Inteligentny licznik w technologii OSGP

Inteligentny licznik w technologii OSGP Apator

Polscy dostawcy nowoczesnych technologii dla energetyki, spółki Apator oraz Griffin Group Energy, podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie opracowania, wdrożenia do produkcji i dostaw na rynek krajowy oraz europejski polskiego inteligentnego licznika nowej generacji, pracującego w technologii OSGP (Otwarty Protokół Smart Grid).

Celem współpracy polskich dostawców technologii dla energetyki jest zbudowanie synergii biznesowej, która pozwoli stworzyć nowoczesne rozwiązanie wychodzące naprzeciw krajowym OSD stojącym w obliczu masowej wymiany liczników tradycyjnych na inteligentne. Nowe prawo energetyczne przewiduje, że do końca 2028 r. w Polsce liczniki ze zdalnym odczytem zużycia energii zostaną zainstalowane u co najmniej 80% odbiorców końcowych, w tym co najmniej w 80% gospodarstw domowych. Z szacunkowych danych operatorów sieci dystrybucyjnych wynika, że obecnie inteligentne liczniki zainstalowane są u ok. 1,9 mln odbiorców końcowych. Docelowa, łączna liczba odbiorców końcowych szacowana jest na ok. 16,3 mln. Do wymiany pozostało więc ok. 14,4 mln tych liczników.

Apator i Griffin Group Energy łączą siły

Apator i Griffin Group Energy postanowiły połączyć swoje kompetencje techniczne i biznesowe w ramach projektu, którego efektem będzie nowoczesne rozwiązanie metrologiczne, wykorzystujące potencjał inżynieryjny polskich spółek oraz doświadczenie nabyte w ramach implementacji rozwiązań smart na rynku krajowym. Obie spółki uczestniczyły w projekcie realizowanym dla Tauron Dystrybucja – Smart City Wrocław, który obejmował instalację kompletnej infrastruktury inteligentnego opomiarowania AMI. W stolicy Dolnego Śląska wdrożono ponad 400 tys. inteligentnych liczników, dzięki którym w czasie rzeczywistym odbiorcy mają dostęp do danych pomiarowych i profili zużycia, natomiast zakład dystrybucyjny jest w stanie monitorować jakość sieci niskiego i średniego napięcia.

Nowy licznik OSGP to w pełni polskie rozwiązanie techniczne, które powinny docenić zwłaszcza zarządy spółek energetycznych należących do Skarbu Państwa. Praca koncepcyjna polskich inżynierów, wypracowana w krajowych biurach R&D, a następnie przełożona na procesy technologiczne i produkcyjne w fabryce Apatora zlokalizowanej w okolicach Torunia, to długofalowa inwestycja w polską gospodarkę, miejsca pracy i krajową infrastrukturę przemysłową.

Smart metering wspiera transformację energetyczną

Już od pewnego czasu zmienia się miks produktowy w Polsce związany z rozproszeniem rynku energii i rosnącą liczbą prosumentów. W miejsce liczników bez komunikacji klienci zamawiają urządzenia ze zdalnym odczytem. Liczniki Apatora pracują dziś w większości mikroinstalacji PV. Wymiana urządzeń na szeroką skalę w ramach krajowego roll-out’u będzie dużym wysiłkiem i wyzwaniem logistycznym, dlatego operatorzy powinni powierzyć ją sprawdzonym dostawcom krajowym i europejskim – mówi Mirosław Klepacki, prezes Apatora. – Kluczowym elementem, który zamawiający powinni brać pod uwagę, jest wsparcie na miejscu zespołów inżynierskich i serwisowych dostawcy. Połączone zespoły Apatora i Griffin Group Energy dysponują niezbędnym doświadczeniem i zasobami, z których mogą skorzystać polscy operatorzy.

Przedstawiciele obu spółek zgodnie potwierdzają, że smart metering jest koniecznym elementem wspierającym transformację energetyczną oraz dalszy rozwój OZE. Otwiera też szanse rozwoju nowych funkcji i usług związanych z efektywniejszym i bardziej zrównoważonym gospodarowaniem mediami energetycznymi. Według planów licznik będzie dostępny w ofercie już w 2021 r.  i będzie oferowany nie tylko krajowym OSD, ale także klientom na wymagających europejskich rynkach.

Źródło: Apator

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę