Łukasiewicz – PIT opracuje cyfrowego bliźniaka baterii z pojazdów elektrycznych

Łukasiewicz – PIT opracuje cyfrowego bliźniaka baterii Sieć Badawcza Łukasiewicz

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny w ostatnich miesiącach z sukcesem sięgnął po środki europejskie w ramach międzynarodowych konsorcjów. W najbliższym czasie naukowcy instytutu będą realizować dwa projekty finansowane z Horyzontu Europa oraz projekt finansowany z Interreg Central Europe. Europejskie dofinansowanie to w sumie prawie milion euro.

Polscy uczestnicy programu Horyzont Europa zdobywają coraz więcej środków w ramach dofinansowania. Według NCBR, dofinansowanie dla polskich podmiotów względem poprzedniej edycji programu, wzrosło aż o 52%. W gronie beneficjentów tych środków jest Łukasiewicz – PIT, którego naukowcy realizują już kilka projektów finansowanych z Horyzontu Europa. 

Granty europejskie na rozwój

– Możliwość realizacji projektów z grantów europejskich to dla nas ogromna szansa rozwoju. Praca w międzynarodowym gronie pozwoli nam wymieniać doświadczenia, a dotykanie nowych obszarów tematycznych, takich jak np. elektromobilność (Battereverse) czy smart city (Greta), to równoczesne poszerzanie naszych kompetencji. Warto także zauważyć, że znaczna część partnerów naszych konsorcjów to podmioty stricte biznesowe. Nie tworzymy więc teoretycznych opracowań na półkę, lecz kreujemy rozwiązania, które będziemy mogli testować w rzeczywistości rynkowej. „Cyfrowy bliżniak” baterii elektrycznej – mówi Martyna Zielińska, starszy specjalista ds. rozwoju logistyki w Łukasiewicz – PIT.

W ostatnich miesiącach rozpoczęto prace nad projektem Batterverse, który ma umożliwić ponowne wykorzystanie zużytych baterii z pojazdów elektrycznych, a tym samym zwiększyć wskaźniki recyklingu i odzysku zgodnie z nadchodzącymi wymogami prawnymi.  

W ramach tego projektu Łukasiewicz – PIT opracuje digital twina (cyfrowego bliźniaka) baterii z pojazdów elektrycznych bazując na modelu logistyki zwrotnej oraz stworzy ustandaryzowany system znakowania tych baterii. Nasz instytut jest liderem jednego z procesów w ramach tego projektu. 

Projekt może zrewolucjonizować branżę recyklingu poprzez zastosowanie najlepszych na świecie innowacji opartych na automatyzacji, wydajności i zrównoważonym rozwoju.  

Celem międzynarodowego konsorcjum, które uczestniczy w projekcie, jest zmniejszenie zapotrzebowania na wykorzystanie surowców pierwotnych i maksymalizacja wykorzystania ogniw akumulatorowych, zmniejszając koszt jednego cyklu. 

Nasi naukowcy zrealizują ten projekt w konsorcjum z CEA Eurecat, TES-AMM, Škoda Auto, EIT Urban Mobility, Frontier Innovations, Bax & Company, Renault Group, Betteries AMPS GmbH.  

Koordynatorzy projektu Batterverse w Łukasiewicz – PIT to Martyna Zielińska i Witold Statkiewicz.

Odporne łańcuchy dostaw

Kolejny projekt Łukasiewicz – PIT finansowany z programu Horyzont Europa to SARIL. Jego celem jest zbadanie i odporności łańcuchów dostaw na zakłócenia wywołane kryzysami, w tym kryzysem pandemii. 

We współpracy z partnerem logistycznym CSL i Portem w Szczecinie, naukowcy z Łukasiewicz – PIT będą realizować zadania obejmujące centralną i północną Europę, gdzie przeanalizują zakłócenia oddziałujące na przepływ ładunków, powodowane czynnikiem ludzkim – w tym pandemią COVID-19 oraz wojną na Ukrainie.  

We wstępnych założeniach Łukasiewicz – PIT wybierze reprezentatywny odcinek łańcucha dostaw, zbada, jak przebiegały procesy logistyczne przed powstaniem zakłóceń, następnie zweryfikuje, jak powstałe zakłócenia wpłynęły na kształt procesu bazowego.  

Na podstawie zweryfikowanych zmian naukowcy przeanalizują podjęte w kryzysie działania, określą czynniki, które są kluczowe w przeformatowaniu procesów w sytuacji kryzysowej i na tej podstawie zamodeluje proces reagujący na powstałe przewidywane zagrożenia. 

Głównym efektem projektu ma być opracowanie europejskich modeli sieci transportu towarowego i logistyki, odpornych na zakłócenia już na etapie projektowania procesu. Wypracowany ma zostać model łańcuchów dostaw odpornych na zakłócenia wywołane kryzysami, dzięki lepszej wzajemnej łączności operacyjnej zainteresowanych stron, usługom świadczonym na podstawie informacji o statusie w czasie rzeczywistym, wcześniej określonym trasom alternatywnym i podejściom synchro-modalnym. 

Konsorcjum projektu SARIL to: Fraunhofer EMI Uni Vigo, Cemosa, Technalia, Vigo Harbour, Basque Cluster, Uni Minho, Rangel, Politenico di Milano, Rina, Gebruder Weiss, Sintef, Marlo, Łukasiewicz – PIT. 

Koordynatorami projektu w Łukasiewicz – PIT są Marta Waldmann i Martyna Zielińska.

Transport „ostatniej mili” 

Kolejny projekt naukowców Łukasiewicz – PIT z europejskim finansowaniem to GRETA finansowany z programu Interreg Central Europe.

Celem projektu jest dekarbonizacja dostaw na ostatniej mili w funkcjonalnych obszarach miejskich (FUA). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie wspólnych, zrównoważonych rozwiązań, które można łatwo zastosować i przenieść. Rozwiązania strategiczne i technologiczne zostaną umieszczone w pobliżu obszarów funkcjonalnych, będą wykorzystywać rowery ZEV i rowery cargo, a także przeorganizują przestrzeń miejską. Pilotaże będą realizowane w Mariborze, Reggio Emilia, Weronie, Poznaniu i Budapeszcie. 

Dodatkowym celem projektu jest zwiększenie efektywności dostaw ostatniej mili z wykorzystaniem miejskich hubów przeładunkowych i niskoemisyjnych środków transportu dla wsparcia zrównoważonego rozwoju. W ramach realizacji tego celu we wspomnianych miastach pilotażowych zostaną wdrożone mobilne huby przeładunkowe umożliwiające konsolidację ładunków oraz wykorzystanie dostosowanych do potrzeb rowerów cargo, które będą realizować dostawy na ostatniej mili. 

Naukowcy z Łukasiewicz – PIT będą w tym projekcie odpowiedzialni za analizę kierunków i struktury przepływów ładunków dedykowanych do objęcia pilotażem, weryfikację specyfikacji technicznych węzłów przeładunkowych i rowerów towarowych pod kątem dopasowania do struktury (i częstotliwości) przepływów oraz identyfikację miejskich (lub podmiejskich) lokalizacji dla węzłów przeładunkowych. 

W ramach projektu zostanie opracowana koncepcja organizacji procesów przepływu ładunków z wykorzystaniem zaprojektowanego sprzętu i wyznaczonych lokalizacji dla hubów. Wypracowane zostaną także rekomendacje dla polityki mobilności miejskiej. 

Poznański instytut jest koordynatorem projektu realizowanego przez konsorcjum: Institute for Transport and Logistics Foundation, City of Reggio Emilia, University of Maribor, Municipality of Maribor, Łukasiewicz – PIT, Miasto Poznań, ZAILOG SCARL, BKK Centre for Budapest Transport, Central European Initiative – Executive Secretariat, European Network of Logistics Competence, Technical University of Applied Sciences Wildau. 

Koordynatorzy projektu GRETA w Łukasiewicz – PIT to Wiktor Żuchowski i Marta Cudziło.

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę