Chłodzenie centrów danych a marnowanie wody pitnej

Chłodzenie centrów danych a marnowanie wody pitnej Pixabay

Za hasłem „efektywność energetyczna” kryją się przemilczane praktyki, takie jak marnowanie milionów m3 wody pitnej w wieżach chłodniczych, wykorzystywanych do chłodzenia centrów danych. Tym tabu należy zająć się na szczeblu europejskim, a negocjacje w sprawie pakietu Zielonego Ładu mogą przynieść przełom w osiąganiu autentycznych, wymiernych postępów – uważa Arnaud de Bermingham, prezes i założyciel Scaleway.

14 lipca Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków legislacyjnych, aby dostosować politykę klimatyczną, energetyczną, użytkowania gruntów, transportową i podatkową Unii do celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r., w porównaniu z poziomami z 1990 r. W kontekście rewizji dyrektywy o efektywności energetycznej KE zwraca uwagę na sytuację w sektorze ICT. Komisja przypomina o potrzebie wysoce wydajnych energetycznie i zrównoważonych centrów danych oraz o konieczności wprowadzenia przejrzystych sposobów mierzenia śladu środowiskowego sektora ICT. W tym celu dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej zachęca państwa członkowskie UE do ustanowienia wskaźnika zrównoważonego rozwoju centrów danych, składającego się z czterech parametrów: efektywności energetycznej, udziału energii odnawialnej, ponownego wykorzystania ciepła odpadowego i zużycia świeżej wody.

Zdaniem Arnauda de Berminghama, prezesa i założyciela Scaleway, europejskiego dostawcy usług publicznej chmury obliczeniowej, „jeśli chcemy zmienić praktyki dotyczące wydajności centrów danych w Europie, istnieje pilna potrzeba radykalnej przejrzystości”. Prezes Scaleway żałuje pośpiechu ze strony operatorów centrów danych, aby móc korzystać z terminu „efektywność energetyczna” w celach marketingowych. 

Za tym hasłem kryją się przemilczane praktyki, takie jak marnowanie milionów m3 wody pitnej w wieżach chłodniczych, wykorzystywanych do chłodzenia centrów danych. Tym tabu należy zająć się na szczeblu europejskim, a negocjacje w sprawie pakietu Zielonego Ładu mogą przynieść przełom w osiąganiu autentycznych, wymiernych postępów – podkreśla Arnaud de Bermingham. – Z zadowoleniem przyjmujemy ogólny konsensus co do konieczności przyspieszenia badań związanych z klimatem. Nadal jednak nie zbieramy obserwowalnych, wiarygodnych i mierzalnych danych na temat zużycia wody w centrach danych w Europie i na świecie. Ten brak wiedzy jest prawdziwą przeszkodą, jeśli chcemy, aby społeczność naukowa dokonała rzetelnej oceny tego zjawiska w ramach globalnych wysiłków na rzecz ochrony naszych ograniczonych zasobów naturalnych.

W Scaleway, jak zapewniają, na bieżąco kompleksowo śledzą wydajność energetyczną swoich centrów danych, a wszystkie dane powiązane udostępniają online w czasie rzeczywistym. W związku z tym apelują o podobną przejrzystość do innych operatorów centrów danych w Europie, gdyż są przekonani, że takie otwarte, transparentne podejście przyniesie pozytywne efekty i zwiększy zaufanie do branży.

Źródło: Scaleway

 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę