Przychody z motoreduktorów i przekładni przemysłowych powrócą do stałego wzrostu od 2025 r.

Przychody z motoreduktorów powrócą do stałego wzrostu Ultrarobotics

Według wstępnych szacunków globalny rynek motoreduktorów i przekładni przemysłowych (produktów przekładniowych) wygeneruje 14,2 mld dolarów przychodów w 2023 r., co oznacza niewielki spadek o 0,7% w porównaniu z 2022 r. Oczekuje się, że wprawdzie w tym roku rynek ten może się jeszcze skurczyć, jednak w ciągu najbliższych pięciu lat powróci na stabilną ścieżkę wzrostu.

Maszyny i urządzenia, w których istotną rolę odgrywają przekładnie, są szeroko stosowane w różnych branżach. Sektor przenośników jest wśród nich największy i prognozuje obiecujący wzrost. W ciągu najbliższych pięciu lat można się spodziewać, że sprzedaż zarówno w sektorze przenośników jednostkowych, jak i przenośników masowych odnotuje ponadprzeciętny wzrost.

Kolejnym istotnym trendem jest konsolidacja rynku przekładni przemysłowych. Wiodący dostawcy zyskują coraz większy udział w rynku, choć istnieją również szybko rozwijający się konkurenci na określonych rynkach regionalnych lub w ramach określonych typów produktów.

Spadki spodziewane w 2023 i 2024 roku

Prognoza zmiany przychodów sektora produktów z przekładniami
 

Przychody z motoreduktorów i przekładni przemysłowych powrócą do stałego wzrostu od 2025 r. zdjęcie w treści artykułu

W 2023 r. na rynku produktów z przekładniami w regionie Azji i Pacyfiku spodziewano się spadku przychodów ze sprzedaży o 4,8%, podczas gdy rynki obu Ameryk i EMEA miały osiągnąć nieznaczny wzrost – odpowiednio o 3,8% i 1,5%.

Spadek przychodów na kontynencie azjatyckim w 2023 r. był w dużej mierze spowodowany kurczeniem się rynku chińskiego. Utrzymujące się załamanie na rynku nieruchomości w Chinach miało znaczący wpływ na sektor stali i kruszyw, a boom na produkcję akumulatorów litowo-jonowych po pandemii Covid-19 został schłodzony. Oczekuje się, że w 2024 r. spadek się zmniejszy, biorąc pod uwagę oznaki, że gospodarka Chin osiągnęła dno w 2023 r.

Rynki indyjski i indonezyjski napędzały wzrost rynku produktów przekładniowych w regionie APAC w 2023 r., ale przewidzieć można, że rynki te skurczą się nieznacznie w 2024 r. z powodu globalnego spowolnienia gospodarczego.

Tymczasem sprzedaż produktów przekładniowych na rynku amerykańskim w ubiegłym roku pozostała odporna ze względu na utrzymujący się popyt ze strony sektora wydobywczego i stalowego w USA. Jednak na rynku zaobserwowano już spadek liczby nowych zamówień, co wskazuje na początek oczekiwanej recesji zwiastowanej przez utrzymujące się odwrócenie krzywej rentowności amerykańskich obligacji skarbowych od połowy 2022 roku.

Wzrost obserwowany na rynku EMEA w 2023 r. odzwierciedla silny popyt ze strony przemysłu motoryzacyjnego. Z wyjątkiem sektora motoryzacyjnego, w większości branż zastosowań produktów z przekładniami zębatymi spodziewano się w tym roku średniego lub słabego wzrostu. Ze względu na przewidywany słaby popyt globalny, prognozy dotyczące produkcji maszyn w Europie na 2024 r. są raczej negatywne.

Sektor przenośników będzie nadal napędzał wzrost produktów przekładniowych

Przewiduje się, że rok 2024 będzie rokiem spadków dla globalnych przychodów z produktów przekładniowych, jednak spodziewać się można, że od 2025 r. rynek powróci do stałego wzrostu o około 3–5% rocznie.

Perspektywy przyszłego wzrostu są wspierane przez rosnący popyt na ogólną automatykę przemysłową i maszyny, podczas gdy przewiduje się, że sektor transportu materiałów będzie napędzał popyt na produkty przekładniowe w wyniku utrzymujących się niedoborów siły roboczej i pozytywnych średnio- i długoterminowych perspektyw dla sektora magazynowego i logistycznego.

W 2022 r. 29% rynku obejmowało sprzedaż w sektorach przenośników, dźwigów oraz wciągników i wciągarek, które wygenerowały przychody w wysokości 4,1 mld USD. W latach 2023–2028 wzrost przychodów w tych trzech sektorach urządzeń do transportu bliskiego będzie stanowił 34% ogólnego wzrostu przychodów na rynku produktów z przekładniami.

Rynek przenośników jednostkowych i przenośników masowych

W najnowszej edycji  raportu uwzględniony został dalszy podział sektora na przenośniki jednostkowe i masowe. Rynek przenośników jednostkowych skorzysta przede wszystkim na inwestycjach w sektorach magazynów, logistyki, handlu elektronicznego i lotnisk; podczas gdy sektor przenośników masowych jest w dużej mierze wspierany przez przemysł wydobywczy i budowlany.

Ze względu na różne branże perspektywy wzrostu tych dwóch segmentów różnią się. Na przykład na rynku amerykańskim prognozowany wzrost sprzedaży produktów z przekładnią w sektorze przenośników jednostkowych w 2023 r. jest znacznie niższy niż w sektorze przenośników masowych, ze względu na słaby popyt ze strony branży magazynowej i silny popyt ze strony przemysłu wydobywczego. Przewiduje się natomiast, że popyt w sektorze przenośników masowych na rynku chińskim zmniejszy się bardziej z powodu spowolnienia na rynku mieszkaniowym.

Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że popyt ze strony sektora magazynowego i logistycznego wzrośnie bardziej niż ze strony przemysłu ciężkiego w ciągu najbliższych pięciu lat. Prognozy dla przychodów w sektorach przenośników jednostkowych i masowych w latach 2023-2028 wynoszą odpowiednio 4,1% i 3,6%.

Rynek konsoliduje się, ale konkurenci rosną w wyspecjalizowanych segmentach

Udział w rynku 10 największych dostawców według typu produktu przekładniowego

Przychody z motoreduktorów i przekładni przemysłowych powrócą do stałego wzrostu od 2025 r. zdjęcie w treści artykułu

W 2023 r. można było obserwować dalszą kontynuację konsolidacji bazy dostawców. W 2022 r. dziesięciu największych dostawców odpowiadało za 62% przychodów z globalnego rynku produktów z przekładniami, w porównaniu z 60% w 2021 r. Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie jeszcze bardziej w 2023 r.

Zaobserwować można wzrost udziałów rynkowych dziesięciu największych dostawców we wszystkich trzech segmentach produktów. Wśród nich motoreduktory i przekładnie solo mają najwyższy udział w rynku, a firmy SEW i Nord odnotowują stały wzrost udziału w rynku.

Niemniej jednak "nowicjusze" szybko się rozwijają, penetrując rynki w określonych regionach lub typach produktów. Na przykład firma WEG szybko rozwija się na rynku motoreduktorów w obu Amerykach, a niektórzy chińscy dostawcy odnotowali wzrost działalności na rynku EMEA, szczególnie w przypadku produktów z przekładniami ślimakowymi.

Spodziewać się można, że w przyszłości baza dostawców motoreduktorów będzie się stopniowo konsolidować. Równolegle można jednak zaobserwować szybki wzrost średnich i małych dostawców na wyspecjalizowanych rynkach, szczególnie na wschodzących rynkach regionalnych i w następstwie obecnego cyklu koniunkturalnego.

Źródło: Interact Analysis

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę