elektrotechnik AUTOMATYK
Reklama
Reklama

Digitalizacja produkcji w Polsce. Alarmujący wynik

Pixabay
Reklama
Reklama

Wynik tegorocznego Digi Indexu Siemensa wyniósł 1,8 punktu w czteropunktowej skali, co wskazuje na niezmienną potrzebę przyspieszenia cyfryzacji w polskim przemyśle produkcyjnym. W drugim wydaniu badania Digi Index ujawnia się negatywny wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę. Jako główna bariera w digitalizacji firm podawany jest brak wsparcia finansowego.

W badaniu uwzględniono: branżę motoryzacyjną, produkcję maszyn, chemiczną i farmaceutyczną oraz spożywczą. Digitalizacja produkcji jest istotnym elementem ich sukcesu rynkowego. Uzyskany średni wynik Digi Index, czyli autorskiego wskaźnika Siemensa opisującego stopień cyfryzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, wyniósł 1,8 punktu w czteropunktowej skali. Wynik ten wskazuje na niski poziom digitalizacji w badanych sektorach. Pozostał on praktycznie niezmieniony w porównaniu z ubiegłym rokiem (1,9 punktu).

Reklama

Duże przetasowania są natomiast zauważalne w poszczególnych branżach. Najwyższy wynik, wynoszący 2 punkty, uzyskały branże chemiczna i farmaceutyczna. Jest to górny zakres dla najniższego poziomu cyfryzacji w firmie. Wskaźnik w przedziale od 2,1 do 2,5 świadczy o tworzeniu w branży podstaw do cyfryzacji. Polski sektor chemiczny i farmaceutyczny są jeszcze przed tym etapem rozwoju. Wydawać się mogło, że firmy, przy zrozumiałej pandemicznej wstrzemięźliwości inwestycyjnej, zmienią chociaż strukturę inwestycji na procyfrową. Tak rynek polski, jak i rynek globalny wyraźnie bowiem sygnalizowały, że zdolność do konkurowania po pandemii będzie oparta na cyfryzacji, robotyzacji, gromadzeniu i profesjonalnym zarządzaniu dużymi zbiorami danych.

Potrzeba strategii procyfrowego rozwoju

Firmy, szczególnie z sektora przemysłowego, muszą się do tego przygotować, budując strategie procyfrowego rozwoju. Strategie te powinny zawierać inwestycje w wiedzę i kompetencje pracowników, bo dzisiejszy ich poziom jest daleki od potrzeb cyfrowej gospodarki komentuje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Reklama

Na końcową wartość pomiaru ma wpływ sześć obszarów: planowanie strategiczne, organizacja i administracja, integracja systemów, produkcja i działania operacyjne, zarządzanie danymi i zastosowanie procesów cyfrowych. W każdej branży obszar zarządzania danymi osiągnął najwyższe wartości (od 2,6 do 3,1 punktu). Drugi kraniec skali w każdym sektorze osiągały takie obszary jak integracja systemów oraz organizacja i administracja.  

Automatyzacja produkcji sprawiła, że opomiarowanie oraz monitorowanie danych procesowych są na relatywnie wysokim poziomie. Z tych danych korzystają technolodzy, działy odpowiedzialne za utrzymanie ruchu czy produkcji. Przez lata rozwijany park maszynowy generuje dane, do których dostęp często jest możliwy za pośrednictwem różnego oprogramowania, o zróżnicowanej funkcjonalności, od różnych producentów, często już nieistniejących. Schemat ten ma swoje odzwierciedlenie w działach administracyjnych. Zlecenia czy raporty sprzedażowe są tworzone na oprogramowaniu, które w przeszłości poprawiło efektywność pracy, ale przez lata liczba tych rozwiązań narastała. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie tracimy czas na „przepisywanie” informacji pomiędzy tymi narzędziami, gubiąc to, co w digitalizacji najważniejsze: możliwość wnioskowania i porównywania danych w jednym narzędziu, bez konieczności ingerencji człowieka. Ta integracja baz danych i systemów w wielu obszarach działania firmy produkcyjnej jest nadal sporym wyzwaniem na polskim rynku – tłumaczy Łukasz Otta, digital transformation director w Siemens Polska.

Bariery na drodze wdrażania rozwiązań cyfrowych

Główną barierą dla digitalizacji firm według badania Siemensa jest brak wsparcia finansowego. Ankietowani wskazują też na brak dostatecznej wiedzy o sposobie opracowywania strategii i planów działania, dostosowanych do możliwości i potrzeb biznesowych, a także brak możliwości integracji systemów pochodzących od różnych dostawców. Aktualny jest też problem związany z niską wiedzą producentów o możliwości wykorzystania już zgromadzonych danych.

W ciągu najbliższego roku ponad 13% badanych firm zamierza zwiększyć budżet na digitalizację procesów produkcyjnych. Najbardziej zdeterminowany jest sektor Chemistry & Pharmacy, gdzie aż 30% badanych zamierza zwiększyć inwestycje w tym obszarze. Nowym zjawiskiem jest wzrost niepewności firm dotyczącej projektowania obecnych i przyszłorocznych budżetów na cyfryzację, co można łączyć z wciąż niepewną sytuacją gospodarczą. Problematyczne jest zwłaszcza projektowanie obecnych budżetów przedsiębiorstw (średnio 62,7% odpowiedzi „nie wiem”), ale aż co czwarta firma nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jak będą wyglądały inwestycje w obszar digitalizacji w ciągu najbliższego roku.

Pandemia uczy cyfryzacji

Polskie firmy mają za sobą trudny rok, spowodowany pandemią i jej negatywnymi konsekwencjami dla gospodarki. Funkcjonowanie w warunkach długotrwałego lockdownu i zagrożenia zdrowotnego pokazało, że największą wartością firm są ludzie. Ochrona i zwiększanie tej wartości wiąże się z przyspieszeniem procesów cyfryzacji. Rok 2020 pokazał, że przedsiębiorstwa o bardziej zawansowanym procesie digitalizacji łagodniej przeszły czas kryzysu, mogły z dnia na dzień przynajmniej część pracy przenieść w tryb zdalny i mniej odczuwały przymusowe przestoje komentuje Dominika Bettman, CEO Siemens Polska.

Druga edycja badania Digi Index przeprowadzona była w wyjątkowym okresie, kiedy praktycznie wszystkie sektory gospodarki musiały błyskawicznie przestawić swoje działania na nowe tory. Niepewność firm związana z przyszłością odbiła się na wynikach. Jednocześnie zaobserwowano większą determinację przedsiębiorstw, by przyspieszyć tempo cyfryzacji produkcji. Uczestnicy badania traktują ją jako klucz do oszczędzania czasu i zasobów, zwiększenia konkurencyjności i stabilnego funkcjonowania firmy, również w warunkach niepewności.

W ramach zrównoważonej strategii Siemens przyjął za nadrzędny cel swojej działalności nadanie krajowej gospodarce zrównoważonego charakteru poprzez wspieranie transformacji cyfrowej i energetycznej oraz kokreację nowych modeli biznesowych. Digi Index jest jednym z narzędzi analitycznych, które wspierają firmę w wypełnianiu tej misji.

Źródło: Siemens

Reklama

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama