Zakłady produkcyjne sięgają po alternatywne źródła energii

Zakłady produkcyjne sięgają po alternatywne źródła energii Rockwell Automation

Ceny surowców sięgają niebotycznych kwot z dnia na dzień. Cena z dzisiaj nie musi obowiązywać za kilka dni, a w dniu dostawy paliwa, niezbędnego do produkcji elektrycznej i ciepła w zakładach wytwórczych, będzie jeszcze inna. Obecne zachwianie rynku surowców i paliw skłania do poszukiwania alternatywnych źródeł, które choć zawsze praktykowane w ostatnim czasie nabrało szczególnego tempa. Jednym z dostępnych rozwiązań jest zagospodarowanie odpadów. Nowe technologie, narzędzia i procesy, służące ograniczaniu oraz odzyskiwaniu odpadów mogą w sposób znaczący zmniejszyć ilość odpadów wywożonych na wysypiska, a zamiast tego zamienić je w energię.

Coraz więcej producentów docenia korzyści płynące z zastosowania procesu fermentacji beztlenowej do wytwarzania energii dla swoich zakładów. Proces fermentacji beztlenowej przekształca odpady handlowe i przemysłowe w lokalną energię elektryczną czy ciepło. Wytwarza duże ilości biogazu, zawierającego metan i dwutlenek węgla. Oczyszczona frakcja metanowa może być magazynowana, sprężana i wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na miejscu, z nadwyżką wprowadzoną do sieci elektrycznej lub wykorzystywaną do zasilania urządzeń i pojazdów.

Jeden z australijskich producentów produktów zbożowych zlecił firmie energetycznej założenie zakładu fermentacji beztlenowej w swoim zakładzie produkcyjnym. Zakład będzie wytwarzał metan z łusek owsa i wykorzystywał paliwo w bloku kogeneracyjnym, aby w pełni zrekompensować swoje obecne i przyszłe zapotrzebowanie na energię, z nadwyżką energii eksportowaną do sieci. Firma Rockwell Automation jest odpowiedzialna za opracowanie systemu automatyki i sterowania dla zakładu fermentacji beztlenowej.

Proces fermentacji beztlenowej jest ciągły i dlatego musi być ściśle monitorowany pod kątem pH i temperatury przez system kontroli. Sercem rozwiązania było zastosowanie niskonapięciowe centrum sterowania z silnikiem (MCC) Allen Bradley Centerline 2500 IEC firmy Rockwell Automation.

* dzięki łączności Ethernet Centerline MCC usprawnił proces wstępnego testowania, a technologia ArcShield zwiększyła ochronę przed wewnętrznymi błędami elektrycznymi, zapewniając dodatkowy poziom bezpieczeństwa,

* sterowanie procesami w zakładzie zapewniał sterownik PLC Allen Bradley CompactLogix, a przemienniki częstotliwości PowerFlex 525 i 753 niezawodność spełniającą wymagania aplikacji w zakładzie,

* FactoryTalk View SE zapewnia dokładny widok procesu w czasie rzeczywistym z alarmami za pośrednictwem wiadomości SMS i umożliwia ACS korzystanie z bibliotek PlantPAx w celu zmniejszenia kosztów inżynieryjnych.

Proces fermentacji beztlenowej rozpoczyna się w zbiorniku magazynowym, w którym przed przetworzeniem przechowywane są odpadowe łuski owsiane. Łuski są następnie wstrzykiwane do zbiorników reaktora, gdzie są podgrzewane, mieszane, a następnie chłodzone. Cztery główne etapy procesu to hydroliza, kwasogeneza, acetogeneza i metanogeneza. Każdy etap rozkłada materię na mniejsze części, w wyniku czego powstaje mieszanina metanu, biogazu, wody i pofermentu. Surowy biogaz jest następnie wykorzystywany do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej dla zakładu, a nadwyżka energii jest eksportowana do sieci.

Źródło: Rockwell Automation

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę