Darmowy kalkulator pozwalający oszacować pełny ślad środowiskowy centrów danych

Kalkulator do szacowania śladu środowiskowego centrów danych Schneider Electric

Schneider Electric, światowy lider cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, przedstawił nową platformę, która ma pomóc firmom w zrozumieniu pełnego wpływu centrów danych na środowisko. Struktura, szczegółowo opisana w specjalnej białej księdze (whitepaper), obejmuje bezpłatne narzędzie o nazwie Lifecycle CO2e TradeOff Tool. To pierwsze tego typu rozwiązanie do wnikliwego oszacowania całkowitego śladu węglowego centrów danych – w tym emisji z zakresu 1, 2 i 3 (Scope 1, 2, 3).

Poprzez ilościowe określenie emisji z zakresu 3 (Scope 3) w swoim łańcuchu wartości, organizacje mogą zmierzyć całkowity ślad węglowy, w tym outsourcowane usługi IT od dostawców usług w chmurze oraz usług kolokacji. Ta swoista biała księga (ang. whitepaper) od Schneider Electric przyjmuje podejście oparte na danych, aby pomóc operatorom centrów danych zidentyfikować i sklasyfikować emisje z działalności operacyjnej i łańcucha dostaw, a następnie nadać priorytet działaniom mającym na celu skuteczną redukcję emisji dwutlenku węgla.

Ponieważ Unia Europejska i Stany Zjednoczone proponują przepisy, które upoważniają, wzmacniają i standaryzują ujawnianie informacji związanych z klimatem, w niedalekiej przyszłości rozliczanie i raportowanie emisji z zakresu 3 (Scope 3) będzie dla firm obowiązkowe. Ustanowienie i wdrożenie ram dotyczących emisji gazów cieplarnianych, które obejmują zliczanie dwutlenku węgla i wyznaczanie celów – przy jednoczesnym systematycznym przeglądzie danych firmy i źródeł emisji – stanowi podstawę do stworzenia możliwego do osiągnięcia planu redukcji. Wytwarzanie energii elektrycznej, emisje gazów cieplarnianych oraz zużycie wody określają ślad węglowy i wodny centrów danych, w tym ich dostawców.

Opracowanie strategii klimatycznej, która wspiera w identyfikacji największego źródła emisji dwutlenku węgla w łańcuchu wartości, szybko staje się priorytetem branży centrów danych tuż obok pilnej potrzeby ustanowienia łatwych w użyciu ram. W pełni popieramy dążenie do tego, aby branża centrów danych stała się najbardziej zrównoważoną na świecie, oferując wszystkim darmowe i łatwo dostępne narzędzie – powiedział Pankaj Sharma, executive vice president, Secure Power Division w Schneider Electric – Udostępniliśmy nasz najnowszy whitepaper i bezpłatny kalkulator CO2 w czasie, gdy operatorzy centrów danych coraz częściej próbują zrozumieć oraz sklasyfikować swój ślad węglowy. Co ważne, wiodący operatorzy centrów danych muszą mieć na uwadze, że osiągnięcie w przyszłości zerowych celów klimatycznych będzie wymagane przez ich interesariuszy, w tym klientów, inwestorów, pracowników, partnerów biznesowych i społeczności w całym łańcuchu wartości.

Źródło: Schneider Electric

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę