Energa: trwa budowa bloku energetycznego w Ostrołęce

Energa: trwa budowa bloku energetycznego w Ostrołęce Energa

Na placu budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce zakończone zostały pierwsze prace ziemne – na obszarze ok. 3,1 ha wykonano zasypki przygotowujące teren pod rozpoczęcie prac fundamentowych. Przed rozpoczęciem zasypek generalny wykonawca przygotował także liczący ok. 41 ha plac budowy bloku gazowo-parowego pod względem infrastrukturalnym oraz teren zaplecza administracyjno-socjalnego dla pracujących na budowie. Nowa elektrownia będzie stanowić wsparcie dla stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej w Polsce transformacji energetycznej.

Rozpoczęto odbiory jakościowe produkcji elementów dla części ciśnieniowych kotła odzysknicowego (ang. Heat Recovery Steam Generator). Planowane są kolejne odbiory jakościowe dla produkcji kluczowych elementów elektrowni. Odbiory jakościowe prowadzone są na podstawie uzgodnionych z generalnym wykonawcą programów kontroli i badań, które dotyczą kluczowych komponentów budowy bloku energetycznego w Ostrołęce, czyli turbiny gazowej, turbiny parowej, kotła HRSG, generatora, transformatorów, rozdzielnic oraz pozostałych urządzeń pomocniczych elektrowni.

Wsparcie KSE

Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Energi z Grupy Orlen w obszarze niskoemisyjnych źródeł bilansujących Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE). Ostrołęcki blok typu CCGT (ang. Combined Cycle Gas Turbine – połączony układ gazowo-parowy) uzupełni braki energii elektrycznej wynikające z prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną połączonego ze stopniowym odłączaniem od KSE wysłużonych bloków węglowych o niskiej dyspozycyjności.

Plac budowy

Elektrownie gazowe mają dużo mniejszy wpływ na środowisko niż ich węglowe odpowiedniki. Wynika to m.in. z niższego poziomu emisji oraz niewielkiego zapotrzebowania na wodę – przy czym blok CCGT w Ostrołęce będzie pracował z wykorzystaniem zamkniętego układu chłodzenia. Ze tych wszystkich względów inwestycja w blok gazowo-parowy będzie będzie realizacji celów dekarbonizacyjnych zarówno Polski, jak też Grupy Orlen. Koncern dąży do tego, aby w swoim segmencie energetycznym zredukować emisję dwutlenku węgla o 33% na MWh (megawatogodzinie) do 2030 r., a do 2050 r. – osiągnąć pełną neutralność emisyjną.

Na potrzeby powstającego bloku gazowo-parowego w Ostrołęce wykorzystana zostanie część już istniejącej infrastruktury, wybudowanej dla wcześniej realizowanego projektu bloku węglowego.

Nowoczesna turbina gazowa

Nowa elektrownia będzie wyposażona w nowoczesną turbinę gazową 9HA.02 produkcji GE Gas Power, która zostanie wybudowana we francuskim mieście Belfort. Pozostałe kluczowe urządzenia bloku powstaną w Polsce, w fabrykach w Elblągu (turbina parowa STF-D650) i Wrocławiu (generator klasy W88).

Producent urządzenia informuje, że turbina 9HA.02 może przejść od stanu wygaszenia do pełnej wydajności w czasie krótszym niż pół godziny. Z kolei już w trakcie pracy obciążenie turbiny może być zmniejszane bądź zwiększane w tempie 88 MW na minutę. Tak duża elastyczność pozwoli na sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej z rozwijających się dynamicznie źródeł odnawialnych, zależnych m.in. od warunków pogodowych. To zaś zmniejszy ryzyko deficytu mocy w KSE.

Podczas pracy turbin dzięki palnikom niskoemisyjnym ograniczone zostanie powstawanie tlenków azotu. Będą one również dodatkowo usuwane dzięki zastosowaniu instalacji katalitycznego usuwania tlenków azotu. Dzięki temu emisja NOx będzie utrzymywana na poziomie zgodnym z wymaganiami najlepszych dostępnych technik BAT.

Prawie 30 km gazociągu

Równolegle do budowy bloku gazowo-parowego realizowana będzie inwestycja w gazociąg, który zasili elektrownię gazem z interkonektora Polska-Litwa, zasilanego z Krajowego Systemu Przesyłowego oraz od strony Litwy. Zapewni to powstającej elektrowni w Ostrołęce długoletnie dostawy gazu, a jednocześnie niezależność od dostaw rosyjskiego paliwa.

Maszyny budowlane

Gazociąg będzie podlegał regularnie prowadzonym przeglądom i kontrolom. Pomiędzy jego poszczególnymi odcinkami zainstalowane zostaną zespoły zaporowo-upustowe, a także system umożliwiający zdalne i lokalne sterowanie zaworami oraz wyłączenie odcinka gazociągu z eksploatacji lub włączenie go do niej. Dzięki temu przepływ gazu będzie stale monitorowany, a w przypadku nieprawidłowości (wzrostu lub spadku ciśnienia) jego dopływ zostanie szybko zamknięty.

Rozpoczęcie budowy liczącego ok. 28 km gazociągu planowane jest na pierwszy kwartał 2023 r. Jego trasa będzie biec przez dwa województwa: podlaskie i mazowieckie.

Źródło: Energa

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę