PGE Dystrybucja nawiązała współpracę z Państwową Strażą Pożarną

PGE Dystrybucja nawiązała współpracę ze strażą pożarną PGE

PGE Dystrybucja. Oddział Białystok i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej podpisały list intencyjny o współpracy. Porozumienie obejmuje wzajemne wsparcie, wymianę doświadczeń i opinii oraz wspólne ćwiczenia z zakresu ochrony infrastruktury energetycznej.

W podpisaniu porozumienia, 28 marca, w siedzibie Białostockiego Oddziału spółki PGE Dystrybucja, uczestniczyli m.in. Jacek Płoński, dyrektor generalny Oddziału Białystok, oraz st. bryg. Sebastian Zdanowicz, podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (PSP). W celu doskonalenia współpracy Spółka wraz z PSP planuje przeprowadzić szereg szkoleńi ćwiczeń doskonalących współdziałanie funkcjonariuszy PSP i pracowników PGE Dystrybucji. Oddział Białystok. Zarówno szkolenia, jak i ćwiczenia zostaną przeprowadzone na obiektach administrowanych przez PGE Dystrybucję. Oddział Białystok – głównie stacjach średniego napięcia.

– W przyszłości będziemy dążyć do zorganizowania ćwiczeń w poszczególnych rejonach energetycznych przynależnych do PGE Dystrybucja. Oddział Białystok, tj.: Białystok Miasto, Białystok Teren, Bielsk Podlaski, Łomża i Suwałki – powiedział Jacek Płoński, dyrektor generalny Oddziału Białystok.

Istotnym elementem współpracy jest również płynność przepływu informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych dla Państwowej Straży Pożarnej oraz PGE Dystrybucji. Oddziału w Białymstoku. Od wielu lat Oddział współpracuje z PSP, m.in. współdziałając w zakresie ratowania zdrowia i życia ludzi, mienia i środowiska czy walki z pożarami. Podpisanie porozumienia pozwoli usystematyzować tę współpracę.

Będziemy współpracować również w zakresie wymiany opinii o przydatności sprzętu ratowniczegoi ochronnego oraz przy wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych – dodał dyrektor Płoński.

PGE Dystrybucja jest operatorem systemu dystrybucyjnego, który dostarcza energię na obszarze obejmującym blisko 40% Polski, również do odbiorców z terenu woj. podlaskiego. Spółka jest także przedsiębiorstwem o strategicznym znaczeniu gospodarczo-obronnym, realizującym szereg zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Współpraca z PSP otwiera przed nami nowe horyzonty, szczególnie podczas usuwania szkód po nawałnicach. Wykorzystując potencjał strażaków, jesteśmy w stanie sprawniej usunąć np. powalone drzewa czy ułatwić ekipom technicznym dotarcie w trudno dostępne miejsca – podsumował dyrektor generalny Oddziału Białystok.

Zawarcie porozumienia jest istotne i korzystne dla obu stron. Wspierając się w działaniach, strażacy i  pracownicy PGE Dystrybucji. Oddziału Białystok będą mogli szybciej i efektywniej realizować zadania. Korzyści z zawartej współpracy bez wątpienia najbardziej odczują odbiorcy, którzy oczekują szybkiej naprawy uszkodzonych elementów sieci elektroenergetycznej.

Źródło: PGE

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę