firmy IT, co pokazuje także dojrzałość rynku. Jak zaznacza Ewa Sondej, współpraca, wymiana wiedzy, lokalnego know-how, przekładają się później na sukces całego regionu.

Najczęściej zespół AI w lokalnych firmach liczy osiem osób. Prawie wszystkie firmy w ciągu kolejnego roku zamierzają je jednak powiększać. Badanie ARAW wskazuje, że najbardziej poszukiwani na rynku są specjaliści na poziomach mid-level i senior. Większość firm opisuje proces pozyskania takich pracowników jako trudny lub bardzo trudny. Juniorów poszukuje zaledwie co czwarta firma, choć jest ich znacznie łatwiej znaleźć. Problem w tym, że ich przeszkolenie jest czaso- i kosztochłonne.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

Jak podkreśla przedstawicielka ARAW, fakt, iż w badaniu nie pojawiły się odpowiedzi z polskich firm AI z centralą w innym mieście, sugeruje, że wrocławskie przedsiębiorstwa z branży technologicznej poszerzają swoją działalność o inne regiony kraju, a nie odwrotnie. Za to do Wrocławia często ściągają firmy z branży IT z całego świata, a za pozyskiwanie i obsługę inwestorów zagranicznych odpowiedzialna jest specjalna jednostka – Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Agencja ma opracowaną całą strategię przyciągania inwestorów. Każdy nowy podmiot otrzymuje  asystenta, który jest z nim od początku procesu inwestycyjnego. ARAW przygotowuje różnego rodzaju dane, prezentacje, informacje, organizuje spotkania z przedstawicielami samorządu, biznesu i nauki, z reprezentantami rynku nieruchomości czy firmami HR-owymi. Następnie pomaga w przejściu całego procesu do momentu podjęcia decyzji biznesowej do osadzenia się we Wrocławiu.

Źródło: Newseria

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę