Implementacja bezpiecznych modułów dzięki Ixxat Safe T100

Implementacja bezpiecznych modułów dzięki Ixxat Safe T100 HMS Networks

HMS Networks wprowadza obecnie na rynek nową wersję rozwiązania Ixxat Safe T100, która umożliwia użytkownikom implementację bezpiecznych modułów We/Wy dla protokołu FSoE – Functional Safety over EtherCAT. Nowa wersja modułu, dostępna wcześniej dla PROFIsafe i CIP Safety, obsługuje protokół Safety Functional over EtherCAT zgodnie z ETG 5100 V1.2.0.

Ixxat Safe T100 to kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa, które umożliwia producentom urządzeń i konstruktorom maszyn wdrażanie konfigurowalnych, bezpiecznych modułów wejść i wyjść w aplikacjach do SIL 3 i PLe Cat.4.

Moduł Safe T100 został zaprojektowany po kątem współpracy z Anybus CompactCom (również produkcji HMS Networks). Podczas gdy rozwiązanie Anybus CompactCom obsługuje standardową, niezabezpieczoną komunikację z siecią EtherCAT, moduł Safe T100 obsługuje komunikację zabezpieczoną - w tym przypadku przez protokół FSoE. Dzięki pełnej implementacji bezpiecznego protokołu i warstwy aplikacji w Ixxat Safe T100 producenci urządzeń i konstruktorzy maszyn uzyskują możliwość szybkiego dodania opcji bezpieczeństwa funkcjonalnego do swoich urządzeń. Typowym zastosowaniem modułu Ixxat Safe T100 jest funkcja bezpiecznego zatrzymania awaryjnego urządzeń automatyki, takich jak napędy, roboty lub sterowniki procesów.

Rozwiązanie fabrycznie certyfikowane i przetestowane pod kątem zgodności

Moduł Ixxat Safe T100 jest fabrycznie certyfikowany przez TÜV Rheinland, a jego zgodność ze standardem FSoE ETG 5100 V1.2.0 została potwierdzona w laboratorium testowym ETG. Dzięki temu użytkownicy, wdrażając bezpieczne urządzenia i systemy, korzystają ze znacznie skróconego czasu opracowywania rozwiązań oraz zredukowanych kosztów i ryzyka. Ponieważ Ixxat T100 współpracuje z Anybus CompactCom, użytkownik końcowy skorzysta z urządzenia lub maszyny, które zapewniają realizację zarówno bezpiecznych, jak i niezabezpieczonych funkcji za pośrednictwem tylko jednego interfejsu komunikacyjnego. To znacznie upraszcza konfigurację i planowanie projektu całego systemu automatyki przemysłowej.

Najważniejsze informacje techniczne

Moduł Ixxat Safe T100 posiada trzy dwukanałowe wejścia, które mogą wykrywać błędy zewnętrznego okablowania oraz jedno dwukanałowe wyjście. Wszystkie wejścia i wyjścia działają z sygnałami 24 V. Wszystkie interfejsy danych serwisowych i procesowych wymagane dla protokołu FSoE w warstwie EtherCAT, takie jak sterowanie siecią i dioda stanu, czy transmisja bezpiecznych danych konfiguracyjnych, są dostępne w module Anybus CompactCom. Dodatkową funkcję bezpieczeństwa stanowi izolacja galwaniczna interfejsu pomiędzy modułem Anybus CompactCom a Ixxat Safe T100/FSoE. Inne wewnętrzne funkcje bezpieczeństwa obejmują zintegrowane monitorowanie temperatury i wyłączanie do bezpiecznego stanu, a także szczegółową sygnalizację błędów kanału i obsługę błędów.

Rozwiązanie skalowalne dla protokołów FSoE, PROFIsafe i CIP Safety

Komunikacja wewnętrzna między niezabezpieczonym modułem Anybus CompactCom a modułem bezpieczeństwa Ixxat Safe T100 odbywa się zgodnie z zasadą „czarnego kanału”. Dzięki temu wyraźnemu oddzieleniu bezpiecznej i niezabezpieczonej warstwy komunikacyjnej klienci mogą obsługiwać wszystkie trzy główne protokoły bezpieczeństwa (FSoE, PROFIsafe i CIP Safety) za pomocą tylko jednego rozwiązania sprzętowego, co jeszcze bardziej zwiększa skalowalność i wydajność produktu.

Indywidualne wdrożenia lub rozwiązania OEM

Dzięki kompleksowym wytycznym wdrożeniowym oraz dokumentacji użytkownika moduł Safe T100 może być wdrażany we własnym zakresie przez producentów urządzeń oraz konstruktorów maszyn. Jednak HMS wspiera klientów, oferując również usługi wdrożeniowe oraz portowania i certyfikacji.

W przypadku specyficznych wymagań dotyczących np. wymiarów, wtyczek lub liczby wejść/wyjść, HMS może opracować dostosowane do potrzeb klienta wersje Ixxat Safe T100.

Ixxat Safe to coś więcej

Do zastosowań, w których nie można zintegrować Safe T100 – np. ze względu na ograniczoną przestrzeń w enkoderach bezpieczeństwa lub gdy istniejący już sprzęt bezpieczeństwa ogranicza elastyczność projektowania - HMS oferuje również stosy protokołów dla Functional Safety over EtherCAT (FSoE), CIP Safety over EtherNet/IP i CIP Safety over Sercos - wszystkie fabrycznie certyfikowane przez TÜV.

Źródło: HMS Networks 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę