Energa z kolejnymi zmianami w obszarze ESG

Energa z kolejnymi zmianami w obszarze ESG Canva

Energa z Grupy Orlen, podążając za przykładem światowych liderów branży energetycznej, dostosowała strukturę ładu korporacyjnego do wymagań unijnych. Zmiany te umożliwią szybsze informowanie i monitorowanie kwestii klimatycznych przez zarząd spółki. Energa zwraca szczególną uwagę zarówno na wpływ spółki na zmiany klimatyczne, jak i wpływ zmian klimatycznych na swój model biznesowy.

Zmiana ładu korporacyjnego na co dzień nie jest widoczna z zewnątrz, ale przejawem tego jest zmiana opisu stanowiska jednego z członków zarządu Energi SA bezpośrednio nadzorującego działania operacyjne zmierzające m.in. do transformacji Grupy Energa w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, a zwłaszcza dekarbonizacji. Wszystko po to, aby usprawnić proces zarządzania wyzwaniami klimatycznymi i pomóc w pełni wykorzystać szanse związane z transformacją energetyczną.

Wiceprezes zarządu ds. operacyjnych i klimatu Energi SA w swoich dotychczasowych obowiązkach sprawował nadzór m.in. nad tym obszarem. Rozszerzenie nazwy stanowiska o „klimat” podkreśla wieloletnie starania Grupy Energa zapobiegania lub ograniczania jej wpływu na zmiany klimatyczne i podejmowanie konkretnych działań w celu zwiększania odporności Grupy Energa na takie skutki. W ten sposób wyszczególniona została również nadrzędna rola wiceprezesa Zarządu w ocenie i zarządzaniu ryzykiem i szansami klimatycznymi.

W kierunku efektywności energetycznej

Grupa Energa w swojej polityce środowiskowo-energetycznej określiła cele i zadania środowiskowe oraz energetyczne, przypisując poszczególnym liniom biznesowym konkretne zadania do wykonania w tym zakresie. Wśród głównych zadań jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, w tym obniżanie emisji gazów cieplarnianych a także prowadzenie działalności zgodnie z ideą  gospodarki o obiegu zamkniętym. Do osiągnięcia wskazanych priorytetów prowadzą m.in. takie przedsięwzięcia jak – zaangażowanie w działania na rzecz innowacyjnego pozyskania i magazynowania energii, wdrażanie innowacji umożliwiających lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i minimalizowanie powstawania odpadów lub zapobieganie ich powstawaniu.

Energa SA od 2016 r. widnieje w rejestrze systemu ekozarządzania i audytu środowiskowego EMAS, promowanego przez Komisję Europejską. Grupa Energa co roku przedstawia dowody skutecznego funkcjonowania oraz utrzymania i doskonalenia tego systemu zarządzania. Również w 2022 r.  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał informację o utrzymaniu szesnastu spółek Grupy w rejestrze EMAS.

Pozytywna rekomendacja 

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings, w listopadzie 2022 r., podniosła długoterminowe oceny ratingowe spółki w walucie obcej i krajowej, z poziomu „BBB-„ na „BBB+” z perspektywą stabilną. Podkreśliła znaczenie Grupy Energa jako kluczowego elementu dla realizacji strategii Orlen2030 w zakresie transformacji energetycznej, pełnienia ważnej roli w inwestowaniu w zero- oraz niskoemisyjne źródła energii.

Energa jest liderem wśród krajowych grup energetycznych pod względem udziału w strukturze wytwarzania energii z odnawialnych źródeł i w swoich przedsięwzięciach bardzo mocno stawia na rozwój OZE. Aktualnie ok. 40% mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Grupy Energa pochodzi z OZE. Jesienią br. zakończono budowę farmy fotowoltaicznej PV Wielbark o mocy 62 MW w woj. warmińsko-mazurskim. Niebawem ruszy budowa farmy PV Mitra o mocy 65 MW w woj. wielkopolskim. W realizacji są też mniejsze projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 30 MW

Źródło: Energa

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę