Ustawa o cenach prądu: kierunek dobry, ale konieczne są poprawki – twierdzą eksperci

Ustawa o cenach prądu. Czy jej zmiany są konieczne? Canva

Fundacja RE-Source Poland Hub zajmująca się zapewnianiem taniej, zielonej energii elektrycznej polskiemu przemysłowi poprzez korporacyjne umowy zakupu energii cPPA przygotowała stanowisko ws. projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. Eksperci wskazują, że przez brak konsultacji projekt zawiera błędy, które mogą zagrozić krótko- i długoterminowemu bezpieczeństwu dostaw energii elektrycznej.

Eksperci RE-Source Poland Hub wskazują, że projekt ustawy ws.  limitów cen energii ten nie podlegał konsultacjom publicznym, co uniemożliwiło wielu branżowym organizacjom przedstawienia swoich uwag i rekomendacji. W rezultacie propozycja nie uwzględnia wszystkich okoliczności, które powinny być wzięte pod uwagę.

Kluczowym elementem w tym zakresie jest fakt nieuwzględnienia odmienności kontraktów cPPA od innych kontraktów sprzedaży energii elektrycznej. W ocenie RE-Source Poland Hub  włączenie cPPA do reżimu ww. ustawy spowoduje, że projektowany mechanizm ustalania ceny maksymalnej ze źródeł OZE w istotny sposób naruszy główną korzyść, która motywowała firmy do zawierania takich umów tj. stabilność warunków finansowych oraz ich przewidywalność, które do tej pory gwarantowały ich opłacalność dla obu stron kontraktu. Ingerencja państwa w zawarte i obowiązujące kontrakty zwiększy ryzyko finansowania inwestycji po stronie wytwórcy, jednocześnie będzie sygnałem dla obu stron, iż zawarte umowy muszą być obwarowane dodatkowym ryzykiem interwencji państwa. Dotyczy to zarówno zawartych, jak i planowanych umów.

 – Ubolewamy, że proponowany projekt ustawy nie uwzględnia działań podejmowanych przez coraz liczniejszą grupę wytwórców i odbiorców przemysłowych, którzy zabezpieczają cenę energii elektrycznej na uzasadnionym, akceptowalnym poziomie poprzez długoterminowe umowy cPPA. (…) Mając powyższe na uwadze, należy wyraźnie podkreślić, że proponowane rozwiązania negatywnie wpłyną na rozwój rynku umów cPPA, ponieważ wytwórcy mając na uwadze ww. ryzyka dużo ostrożniej będą podchodzić do tego typu kontraktów, co oznacza, że odbiorca chcący zabezpieczyć cenę energii w długim terminie będzie miał dużo mniej szans na zawarcie takiego kontraktu. Zatem sumarycznie Rząd osiągnie efekt odwrotny od zamierzonego i w długim terminie zwiększą się koszty pozyskania energii przez odbiorców, ponieważ wytwórcy ze względu na ryzyka nie będą zainteresowani zawieraniem tego typu kontraktów. Dodatkowo to rozwiązanie zniechęci instytucje finansowe do finansowania inwestycji, które zabezpieczone są tego typu kontraktami, co w dłuższym terminie spowoduje, że ograniczy się znacznie liczba budowanych projektów OZE. Obecnie instytucje finansujące budowę źródeł OZE postrzegają umowy cPPA jako zabezpieczenie na równi z aukcjami OZE dlatego chętnie finansują inwestycje zabezpieczone tego typu kontraktami. Zaproponowana zmiana może już na stałe zniechęcić tego typu instytucje do podjęcia ryzyka i sfinansowania budowy źródeł OZE – stwierdzono w przygotowanym stanowisku.

Kontrakty cPPA swoją formą przypominają aukcyjny system wsparcia OZE. W tego typu kontraktach strony podobnie jak w aukcji zobowiązują się do dostarczenia określonego wolumenu energii po wskazanej cenie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tego określonego wolumenu i zapłaty tejże ceny. Dlatego RE-Source Poland Hub postuluje wyłączenie tego typu kontraktów spod reżimu ustawy na wzór rozwiązań kontraktów aukcyjnych – wyłączeniu takiemu powinny podlegać zarówno kontrakty cPPA z fizyczną dostawą jak również kontrakty finansowe.

RE-Source Poland Hub od wielu lat działa na rzecz ograniczania kosztów energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych poprzez łączenie odbiorców i wytwórców energii, którzy dzięki zawieraniu długoterminowych umów (nawet 15 lat) zyskują przewidywalność i stabilność, co umożliwia realizację kolejnych projektów inwestycyjnych. Długoterminowe umowy cPPA to najlepszy możliwy sposób na zagwarantowanie stabilności poziomu cen energii elektrycznej w perspektywie średnio i długoterminowej, co w obecnej sytuacji dużej zmienności cen oraz niepewności, co do przyszłego zachowania się rynku energii elektrycznej jest niezmiernie istotne.

Źródło: PSEW

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę