PGNiG z umową na dofinansowanie projektu Hy-Chess

PGNiG z umową na dofinansowanie projektu Hy-Chess Canva

Konsorcjum w składzie: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – lider konsorcjum, Politechnika Śląska – partner konsorcjum oraz Instytut Technologii Paliw i Energii – partner konsorcjum podpisało umowę na dofinasowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju innowacyjnego projektu energetycznego w ramach pierwszego konkursu Nowe technologie w zakresie energii w obszarze tematycznym „T3. Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru”. Umowa opiewa na pełną wnioskowaną kwotę dofinansowania, która wynosi 34,3 mln złotych. Całkowity budżet projektu wyniesie 120 mln złotych.

O uzyskaniu najwyższej oceny ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informowano 11 kwietnia bieżącego roku. Projekt o akronimie Hy-Chess pt. „System wytwarzania wodoru oraz syntetycznego gazu ziemnego z funkcjonalnością w zakresie wytwarzania oraz magazynowania energii elektrycznej”, zakłada zaprojektowanie i następnie budowę demonstratora hybrydowego magazynu energii z wykorzystaniem podsystemu produkcji zielonego wodoru, podsystemu produkcji syntetycznego gazu ziemnego (SNG), podsystemu produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem tlenowego spalania oraz podsystemu magazynowania energii w sprężonym dwutlenku węgla. Planowanym obszarem wdrożenia hybrydowych magazynów energii są klastry energetyczne.

– Implementacja hybrydowych systemów energetycznych to jedno z niewielu rozwiązań, które pozwalają optymalnie dekarbonizować gospodarkę. Zaletą takich rozwiązań jest ich niezależność i elastyczność, a także niezawodność. Pozwala to nie tylko na najlepsze dopasowanie systemu do specyficznych potrzeb klienta, ale również na maksymalne wykorzystanie odnawialnych zasobów energetycznych oraz pełną integrację istniejących aktywów z inteligentnym systemem zarządzania energią, np. w klastrach – mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PGNiG SA ds. rozwoju.

Podpisanie umowy pozwala na rozpoczęcie pierwszego etapu prac – „Opracowanie studium wykonalności” dla proponowanego rozwiązania. Realizacja tego zadania potrwa 9 miesięcy. Opracowane studium wykonalności będzie przedmiotem oceny przez ekspertów NCBiR i w przypadku uzyskania pozytywnej oceny dla najlepszych projektów zostanie uruchomiona kolejna transza finansowania celem realizacji drugiego etapu, który będzie skoncentrowany na budowie i testach instalacji w skali pilotażowej.

– Zaproponowane rozwiązanie to technologia, która ma charakter poligeneracyjny i umożliwia zapewnienie kilku produktów jednocześnie, w tym ciepła, odnawialnego gazu syntetycznego i zielonego wodoru, który zgodnie z europejską i polską Strategią Wodorową, ma stanowić jeden z podstawowych nośników energii w niskoemisyjnej gospodarce – dodaje wiceprezes Sekściński.

Warto wspomnieć, że w lipcu bieżącego roku technologia Hy-Chess opracowana przez zespół z Politechniki Śląskiej została objęta ochroną patentową. To jeden z wielu wynalazków Zespołu zajmującego się od lat technologiami wspierającymi procesy dekarbonizacyjne.

– Bardzo dużą zaletą technologii Hy-Chess jest to, iż wykorzystuje ona dostępne rynkowo maszyny i urządzenia. Podstawowym jednak wyzwaniem dla budowy systemu wielkoskalowego jest organizacja miejsca dla magazynowania dwutlenku węgla, pełniącego rolę nośnika energii. Doświadczenie w budowie wielkoskalowych magazynów gazu, które ma lider projektu, może pozwolić na budowę wysokosprawnych hybrydowych systemów magazynowania energii elektrycznej, których pojemność osiągać może poziom kilkuset megawatogodzin – wyjaśnia prof. Łukasz Bartela z Politechniki Śląskiej.

– Technologia Hy-Chess ma funkcjonalności bardzo dziś pożądane dla przeprowadzenia transformacji energetycznej, takie jak zdolność bilansowania systemu elektroenergetycznego poprzez magazynowanie energii, w tym poprzez wytwarzanie ekologicznych paliw, również na drodze zagospodarowania dwutlenku węgla, co może być kluczowe dla osiągnięcia w 2050 r. tzw. neutralności klimatycznej, zakładanej w strategii rozwoju Europejski Zielony Ład. W pierwszym etapie projektu naszym celem jest udowodnienie nie tylko wykonalności inwestycyjnej, ale w większym nawet stopniu konkurencyjności rynkowej dla proponowanej technologii poligeneracyjnej – dodaje prof. Anna Skorek-Osikowska, również reprezentująca gliwicką Uczelnię i pełniąca w projekcie funkcję kierowniczki B+R.

Własne źródła wytwórcze, magazynowe, możliwości dekarbonizacyjne, a zwłaszcza produkcja i dystrybucja zielonego wodoru będą stanowić istotne elementy działalności biznesowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w przyszłości. Zgodnie z założeniami konkursu prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt będzie realizowany w trzech fazach, z których każda podlega ocenie NCBR i bazując na osiągniętych efektach, podejmowana jest decyzja o kontynuacji lub zaprzestaniu projektu. Pierwsza faza polega na opracowaniu studium wykonalności i podlega ocenie merytorycznej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w drugiej stworzona zostanie instalacja pilotowa, a w trzeciej budowany demonstrator technologii o mocy 5 MW. Demonstrator będzie zlokalizowany w Oddziale PGNiG w Odolanowie.

– Magazynowanie energii jest aktualnie jednym z najważniejszych wyzwań dla gospodarki – stwierdza dr Aleksander Sobolewski, Dyrektor Instytutu Paliw i Energii. – Nasz projekt podejmuje tą tematykę wielowątkowo. Zintegrowane systemy technologiczne oparte na wodorze mogą istotnie przyczynić się do opracowania efektywnych technologicznie i kosztowo rozwiązań w tym obszarze.

Doktor Sobolewski podkreśla, że kluczowym zagadnieniem w przygotowaniu każdej nowej technologii do przyszłej komercjalizacji jest potwierdzenie jej bezawaryjnego działania w skali demonstracyjnej. Powiększanie skali – a więc przejście od analiz systemowych i badań laboratoryjnych przez testy w skali pilotowej, aż do fazy demonstracyjnej – ostatecznie zdecyduje o dojrzałości zaproponowanych rozwiązań.

– Musimy pamiętać, że nie wszystkie atrakcyjnie wyglądające koncepcje naukowe sprawdzą się w rzeczywistości technologicznej. Cieszę się, że nasz Instytut, mając unikatowe kompetencje w zakresie badań procesów w instalacjach pilotowych dla przemysłu chemicznego i energetyki, jest częścią tak znakomitego konsorcjum. Nasze doświadczenia i kompetencje stanowią gwarancję, że testy pilotowe, które wykonamy w naszym centrum technologicznym, pozwolą na pozytywną weryfikację technologii Hy-Chess – podkreśla Aleksander Sobolewski.

Źródło: PGNiG

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę