Ørsted i Łukasiewicz wspólnie opracują technologię recyklingu łopat turbin wiatrowych

Ørsted i Łukasiewicz chcą recyklingować łopaty turbin Canva

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oraz Ørsted podpisali umowę o współpracy. Głównym celem partnerstwa jest opracowanie technologii recyklingu łopat turbin morskich elektrowni wiatrowych.

Nawiązując współpracę z Łukasiewiczem, jedną z największych sieci badawczych w Europie, duński koncern stara się znaleźć odpowiedzi na najbardziej palące problemy w branży. Jednym z takich zagadnień, a zarazem ważnym elementem realizacji strategii gospodarki cyrkularnej, jest zmniejszenie zużycia zasobów pierwotnych do produkcji łopat turbin morskich elektrowni wiatrowych, a także opracowanie technologii ich recyklingu.

Trwają prace nad recyklingiem łopat turbin wiatrowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz prowadzi m.in. prace na rzecz biogospodarki i odzysku materiałowego. W ramach kierunku badawczego „Zielona, niskoemisyjna gospodarka” i programu „Morska energetyka wiatrowa” naukowcy z Łukasiewicz – IEL pracują nad recyklingiem łopat turbin wiatrowych. Projekt jest realizacją idei zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej w obszarze energetyki wiatrowej.

– W 2022 r. rozpoczęliśmy projekt badawczy którego celem jest opracowanie metody cyrkularnego zagospodarowania odpadu powstającego z poeksploatacyjnych łopat turbin wiatrowych. Dotychczas łopaty były utylizowane poprzez spalanie z emisją toksyn lub składowane w glebie, co – bez względu na sposób, ma szkodliwy wpływ na środowisko i w żaden sposób nie ma znamion działania rentownego. Projekt realizowany w Łukasiewicz – IEL koncentruje się na metodzie bezodpadowego recyclingu łopat i zagospodarowaniu surowca wtórnego do wyrobu produktów serwisowych i wyposażenia nowobudowanych jednostek, bądź jednostek wciąż będących w eksploatacji – stwierdził Sebastian Wydra, dyrektor Łukasiewicz – IEL.

Działalność naukowa polskiego środowiska badawczego zainteresowała Ørsted, dla którego jednym ze strategicznych celów jest neutralność klimatyczna w ramach całego łańcucha wartości, a także ochrona różnorodności biologicznej. Z tego powodu między innymi w 2021 r. organizacja ogłosiła, że wyeksploatowane łopaty turbin wiatrowych nie będą składowane na wysypiskach śmieci, lecz zostaną ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi. Obecnie firma odzyskuje już 95% materiałów z wycofanych z eksploatacji turbin.

– Wyzwania środowiskowe jednoznacznie pokazują, że stoimy przed ogromną potrzebą stworzenia nowej gospodarki  wymagającej nowych, przyjaznych środowisku technologii, sposobów funkcjonowania i modeli biznesowych, które ograniczą nasz ślad środowiskowy. Dlatego zobowiązaliśmy się do eliminacji odpadów oraz ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów i surowców. Współpraca z Łukasiewiczem to wyraz realizacji zobowiązań wynikających z podpisanego we wrześniu 2021 r. Polskiego Porozumienia Sektorowego, którego jednym z założeń jest tworzenie partnerstw na rzecz innowacji i rozwoju nowych technologii oraz wspieranie innowacyjności i rozwoju gospodarczego kraju – stwierdziła Joanna Wis-Bielewicz, dyrektorka ds. rozwoju rynku w Offshore Ørsted Polska

Polska jest jednym ze strategicznych rynków dla Ørsted, który w warszawskim biurze zatrudnia ponad 650 osób, a wśród nich specjalistów z IT, którzy pracują nad bezpieczeństwem i innowacyjnymi rozwiązaniami dla morskich farm wiatrowych, czy też inżynierów rozwijających projekty na całym świecie. 

Wspólny projekt, wspólny cel

Na bazie zawartego porozumienia Ørsted przekaże do Łukasiewicz – IEL materiał badawczy, czyli próbki zużytych łopat morskich turbin wiatrowych. Instytut wykorzysta je, by prowadzić – rozpoczęte w 2022 r. – badania nad gospodarką cyrkularną morskich turbin wiatrowych.

Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki i Ørsted łączy podobna optyka na gospodarkę w modelu cyrkularnym, który dąży do zmniejszenia zużycia surowców przez minimalizację odpadów oraz ich ponowne wykorzystanie. Obie organizacje kierują się również strategią zrównoważonego rozwoju. 

Ørsted, w ramach tej strategii, zwiększa swój pozytywny wkład w społeczeństwo przez współpracę międzysektorową i dekarbonizację systemów energetycznych. Co istotne, nie poprzestaje tylko na tym. Firma chce być katalizatorem bardziej ekologicznego świata, liderem w dostarczaniu w pełni zdekarbonizowanych rozwiązań odnawialnych, aby umożliwiać przejście do – tak pilnie potrzebnej – gospodarki zerowej netto. Rozpoczynająca się właśnie współpraca z Siecią Badawczą Łukasiewicz to kolejny przykład realizacji strategii poprzez praktyczne i innowacyjne działania. 

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę