Polska ścieżka transformacji energetycznej

Polska ścieżka transformacji energetycznej Canva

Prezentacja osiągnięć polskiego sektora energetycznego oraz przedstawienie planów branży na nadchodzące lata to główne kwestie poruszone w raporcie „Polska ścieżka transformacji energetycznej”. Wynika z niego m.in., że nakłady na transformację polskiego sektora energetycznego z uwzględnieniem działań osłonowych do 2030 r. mogą wynieść nawet 135 mld EUR. Kompleksowa analiza została przygotowana przez EY na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE).

PKEE, którego członkami wspierającymi są największe polskie firmy i organizacje branżowe sektora elektroenergetycznego, opracował raport w celu prezentacji dorobku Polski w zakresie transformacji energetycznej. Kolejnym zadaniem raportu jest przybliżenia skali wyzwań stojących przed sektorem energetycznym w Polsce wynikających z realizacji polityki klimatyczno-energetycznej zarówno unijnej, jak i krajowej, a także wskazanie wpływu destabilizacji rynków na proces transformacji sektora energetycznego.

– Znajdujemy się obecnie w momencie przełomowym dla europejskiej energetyki. Wielu ekspertów twierdzi, że mamy do czynienia z największym od lat 70. XX w. kryzysem energetycznym. Od wspólnego wysiłku całego sektora energetycznego, państw członkowskich i instytucji unijnych zależy, w jakiej kondycji i kiedy wyjdzie z tego kryzysu gospodarka Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że Polska może trwający kryzys wykorzystać do budowy silnej, niezależnej, przyjaznej środowisku i solidarnej energetyki – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Rady Zarządzającej PKEE.

Zakres transformacji polskiej energetyki jest znacznie szerszy i bardziej kosztowny od przeciętnego w pozostałych krajach unijnych. Sektor energetyczny w Polsce, z uwagi na uwarunkowania historyczne oraz geopolityczne był zdominowany przez paliwa kopalne – węgiel kamienny i brunatny. Niemniej, stopniowo i konsekwentnie zwiększany udział energii wytwarzan Główne wniosku płynące z raportu to:

* Sektor energetyczny w Polsce wspiera realizację europejskiej polityki klimatycznej w istotny sposób przyczyniając się do spełnienia celów UE poprzez realizację inwestycji w OZE i w inne technologie zmniejszające emisje GHG, poprawę efektywności energetycznej oraz redukując emisję zanieczyszczeń.

* Redukcja emisji GHG w sektorze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła od 1988 do 2020 r. wyniosła 47%, a w ciągu ostatnich 10 lat - 20%.

* Członkowie PKEE zrealizowali oraz planują wdrożyć wiele projektów wspierających transformację sektora w obszarach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz sieci elektroenergetycznych. W raporcie przedstawiono kluczowe projekty spółek, które znacząco wpływają na transformację sektora.

* Nakłady na transformację sektora energetycznego do 2030 r. mogą wynieść nawet 135 mld EUR z uwzględnieniem działań osłonowych sektora wydobywczego powiązanego z sektorem elektroenergetycznym i ciepłownictwem.

* W perspektywie 2030 r., środki finansowe polskich grup energetycznych i innych inwestorów oraz dostępne w ramach unijnych instrumentów fundusze, mogą być niewystarczające do pokrycia całkowitych nakładów inwestycyjnych na transformację energetyczną zarówno w segmencie wytwarzania, jak również dystrybucji. Konieczne jest poszukiwanie dalszych źródeł wspierających finansowanie inwestycji.

* Luka inwestycyjna pomiędzy zdolnościami inwestycyjnymi sektora, a jego potrzebami w zakresie transformacji i realizacji polityki klimatycznej powinna zostać pokryta z wykorzystaniem środków finansowych dostępnych w ramach funduszy unijnych i krajowych.

* Dalszy, efektywny przebieg transformacji wymaga wykorzystania wszystkich, dostępnych środków dla jak najszybszego ustabilizowania cen energii elektrycznej. W warunkach recesji gospodarczej i rosnącego ubóstwa energetycznego istnieje zagrożenie, że transformacja energetyczna może przebiegać wolnej lub nawet całkowicie się zatrzymać.

Źródło: PKEE

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę