Jak pokonać bariery w zastosowaniu energii odnawialnej dzięki nowoczesnym technologiom

Jak pokonać bariery w zastosowaniu energii odnawialnej Farnell

Wyniki najnowszej ankiety przeprowadzonej przez Farnell dowodzą, że proces przechodzenia na wykorzystanie energii odnawialnej stale postępuje, ale stopień uzależnienia od paliw kopalnych jest wciąż znaczący.

Najnowsze badanie opinii przeprowadzone przez element14 Community, społeczność Avnet, dowiodło, że pomimo iż poziom świadomości konsumentów na temat konieczności zwiększenia wykorzystania źródeł energii odnawialnej jest wysoki, wciąż nierozstrzygnięte pozostają kwestie, jak zmniejszyć utrzymującą się zależność od paliw kopalnych.

W ramach ankiety członkowie społeczności zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie, co ich zdaniem stanowi największą barierę w przejściu na źródła energii odnawialnej, a uzyskane odpowiedzi były spójne.

23% respondentów wskazało, że największą barierą w przejściu na źródła energii odnawialnej jest utrzymujący się wpływ firm zajmujących się paliwami kopalnymi oraz aktualny brak „odpowiedniej” technologii zasilania akumulatorowego (18% odpowiedzi). Oprócz bariery w postaci braku technologii zasilania akumulatorowego wymieniono jednak również barierę w postaci kosztu instalacji nowej lub odpowiednio zmodernizowanej infrastruktury oraz samą technologię odnawialną – te odpowiedzi stanowiły odpowiednio 18 i 17%.

– Większość respondentów wskazała, że jedną z głównych barier w zwiększeniu wykorzystania źródeł energii odnawialnej pozostaje wieloletnia zależność od przemysłu paliw kopalnych, a niemal równie istotną barierą są koszty budowy nowej lub zmodernizowanej infrastruktury – powiedziała Andreea Teodorescu, Global Director of Product Marketing & element14 Community, Farnell.

– Długofalowe oszczędności kosztów użytkowania infrastruktury opartej na źródłach odnawialnych są możliwe do osiągnięcia, ale wysoki koszt zbudowania i utrzymania takiej infrastruktury często stanowi czynnik wykluczający takie rozwiązanie. Znaczący zwrot z inwestycji jest niekiedy osiągany dopiero po upływie dekady bez korzyści w postaci oszczędności czasu i kosztów, które mogą zapewnić deweloperzy – dodała Andreea Teodorescu.

Jeden z respondentów wskazał, że niektóre źródła energii odnawialnej, takie jak energia wiatrowa i słoneczna, to źródła nieciągłe. Może to prowadzić do wzrostu kosztów związanych z potrzebą wdrożenia środków umożliwiających przeciwdziałanie okresowym brakom w zaopatrzeniu w te źródła energii oraz koniecznością radzenia sobie z będącymi konsekwencją jej braków problemami w postaci zakłóceń w procesie działalności biznesowej i operacyjnej. Takiej samej odpowiedzi udzieliło 13% respondentów.

Wielu respondentów podziela przekonanie, że trwające od lat uzależnienie od infrastruktury opartej na paliwach kopalnych może utrudnić przejście na źródła energii odnawialnej oraz sprawić, że taka zmiana będzie bardzo kosztowna. Zgodnie z opinią kolejnych 16%respondentów produkcja i konsumpcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych jest droższa niż produkcja i konsumpcja energii pochodzącej ze źródeł kopalnych. Pomimo niekorzystnego wpływu tej formy energii na środowisko naturalne ludzie mają tendencję do kierowania się ku rozwiązaniom, które są dla nich mniej kosztowne. 

Niemniej inni respondenci uznali, że bariery w przejściu na źródła energii odnawialnej mogą różnić się w zależności od regionu. Powodem tego często bywają różnice w polityce rządowej, poziomie społecznego zaangażowania w inicjatywy ekologiczne oraz różne poziomy planowania określonych projektów infrastruktury lub inwestowania w nie. 11% respondentów ankiety udzieliło odpowiedzi, że główną barierę w przejściu na źródła energii odnawialnej stanowi brak woli politycznej.

Wreszcie 3% respondentów stwierdziło, że powszechne wdrożenie technologii pojazdów z napędem elektrycznym oraz ogrzewania elektrycznego wymaga dużego nakładu prac inżynieryjnych. Na przykład liczba stacji ładowania samochodów elektrycznych wciąż rośnie, ale wiele z nich jest niezdatnych do użytku, ponieważ nie można ich przyłączyć do sieci elektrycznej z powodu braku zasilania. Dlatego też, pomimo iż branża samochodów elektrycznych rozwija się, związane z nią koszty mogą obniżać poziom zainteresowania inwestowaniem w rozwiązania, jakie oferuje.

Wszyscy rozumiemy potrzebę korzystania z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w najszerszym możliwym zakresie, ale wyniki tegorocznego badania pokazują, że na naszej drodze do zrównoważonej i energooszczędnej przyszłości stoi jeszcze wiele przeszkód. Na szczęście w ich pokonywaniu pomagają nam inżynierowie elektrycy oraz deweloperzy, których nowe pomysły i rozwiązania technologiczne umożliwiają nam prowadzenie bardziej zrównoważonej działalności gospodarczej, korzystanie z bardziej zrównoważonej technologii i w efekcie życie w większej zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju – powiedziała Andreea Teodorescu.

Źródło: Farnell

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę