elektrotechnik AUTOMATYK
Reklama
Reklama

Chłodzenie centrów danych a marnowanie wody pitnej

Pixabay
Reklama
Reklama

Za hasłem „efektywność energetyczna” kryją się przemilczane praktyki, takie jak marnowanie milionów m3 wody pitnej w wieżach chłodniczych, wykorzystywanych do chłodzenia centrów danych. Tym tabu należy zająć się na szczeblu europejskim, a negocjacje w sprawie pakietu Zielonego Ładu mogą przynieść przełom w osiąganiu autentycznych, wymiernych postępów – uważa Arnaud de Bermingham, prezes i założyciel Scaleway.

14 lipca Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków legislacyjnych, aby dostosować politykę klimatyczną, energetyczną, użytkowania gruntów, transportową i podatkową Unii do celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r., w porównaniu z poziomami z 1990 r. W kontekście rewizji dyrektywy o efektywności energetycznej KE zwraca uwagę na sytuację w sektorze ICT. Komisja przypomina o potrzebie wysoce wydajnych energetycznie i zrównoważonych centrów danych oraz o konieczności wprowadzenia przejrzystych sposobów mierzenia śladu środowiskowego sektora ICT. W tym celu dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej zachęca państwa członkowskie UE do ustanowienia wskaźnika zrównoważonego rozwoju centrów danych, składającego się z czterech parametrów: efektywności energetycznej, udziału energii odnawialnej, ponownego wykorzystania ciepła odpadowego i zużycia świeżej wody.

Reklama

Zdaniem Arnauda de Berminghama, prezesa i założyciela Scaleway, europejskiego dostawcy usług publicznej chmury obliczeniowej, „jeśli chcemy zmienić praktyki dotyczące wydajności centrów danych w Europie, istnieje pilna potrzeba radykalnej przejrzystości”. Prezes Scaleway żałuje pośpiechu ze strony operatorów centrów danych, aby móc korzystać z terminu „efektywność energetyczna” w celach marketingowych. 

Za tym hasłem kryją się przemilczane praktyki, takie jak marnowanie milionów m3 wody pitnej w wieżach chłodniczych, wykorzystywanych do chłodzenia centrów danych. Tym tabu należy zająć się na szczeblu europejskim, a negocjacje w sprawie pakietu Zielonego Ładu mogą przynieść przełom w osiąganiu autentycznych, wymiernych postępów – podkreśla Arnaud de Bermingham. – Z zadowoleniem przyjmujemy ogólny konsensus co do konieczności przyspieszenia badań związanych z klimatem. Nadal jednak nie zbieramy obserwowalnych, wiarygodnych i mierzalnych danych na temat zużycia wody w centrach danych w Europie i na świecie. Ten brak wiedzy jest prawdziwą przeszkodą, jeśli chcemy, aby społeczność naukowa dokonała rzetelnej oceny tego zjawiska w ramach globalnych wysiłków na rzecz ochrony naszych ograniczonych zasobów naturalnych.

Reklama

W Scaleway, jak zapewniają, na bieżąco kompleksowo śledzą wydajność energetyczną swoich centrów danych, a wszystkie dane powiązane udostępniają online w czasie rzeczywistym. W związku z tym apelują o podobną przejrzystość do innych operatorów centrów danych w Europie, gdyż są przekonani, że takie otwarte, transparentne podejście przyniesie pozytywne efekty i zwiększy zaufanie do branży.

Źródło: Scaleway

 

Reklama

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama