Miliardy złotych na transformację polskiego sektora energetycznego

Miliardy złotych na transformację polskiego sektora Canva

Od 2015 r. Grupa Enea przechodzi dynamiczny rozwój budując bezpieczeństwo energetyczne Polski. Firma w tym czasie stała się jednym z największych w kraju koncernów surowcowo-energetycznych, który przeznaczył na ważne inwestycje wspierające rozwój polskiej energetyki blisko 20 mld zł, z czego ponad 8,5 mld na sieć dystrybucyjną w Polsce północno-zachodniej.

Enea aktywnie włączyła się w transformację polskiego sektora energetycznego będąc również wsparciem dla społeczności lokalnych nie tylko w trudnym czasie pandemii i wojny toczącej się za wschodnią granicą Polski.

Główne wyzwanie to transformacja

– Enea, jako spółka Skarbu Państwa, dzięki odpowiedzialnej polityce rządu dba i stale wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski. W ostatnich latach zainwestowaliśmy blisko 20 mld zł w rozbudowę i modernizację polskiej energetyki. Zrealizowane przez Eneę inwestycje zapewniają stabilne dostawy prądu do polskich domów. Dzięki  Rządowej Tarczy Solidarnościowej dbamy również o to, aby energia dostarczana Polakom była w akceptowalnych dla naszych klientów cenach – tylko w I kwartale 2023 r. przeznaczyliśmy blisko miliard złotych na zamrożenie cen prądu – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea SA.

Głównym wyzwaniem sektora energetycznego w najbliższych latach jest transformacja, czyli przejście z wykorzystania w produkcji energii elektrycznej głównie emisyjnych, surowców kopalnych do źródeł odnawialnych takich jak słońce, wiatr i woda, a także do wykorzystania nieemisyjnej energii jądrowej. Grupa Enea aktywnie uczestniczy w tej transformacji i do 2042 r. przeznaczy na inwestycje ponad 68 mld zł.

– Jesteśmy na etapie inwestowania dziesiątek miliardów złotych na zbudowanie zeroemisyjnych  źródeł wytwarzania energii, które w przyszłości mają zapewnić tanią energię elektryczną. Jest to proces wymagający nie tylko czasu, ale i ogromnych środków przeznaczonych również na modernizację sieci dystrybucyjnej. Transformacja energetyczna musi być sprawiedliwa, a jej koszty nie mogą być przeniesione w sposób pośredni lub bezpośredni na polskich obywateli, o co zabiega polski rząd i co jest jednym z priorytetów Enei – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea SA.  

Nieustannie modernizowana i coraz nowocześniejsza sieć dystrybucyjna Enei Operator już dziś jest przygotowana na przyłączenie kolejnych mocy OZE. Obecnie na obszarze działania spółki przyłączonych jest ponad 158 tys. źródeł o łącznej mocy przeszło 4,7 GW. W samym 2022 r. spółka przyłączyła prawie 42 tys. OZE o mocy ponad 1,1 GW. Aktualnie wydano warunki o przyłączenie do sieci ponad 6,7 GW nowych źródeł OZE. Każda nowa inwestycja spółki zwiększa możliwości sieci umożliwiając odbiorcom korzystanie z energii elektrycznej wytworzonej w lokalnych źródłach OZE.

Wśród planowanych inwestycji w instalacje wytwarzające energię elektryczną są źródła OZE takie jak: farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, ale także innowacyjne technologie jądrowe. Grupa Enea dostrzega, że zeroemisyjna produkcja energii w Polsce będzie wymagała wykorzystania nie tylko dużych elektrowni jądrowych, ale także małych, modułowych reaktorów jądrowych (SMR) o mocy do kilkudziesięciu MW, które mogą mieć zastosowanie przykładowo w ciepłownictwie.

Enea już prowadzi inwestycje szczególnie ważne dla przyszłości bezpieczeństwa energetycznego państwa. W należącej do Grupy Enea Elektrowni Kozienice, w miejsce planowanych do wygaszenia energetycznych bloków węglowych klasy 200 MW planowane jest wybudowanie bloków gazowych. Obecnie trwa  dialog techniczny dotyczący inwestycji, rozważane są warianty budowy trzech bloków po 700 MW każdy lub dwóch po 1100 MW, które będę również przygotowane do wykorzystania wodoru jako paliwa.

Integracja w koncernie pełnego łańcucha wartości od wydobycia węgla, przez wytwarzanie energii elektrycznej po dystrybucję i sprzedaż prądu pozwoliła Enei wykorzystać szanse rozwojowe, a także w trudnym okresie pandemii i ataku Rosji na Ukrainę, dawać gwarancję bezpieczeństwa energetycznego milionom Polaków.

Wicelider polskiej energetyki

Enea w ciągu ostatnich lat stała się wiceliderem polskiej energetyki w zakresie produkcji energii elektrycznej i zarazem jednym z filarów, na którym opiera się bezpieczeństwo energetyczne Polski. W 2017 r. Grupa Enea odkupiła od francuskiego koncernu ENGIE Elektrownię Połaniec, dzięki czemu ważna instalacja energetyczna zapewniająca stabilne dostawy prądu w południowo-wschodniej części kraju (rejonie obecnie strategicznie ważnym dla powodzenia ukraińskiej obrony przed rosyjską agresją) przeszła w polskie ręce. Enea przeznaczyła na tę inwestycję 1,26 mld zł. Do Grupy Enea należy też druga co do wielkości elektrownia w Polsce – Elektrownia Kozienice, która zapewnia energię elektryczną m.in. dla aglomeracji warszawskiej. To właśnie w tej elektrowni Grupa Enea uruchomiła w grudniu 2017 r. największy i najnowocześniejszy w kraju blok energetyczny o mocy 1 075 MW na parametry nadkrytyczne, który od pierwszych dni działania wspiera bezpieczeństwo energetyczne Polski. Inwestycja ta kosztowała przeszło 6,4 mld zł.  

Enea odpowiadała też na wyzwania stawiane przez otoczenie i transformację energetyczną przyspieszającą ze względu na unijne przepisy. Grupa aktualizowała swoją strategię, podążając zieloną ścieżką, aż do deklaracji nadrzędnego celu, którym jest „Zielona zmiana Enei” rozumiana jako zrównoważona transformacja Grupy budującą wzrost wartości, przy założeniu długofalowego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

W trosce o Polaków Grupa Enea dba o bezpieczeństwo energetyczne kraju. Firma jest w pełni zaangażowana w transformację energetyczną, inwestuje w rozwój sieci dystrybucyjnej, odnawialnych źródeł energii oraz technologii zapewniających klientom stabilne dostawy energii w akceptowalnych społecznie cenach. Przykłady zaangażowania Grupy Enea w budowanie bezpieczeństwa energetycznego kraju pokazuje najnowszy spot wizerunkowy Grupy #EneaDlaBezpieczeństwa.

Źródło: Grupa Enea

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę