Zrównoważony rozwój i ESG to priorytety dla firm produkcyjnych

Zrównoważony rozwój i ESG to priorytety dla firm Canva

Firma Rockwell Automation przygotowała raport na podstawie badań o stanie inteligentnej produkcji, który jako pierwszy omówił podejście firm produkcyjnych do zagadnień zrównoważonego rozwoju oraz ESG. W badaniu wzięło udział ponad 321 przedsiębiorstw z całego świata. Badanie przeprowadzone przez Plex Systems, firmę Rockwell Automation we współpracy z Hanover Research odkrywa, jak producenci postrzegają kwestię zrównoważonego rozwoju i ESG i ich rolę w zakresie inteligentnej produkcji. 

Respondenci badania przeprowadzonego przez Rockwell Automation wykazali się rosnącą świadomością w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG, motywowanych poprzez chęć lepszego zarządzania przedsiębiorstwem, a także utrzymaniem konkurencyjności. Niezależnie od tego, czy ankietowani nazwali to ESG czy nie, badanie wykazało, że komponenty ESG mają kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy i wiele przedsiębiorstw skupia się na co najmniej jednym bądź kilku obszarach.

Na liście najbardziej kluczowych obszarów ESG dla firm produkcyjnych znalazły się: zarządzanie energią, recykling oraz zaangażowanie w procesy „przyjazne dla środowiska”. Producenci starają się działać tak wydajnie, jak to możliwe, ponieważ czas bezczynności utrzymuje maszyny w gotowości do pracy, co marnuje energię a także podnosi koszty produkcji. 

Recykling, czyli ponowne wykorzystanie produktów ubocznych i minimalizacja odpadów poprzez śledzenie i identyfikowanie, przynosi firmie oszczędności. Odpady, których nie można ponownie wykorzystać u jednego producenta, często mogą okazać się możliwe do ponownego wykorzystania przez innego, w tym m.in. złom stalowy, tektury/opakowania i inne materiały.

Schemat

Respondenci badania skoncentrowali się głównie na systemach zarządzania produkcją (MES), systemach zarządzania jakością (QMS)i łańcuchów dostaw (SCP). Na liście znalazł się również przemysłowy Internet rzeczy i zarządzanie wydajnością zasobów (APM), które wspierają połączenie oprogramowania i sprzętu oraz kontrolę produkcji. 

Mapa

Rockwell Automation wskazuje, że 65% respondentów na pytanie odnośnie roli, jaką technologia odgrywa w działaniach organizacji na rzecz ESG/Sustainability określiło ją jako „znaczącą” lub „bardzo istotną”, zwłaszcza firmy z sektora CPG (consumer packaged goods), sprzętu elektronicznego, tworzyw sztucznych.

Źródło: Rockwell Automation

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę