Polski rynek instalacji fotowoltaicznych

Polski rynek instalacji fotowoltaicznych Pixabay

Branża fotowoltaiczna w przeciwieństwie do innych branż wykazała się dużą odpornością na pandemię Covid-19. Rok 2020 jest bowiem rekordowy pod względem instalacji PV przyłączonych do sieci elektroenergetycznej.

Na przestrzeni lat 2012-2020 łączna moc przyłączanych instalacji PV (z podziałem na mikroinstalacje  iinstalacje powyżej 50 kW) rosła ekspotencjalnie. Podobnie jest w przypadku skumulowanej mocy  zainstalowanej w PV w Polsce. Rynek PV w Polsce charakteryzuje się przewagą udziału mikroinstalacji  spośród przyłączanych systemów PV. Według danych zgromadzonych przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV w oparciu o dane Operatorów Sieci Dystrybucyjnych w całym 2020 r. przyłączono 321 407 nowych mikroinstalacji PV o łącznej mocy 2 151 MW.

W Polsce pracuje obecnie 466 167 mikroinstalacji (stan na 31.12.2020 r.), zatem liczba instalacji przyłączonych w 2020 r. stanowi 69% mikroinstalacji pracujących w polskim systemie  elektroenergetycznym na koniec 2020 r. 466167 mikroinstalacji w polskim systemie  elektroenergetycznym oznacza, że co dwunasty polski budynek wyposażony jest w mikroinstalację fotowoltaiczną. Ponadto w 2020 r. przyłączono 399 MW instalacji powyżej 50 kW. Umocnił się zatem trend, który był widoczny w poprzednich latach: przewaga mikroinstalacji nad systemami PV o mocy większej niż 50 kW.

Jaka jest moc mikroinstalacji PV przyłączonych w Polsce w 2020 r.?

Moc mikroinstalacji przyłączonych w 2020 r. jest ponad 3 razy większa niż moc mikroinstalacji przyłączonych w 2019 r., przy czym prawie 2/3 mikroinstalacji zostało przyłączonych w drugim półroczu 2020 r. Łącznie w 2020 r. przyłączono 2550 MW mocy w fotowoltaice w Polsce ogółem. Oznacza to ponad 7,7 mln modułów fotowoltaicznych (zakładając moc jednego modułu PV równą 330 Wp). Łączna powierzchnia takiej liczby modułów to około 1258 ha. Taka liczba modułów pokryłaby powierzchnię ponad 314 rynków w Krakowie. Dla porównania jest to powierzchnia równa 1761  boiskom piłkarskim. Ponadto moduły w takiej liczbie mogłyby pokryć ponad 1/3 powierzchni kopalni  węgla brunatnego w Bełchatowie.

W 2020 r. liczba mikroinstalacji PV pracujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wzrosła  o 321 407 mikroinstalacji PV o łącznej mocy 2151 MW. W podziale na operatorów sieci dystrybucyjnych  najwięcej nowych mikroinstalacji przyłączyło PGE - ponad 112 tys. Na drugim miejscu znajduje się Grupa Tauron, która przyłączyła niemal 98 tys. nowych mikroinstalacji. Operatorzy: Energa, Enea oraz innogy przyłączyli odpowiednio 60 tys. 43 tys. oraz 2500 mikroinstalacji. Według szacunków SBF POLSKA PV  pozostali operatorzy przyłączyli ponad 5 600 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Łącznie pod koniec roku 2020 skumulowana liczba mikroinstalacji wyniosła 466 167. Oznacza to, że średnio co 12 budynek w Polsce jest wyposażony w przydomowy system fotowoltaiczny.

Pod względem operatorów sieci dystrybucyjnych najwięcej mikroinstalacji przyłączono na terenie PGE Dystrybucja. Łączna moc mikroinstalacji przyłączonych w 2020 r. na obszarze PGE wyniosła 719,6 MWp. Na kolejnym miejscu znajdują się: Tauron (658 MWp), Energa (421  MWp), Enea  (298,3  MWp), Innogy (16,7 MWp), oraz pozostali operatorzy, których moc przyłączona  w mikroinstalacjach w roku 2020 została oszacowana na 37 MWp. Sumarycznie pod koniec 2020 r. największą skumulowaną mocą zainstalowaną w mikroinstalacjach może pochwalić się operator PGE - 944 MWp, co odpowiada liczbie 156 817 mikroinstalacji.

Potencjał rocznej produkcji energii z mikroinstalacji PV

Pod koniec czerwca 2020 r. potencjał rocznej produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji kształtował się na poziomie 1 715,1 GWh. Na koniec roku potencjał ten wzrósł do 2 888 GWh. Ponadto potencjał rocznej produkcji energii ze wszystkich instalacji PV pod koniec 2020 roku wyniósł 3 525,6 GWh. Mikroinstalacje fotowoltaiczne w liczbie i mocy na koniec 2020 r. są w stanie pokryć zapotrzebowanie  na poziomie około 1,74% krajowego zużycia energii w 2020 r. Biorąc pod uwagę również większe systemy  fotowoltaiczne, potencjał produkcji energii elektrycznej ze wszystkich instalacji PV w Polsce w krajowym zużyciu energii elektrycznej wynosi 2,12%. 

Według danych Państwowych Sieci Elektroenergetycznych krajowe zużycie energii elektrycznej w 2020 r. wyniosło 165 533 GWh. W porównaniu do roku 2019 zużycie energii elektrycznej spadło o 3 858 GWh. Według danych Agencji Rynku Energii pod koniec 2020 r. moc elektryczna zainstalowana w Polsce wyniosła 51,86 GW. Znaczny wzrost mocy zainstalowanej względem poprzednich lat wynika zdużej liczby odnawialnych źródeł energii (szczególnie instalacji PV) w Polsce w 2020 r. Na koniec 2020 r. udział mikroinstalacji PV w mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym kształtował się na poziomie 5,89%. Udział ten wzrasta do  prawie 7,2%, jeżeli wziąć pod uwagę również instalacje powyżej 50 kWp.

Mikroinstalacje PV. Jak dalej kształtuje się rynek?

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV oszacowało koszt budowy 1 kWp mikroinstalacji na 4100 zł netto. W przypadku małych, średnich i dużych systemów fotowoltaicznych koszt ten wyniósł 2750zł netto za 1 kWp. W 2020 r. wartość rynku mikroinstalacji potroiła się względem poprzedniego roku i osiągnęła 8 819,1 mln zł. W przypadku większych instalacji wartość rynku również wzrosła względem roku 2019 i osiągnęła wartość 1097,3 mln zł. W przypadku małych, średnich i dużych  instalacji PV wartość rynku nie wzrosła w tak dużym stopniu, z jakim mieliśmy do czynienia w przypadku mikroinstalacji. Łącznie wartość rynku PV w Polsce w 2020 r. wyniosła prawie 10 mld zł.

Na rynku utrzymał się także trend z roku 2019 r. oraz I półrocza 2020. W dalszym ciągu dominuje krzemowa technologia oparta na ogniwach monokrystalicznych. Na podstawie danych SBF Polska PV uzyskanych od dystrybutorów urządzeń fotowoltaicznych moduły monokrystaliczne stanowią  97,3% modułów sprzedanych w 2020  r.  W II półroczu 2020 wzrósł także udział sprzedaży modułów wykonanych w technologii Half Cut Cell (moduły z ogniwami ciętymi na pół) i wyniósł 82,5%. W zestawieniu znaczący udział mają również moduły fotowoltaiczne z całymi ogniwami (16,4%). Łączny udział pozostałych technologii (takich jak: Bi-Facial, MWT czy  Shingled) kształtuje się na poziomie 1%. 

Źródło: Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę