Multienergetyczny koncern to wzrost bezpieczeństwa Polski

Połączenie PGNiG i PKN Orlen realizowane zgodnie z planem Pixabay

10.10.2022 r. aż 99,99% akcjonariuszy PGNiG obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyraziło zgodę na połączenie z PKN Orlen. Decyzja ta jest jednym z ostatnich etapów w procesie połączenia obu spółek.

– Łączymy siły w wyjątkowo trudnym momencie dla globalnych rynków paliwowo-energetycznych. Warunki gospodarcze, w jakich przyszło nam działać, gwałtowne wahania na rynkach surowcowych, wyzwania związane z transformacją energetyczną wymagają od nas konsekwencji i odważnych decyzji oraz starannego określania priorytetów i wykorzystywania szans na dalszy rozwój potencjału i kompetencji PGNiG, w kluczowych dla spółki obszarach. Dlatego z satysfakcją przyjmuję decyzję podjętą przez akcjonariuszy PGNiG – mówiła Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG SA.

Połączenie PGNiG z PKN Orlen będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju branży paliwowo-energetycznej oraz wzmocni bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Pozwoli na zwiększenie możliwości inwestycyjnych oraz poprawi pozycję negocjacyjną połączonego koncernu, co wpłynie na dalszą poprawę bezpieczeństwa surowcowego Polski. Uzyskane, dzięki połączeniu, synergie pozwolą w sposób efektywny przeprowadzić transformację energetyczną, którą muszą przejść wszystkie kraje europejskie, w tym także Polska.

Pracownicy Grupy Kapitałowej PGNiG swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój centrów kompetencyjnych, w szczególności z obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

W wyniku połączenia działalność upstreamu PGNiG będzie się rozwijać, tworząc nowy rozdział w bogatej historii poszukiwań i wydobycia w kraju i za granicą. Integracja tego obszaru w ramach nowego koncernu umożliwi wzrost wydobycia, ułatwi pozyskanie perspektywicznych złóż i będzie szansą do dynamicznego rozwoju spółek serwisowych w Grupie. Co więcej, wszystkie koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów pozostaną w połączonym podmiocie.

Duże znaczenie mają kompetencje PGNiG w obszarze dystrybucji i magazynowania gazu. Grupa Kapitałowa PGNiG dysponuje największą w Europie, liczącą ponad 190 tys. kilometrów siecią dystrybucyjną. Jest też jedynym podmiotem w kraju posiadającym podziemną infrastrukturę magazynową dla gazu ziemnego. Takie szczególne zasoby nie tylko pozwalają rozwijać rynek gazu ziemnego w Polsce, ale także umożliwią realizację projektów wodorowych i biometanowych.

Ważnym wkładem PGNiG w rozwój i dywersyfikację działalności nowego koncernu będzie silna pozycja spółki w produkcji energii elektrycznej i ciepła. PGNiG ma duże doświadczenie w zakresie eksploatacji jednostek wytwórczych oraz dystrybucji ciepła systemowego. To doświadczenie będzie cenne dla wzmocnienia pozycji koncernu multienergetycznego w sektorze ciepłowniczym.

Proces połączenia jest realizowany we współdziałaniu i w uzgodnieniu ze stroną społeczną, a pracownicy PGNiG i Grupy Kapitałowej PGNiG są informowani o przebiegu procesu połączenia na każdym jego etapie.

Źródło: PGNiG

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę