Tauron rozwija OZE i sieci

Tauron rozwija OZE i sieci Canva

Inteligentna dystrybucja, zrównoważone ciepło, zielona energia oraz klient i jego potrzeby to główne kierunki Strategicznej Agendy Badawczej Grupy Tauron. Dokument w nowej wersji wspiera realizację celów Zielonego Zwrotu Taurona oraz dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Skuteczna realizacja Strategicznej Agendy Badawczej z 2018 r. zaowocowała udanymi przedsięwzięciami, m.in. wdrożeniem technologii blockchain, uruchomieniem mikrosieci w Bytomiu czy komercjalizacją Wirtualnej Elektrowni.

Kolejna wersja Strategicznej Agendy Badawczej to nowe otwarcie w obszarach, które dziś rozwijają się z niespotykaną dynamiką, takich jak wykorzystanie zielonego wodoru, dekarbonizacja ciepłownictwa, magazynowanie energii czy korzystanie z danych pochodzących z inteligentnej sieci.

– Ostatnie lata to okres największych zmian w historii Grupy Tauron. Intensywny rozwój OZE, wydzielenie poza Grupę aktywów węglowych, konieczność przebudowy sieci dystrybucyjnych sprawiają, że zmieniamy się w każdym obszarze naszej działalności  wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.  Liczymy, że nowe rozwiązania pomogą nam w podjęciu najważniejszych wyzwań przed jakimi stanie Grupa w najbliższych latach  niestabilnością źródeł OZE czy dekarbonizacją ciepłownictwa. Nowe rozwiązania pozwolą ponadto na skorzystanie z szans biznesowych, na przykład tych związanych z powstawaniem inteligentnej sieci czy rozwojem technologii wodorowych.

Strategiczna Agenda Badawcza jest dokumentem, który w precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji i stanowi uszczegółowienie Strategii. 

W zakresie inteligentnych sieci najważniejszymi kierunkami badań są m.in.: wykorzystanie systemów magazynowych, rozwój automatyki i zaawansowanej diagnostyki sieciowej, dostosowanie sieci do współpracy z OZE oraz ekosystem elektromobilności.

Dekarbonizację ciepłownictwa w Grupie Tauron wspierać będzie realizacja projektów w zakresie m.in. pozyskiwania ciepła z OZE i paliw alternatywnych, wykorzystania technologii jądrowych, a także rozwoju niskotemperaturowych sieci ciepłowniczych, magazynów oraz scentralizowanych pomp ciepła.

Dużą rolę w portfelu Zielona Energia odgrywa wytwarzanie i wykorzystanie zielonego wodoru, tak przy produkcji paliw syntetycznych i energii, jak i w transporcie. Grupa będzie kontynuować prace dotyczące ultraszybkiego prognozowania i predykcji produkcji OZE, a także rozwoju innowacyjnych konfiguracji źródeł odnawialnych. Jako firma z ponad 5,5 mln klientów, Tauron chce przy ich obsłudze korzystać w większym wymiarze z big data oraz budować wielonarzędziowe, zintegrowane kanały komunikacji.

Każdy portfel wyznacza kierunki przedsięwzięć innowacyjnych i badawczo-rozwojowych. W ramach kierunków zdefiniowano problematykę dla wybranych, ważnych z punktu widzenia rozwoju Grupy, szczegółowych obszarów badań.

 Taka konstrukcja SAB wspiera wybór konkretnych projektów i odrzucenie innych, jak również pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych. Tym samym nasza działalność innowacyjna jest realizowana poprzez opieranie się na kompletnych i szczegółowych założeniach o charakterze strategicznym, z jasno zdefiniowanymi celami i ambicjami  wyjaśnia Patryk Demski, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Grupy Tauron. – Strategiczną Agendę Badawczą kierujemy do szerokiego grona odbiorców – uczelni i jednostek badawczych, innowacyjnych firm, zarówno tych dużych, jak i małych, w tym startupów, a także do klientów. Liczymy także na zaangażowanie pracowników Grupy – w tym gronie także mamy wielu innowatorów, których pomysły już nieraz legły u podstaw innowacyjnych projektów i wdrożeń.

Przyszłym partnerom w projektach innowacyjnych i badawczo-rozwojowych na stronie internetowej Strategicznej Agendy Badawczej udostępniona jest także polityka własności intelektualnej Grupy Tauron, która wyznacza jednolite standardy postępowania w zakresie zarządzania i ochrony własności intelektualnej w Tauron.

Źródło: Tauron

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę