W sieci Taurona pracuje 30% polskich mikroinstalacji

W sieci Taurona pracuje 30% polskich mikroinstalacji Canva

Na koniec 2022 r. do sieci Taurona przyłączonych było 378,5 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 2,9 GW. Oznacza to przyrost o ponad 105 tys. w całym ubiegłym roku. Największą popularnością mikroinstalacje cieszyły się w województwach śląskim i małopolskim. – W skali całej Polski na koniec zeszłego roku do sieci elektroenergetycznych przyłączonych było ponad 1,2 mln mikroinstalacji o mocy przekraczającej 9,25 GW. Ponad 30% z nich pracuje w naszej sieci. To efekt nie tylko programów wsparcia dla prosumentów, ale też rosnącej świadomości ekologicznej i przedsiębiorczości naszych klientów. Cieszę się, że nasi klienci realizują razem z nami Zielony Zwrot Taurona, inwestując w odnawialne źródła energii –  mówi Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polskiej Energii.

W przypadku mikroinstalacji proces przyłączenia do sieci w większości przypadków odbywa się w uproszczony sposób, na tzw. zgłoszenie. Procedura ta nie wymaga występowania do operatora sieci o warunki przyłączenia. Warto pamiętać, że najkorzystniejszym dla klientów rozwiązaniem jest zgłoszenie mikroinstalacji co najmniej 30 dni przed planowanym jej uruchomieniem.

– Średni czas obsługi zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji w Taurona Dystrybucji w 2022 r. wyniósł 7 dni i taki czas utrzymuje się również w 2023 r. Uzyskanie tak krótkiego terminu realizacji jest możliwe dzięki uruchomieniu elektronicznego kanału komunikacji dla klientów zgłaszających mikroinstalacje. 80% zgłoszeń obsługiwanych jest poprzez zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy – mówi Radosław Pobol, prezes Taurona Dystrybucji.  

W inny sposób kształtuje się jednak procedura przyłączania instalacji, której moc zainstalowana jest większa niż moc przyłączeniowa dla samego obiektu. Wówczas konieczne jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci, a czas realizacji zlecenia wydłuża się. 

Coraz większym zainteresowaniem klientów cieszą się też magazyny energii, które przy nowych zasadach rozliczeń pozwalają korzystniej zagospodarować energię wyprodukowaną w mikroinstalacji. W tym przypadku ważnym jest, by moc i pojemność magazynu energii były odpowiednio dobrane do mocy samej instalacji.

Zgodnie z rekomendacją Taurona moc magazynu energii elektrycznej powinna być nie większa niż moc zainstalowana mikroinstalacji. Tak dobrany magazyn może poprawić pracę instalacji w przypadku, gdy instalacja fotowoltaiczna wyłącza się z powodu przekroczeń dopuszczalnego poziomu napięcia.

Źródło: Tauron

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę