Budowa sieci łączności specjalnej. PGE Dystrybucja i PGE Systemy podpisały umowę

Budowa sieci łączności specjalnej PGE

Sieć łączności specjalnej bazująca na technologii LTE450 podniesie bezpieczeństwo zdalnej komunikacji m.in. z licznikami energii elektrycznej oraz urządzeniami telemechaniki. Zapewni również jednolitą łączność głosową pracownikom centralnej i oddziałowych dyspozycji mocy. Niezawodna sieć łączności szerokopasmowej (LTE450) jest elementem niezbędnym do realizacji obecnych i przyszłych zadań Operatora Sieci Dystrybucyjnych takich jak usługi Inteligentnej sieci energetycznej (ang. smart grid) czy inteligentnej sieci zarządzającej pomiarami i zużyciem energii (ang. smart metering).

Sieć wybudowana zostanie w oparciu o technologię LTE z wykorzystaniem częstotliwości 450 MHz, dla której rezerwację pasma częstotliwości do zastosowań w energetyce ma Spółka PGE Systemy. Budowana sieć łączności specjalnej umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa, sprawności i efektywności pracy sieci dystrybucyjnej na obszarze działania podmiotu PGE Dystrybucja. Wykorzystanie nowoczesnej łączności jako komponentu inteligentnych sieci, poprawi czas lokalizowania i naprawiania awarii występujących w sieci dystrybucyjnej, co jest istotne ze względu na dynamikę zmian atmosferycznych. Budowa sieci łączności specjalnej LTE450 pozwoli na zapewnienie wydajnych kanałów komunikacyjnych do milionów liczników zdalnego odczytu, które będą instalowane w najbliższych latach w PGE Dystrybucja. Do 2030 r. spółka zamierza wyposażyć w liczniki zdalnego odczytu wszystkich odbiorców energii elektrycznej z obszaru swojego działania.

– Technologia LTE zapewnia, oprócz łączności głosowej, niezbędną w obecnych czasach łączność szerokopasmową. Nowoczesna łączność LTE450 zwiększy bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznej oraz pozwoli na skrócenie czasu lokalizowania i usuwania awarii występujących w sieci średniego i niskiego napięcia. Budowana sieć łączności LTE450 jest integralną częścią realizowanego w spółce projektu Liczników Zdalnego Odczytu, w ramach którego do roku 2030 u wszystkich odbiorców PGE Dystrybucja zainstalowane zostaną nowoczesne liczniki energii elektrycznej, umożliwiające m.in. zdalny odczyt danych pomiarowych – powiedział Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Umowa z PGE Dystrybucja na wspólną realizację Programu LTE450 jest kolejnym etapem konsekwentnie realizowanych w PGE prac związanych z budową sieci łączności. Koordynacja tego programu z projektem Zdalnego Odczytu Liczników prowadzonym w PGE Dystrybucji usprawni realizację obydwu zadań inwestycyjnych. Jestem przekonany, że dzięki naszej wspólnej pracy oba projekty zakończymy z sukcesem. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w działania Programu LTE450 oraz w przygotowanie umowy, którą dziś zawarliśmy – powiedział Krzysztof Jarosz, prezes zarządu PGE Systemy.

Rok 2022 jest niezwykle istotny dla Programu LTE450 – oprócz umowy z PGE Dystrybucja realizujemy najważniejsze przetargi na dostawę sprzętu i zapewnienie niezbędnej infrastruktury dla sieci LTE450. Harmonogram Programu LTE450 przewiduje wdrożenie i uruchomienie do 2025 r. podstawowych usług łączności w sieci LTE450, a następnie dalsze rozszerzanie zasięgu oraz rozwój nowych usług przeznaczonych dla energetyki. Przewidujemy także w przyszłości realizację prac poza Grupą PGE, w szczególności dla podmiotów z sektora energetyki – dodał Szymon Ferens, wiceprezes zarządu PGE Systemy.

Na bazie sieci LTE450 będą w szczególności realizowane usługi w ramach nowoczesnej łączności dyspozytorskiej, transmisji danych na potrzeby zarządzania infrastrukturą energetyczną, komunikacji z licznikami inteligentnymi, zarządzania majątkiem technicznym, czy obsługi terminali do zarządzania pracą elektromonterów w terenie. Uruchomienie sieci łączności specjalnej LTE450 na całym obszarze PGE Dystrybucja wpisuje się w kierunki określone w Polityce energetycznej Polski do roku 2040 r., których celem jest m.in. rozwój OZE i rynku energii elektrycznej oraz poprawa efektywności energetycznej, jest też jednym z najważniejszych projektów w Grupie PGE, zawartych w strategii firmy.

Źródło: PGE

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę