Funkcjonalność magazynów energii w bilansowaniu sieci

Funkcjonalność magazynów energii w bilansowaniu sieci Canva

Tauron Nowe Technologie przystąpił do projektu badawczego, który pozwoli przeanalizować czy matematyczny model wydzielonego obszaru sieci elektroenergetycznej sprawdzi się w praktycznych zastosowaniach magazynu energii służącego bilansowaniu sieci. Efekty tych badań pozwolą określić kierunek, w którym powinny pójść przyszłe inwestycje Grupy Tauron poprawiające sprawność sieci w obliczu rosnącego zainteresowania przydomowymi instalacjami PV.

Magazynowanie energii to temat, który coraz głośniej poruszany jest w kontekście transformacji energetycznej naszego kraju. Dynamiczny rozwój nieemisyjnych źródeł produkcji prądu, głównie fotowoltaiki prosumenckiej, stawia nowe wyzwania dla spółek dystrybucyjnych. Wydaje się, że jednym z najskuteczniejszych sposobów na uelastycznienie sieci przesyłowych jest budowa przemysłowych magazynów energii w wydzielonych i ściśle określonych obszarach sieci. Tauron Nowe Technologie wraz ze spółkami ZPAS SA i EPP (Ecological Projects Poland) zainaugurował projekt badawczy, z którego wnioski mają dać odpowiedź na pytanie, jakiej pojemności magazynowe należy zastosować w określonych miejscach wydzielonego obszaru sieciowego w celu optymalizacji technicznej i kosztowej procesu uelastycznienia sieci. 

– Z punktu widzenia dużej grupy energetycznej możliwość przystąpienia do tego typu projektu jest cenna z dwóch powodów: nie ponosimy dużych kosztów inwestycyjnych i mamy dostęp do bardzo cennych danych określających pracę całego systemu. Nasi specjaliści będą je drobiazgowo analizować, a wnioski posłużą do opracowania planu wdrożenia tego typu systemów w naszej sieci dystrybucyjnej – mówi Piotr Apollo, prezes podmiotu Tauron Nowe Technologie. – Ten projekt pozwoli nam pozyskać wiedzę, dzięki której będziemy w stanie przygotować w pełni funkcjonalne urządzenia i usługi zarządzania nimi przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów, które wpływają na cenę usług dystrybucyjnych dla odbiorcy końcowego.

Instalacja testowa znajduje się na terenie jednego z zakładów produkcyjnych firmy ZPAS SA w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku. Składa się z elektrowni fotowoltaicznej o mocy 250 kW i magazynu energii o pojemności 107 kWh z perspektywą rozbudowy w ramach procesu badawczego. Dodatkowym zadaniem jednostki magazynującej będzie maksymalizacja zużycia produkowanej przez instalację PV energii elektrycznej na potrzeby zakładu produkcyjnego, a także zapewnianie dostaw energii w przypadku awarii publicznej sieci elektroenergetycznej. W instalacji został zastosowany przetwornik, który umożliwia pracę zarówno w oparciu o sieć elektroenergetyczną, jak i w trybie wyspowym. Baterie zastosowane w instalacji zbudowane są w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej charakteryzującej się niską temperaturą pracy. To poprawia bezpieczeństwo i obniża koszty związane z chłodzeniem instalacji. 

– ZPAS SA o dłuższego czasu pracuje nad technologią, a od 2021 r. oferuje rozwiązania systemowe do magazynowania i zarządzania energią elektryczną od rozwiązań małych 30 kW do wielkoskalowych magazynów energii, które  pozwalają na wybór opcji dostosowanych do aktualnych potrzeb klienta. Magazyny energii zapewniają niezawodność i jakość dostaw energii elektrycznej, stabilizują wahania mocy w sieci, umożliwiają elastyczną pracę systemu elektroenergetycznego i zwiększają możliwości przyłączania źródeł odnawialnych. Stanowią tańszą i szybszą w realizacji alternatywę dla modernizacji lub rozbudowy sieci elektroenergetycznych. Rozpoczęcie wspólnego  projektu badawczego  powoli nam na zebranie cennych danych i ostateczne potwierdzenie skuteczności i opłacalności oferowanych rozwiązań – mówi Artur Wnęk, dyrektor ZPAS SA.

– Przyłączanie nowych źródeł OZE to dziś dla spółek dystrybucyjnych wyzwanie, któremu muszą sprostać. Wypracowanie warunków wykorzystania magazynów energii elektrycznej jako bufora dla nadwyżki energii wyprodukowanej przez instalacje prosumenckie oraz umożliwienie wydłużenia czasu generacji energii na godziny wieczorne, umożliwi dalsze przyłączanie odnawialnych źródeł energii w możliwie najkrótszym czasie – mówi Arkadiusz Musielewicz z firmy Ecological Project Poland, jednego z partnerów projektu.  

Zastosowany w instalacji system zarządzania energią umożliwia inteligentne sterowanie przepływem energii pozyskanej z instalacji fotowoltaicznej, a pozyskane przy okazji dane mogą być wysyłane na platformę chmurowa i zgodnie z potrzebami na bieżąco analizowane. 

Poprzez wykorzystanie systemów EMS (Energy Management System ) oraz inwerterów hybrydowych możemy przesuwać generację energii z PV i innych źródeł na godziny zwiększonego zapotrzebowania, gdy odnawialne źródła energii nie produkują już energii. Poprzez wdrożenie Systemów Ograniczania Kosztów Energii (SOKE) użytkownik nie tylko zwiększa autokonsumpcję, czym niweluje koszty dystrybucyjne, ale umożliwia również agregację cenową poprzez przesunięcie poboru energii z godzin szczytowych na pozaszczytowe a więc znacznie tańsze. Przekłada się to na niższe rachunki odbiorców końcowych.

Do sieci dystrybucyjnej Taurona podłączona jest już blisko jedna trzecia wszystkich mikroinstalacji w Polsce. Tylko w 2021 r. na obszarze funkcjonowania Grupy powstało prawie 130 tys. prosumenckich elektrowni PV. 

Źródło: Tauron

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę