Większe nakłady na odnowienie parków maszyn w branży spożywczej

Większe nakłady na odnowienie parku maszyn branży spożywczej Pixabay

W trakcie pandemii 28% polskich MŚP z branży spożywczej zwiększyło budżety na odnowienia parków maszyn i urządzeń  wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce. Jednocześnie 16% przedsiębiorstw zainwestowało w automatyzację procesów produkcji.

Według badania Siemens Financial Services w Polsce 28% firm z branży spożywczej deklaruje, że zwiększyło nakłady na odnowienia parku maszyn i urządzeń w czasie pandemii koronawirusa, podczas gdy zaledwie 5% ankietowanych zmniejszyło budżety na ten cel. Częstotliwość odnowień wzrosła wśród 17% podmiotów. W perspektywie najbliższych miesięcy prawie jedna trzecia przedsiębiorstw planuje zwiększyć nakłady na odnowienia. Warto dodać, że ponad połowa badanych chce inwestować wyłącznie w nowe urządzenia. W przypadku automatyzacji procesów produkcji, 16% badanych zainwestowało w rozwój tego obszaru w czasie pandemii. Z kolei 27% przedsiębiorstw deklaruje, że również w najbliższych miesiącach zwiększy nakłady na automatyzację.

Firmy wciąż konkurencyjne

Wyniki naszego badania pokazują, że mimo wymagającej sytuacji na rynku część polskich firm spożywczych inwestowała w okresie pandemii. W porównaniu do pomiaru przeprowadzonego tuż przed wybuchem pandemii skala inwestycji w automatyzację procesów produkcji jest mniejsza. Warto jednak podkreślić, że stopień odnowień parku maszyn i urządzeń, jak i wyniki ze sprzedaży krajowej utrzymały się na stabilnym poziomie, dzięki czemu firmy z tej branży zachowały swoją zdolność do konkurowania – twierdzi Tomasz Kukulski, prezes Zarządu Siemens Financial Services w Polsce.

Konkurencyjność polskiej branży spożywczej w stosunku do firm zagranicznych pozostała na stabilnym poziomie. Według 28% badanych polskie podmioty są tak samo konkurencyjne, biorąc pod uwagę wyposażenie parków MiU. Jednocześnie 27% uważa, że branża jest gorzej przygotowana (wobec 41% przed pandemią), a 5% deklaruje, że rodzime firmy są bardziej konkurencyjne od podmiotów z innych krajów.

Aktualny odczyt branżowego wskaźnika konkurencyjności Siemens Financial Services w Polsce (Indexu MiU) potwierdza, że firmy wciąż są konkurencyjne. Sub-indeks MiU dla przedsiębiorstw spożywczych wynosi obecnie 48,76 punktu wobec 50,29 punktu w marcu 2020 r. Większość przedsiębiorstw utrzymała wcześniej wypracowaną zdolność do ekspansji, dzięki czemu odnotowano minimalny spadek zdolności do konkurowania w porównaniu do poprzedniego pomiaru. Wpływ na taki wynik miało spowolnienie inwestycji w automatyzację, ale większość firm utrzymała tempo odnowień parku MiU.

Firmy spożywcze już teraz inwestują w rozwój i wręcz powinny utrzymać ten kierunek. Potwierdzają to globalne szacunki Siemens Financial Services, według których przedsiębiorstwa z tej branży w ciągu najbliższych 5 lat powinny przeznaczyć ponad 14 miliardów złotych na inwestycje w cyfrową modernizację, aby utrzymać wysoką konkurencyjność.

Stabilny poziom sprzedaży krajowej i zagranicznej

Wzrost przychodów ze sprzedaży krajowej w okresie pandemii odnotowało 26% firm, jednocześnie 29% badanych przewiduje, że w najbliższych miesiącach zwiększy przychody na lokalnym rynku. Przedsiębiorcy pozytywnie postrzegają sprzedaż eksportową w najbliższych miesiącach, gdyż ponad 38% z nich uważa, że zwiększy przychody z rynków zagranicznych. Ponadto 21% firm zwiększyło dywersyfikację rynków zbytu, co również powinno potencjalnie wzmocnić wyniki sprzedaży w kolejnych okresach.

Większość polskich przedsiębiorców (80%) z branży spożywczej utrzymała na niezmienionym poziomie udział finansowania zewnętrznego w inwestycjach w parki MiU wobec okresu przed pandemią. Dodatkowo 15% firm zamierza ten udział jeszcze zwiększyć w kolejnych miesiącach. W branży spożywczej ponad 40% ankietowanych firm wskazuje, że dywersyfikuje źródła finansowania MiU (środki własne, leasing, kredyt, dotacja). Pandemia wyraźnie wpłynęła na sposób pozyskiwania kapitału i podejmowane decyzje w tym zakresie przez producentów. Obecnie 48% przedsiębiorstw wymienia środki własne jako główne źródło finansowania MiU i jest to znaczny wzrost w porównaniu do czasu przed pandemią (26%). W marcu ubiegłego roku jedna czwarta badanych wymieniała taki wariant jako dominujący, gdy aktualnie niecałe 12% podaje, że korzysta głównie z zewnętrznego finansowania.

Wśród badanych firm zauważamy pozytywne trendy dotyczące częstotliwości odnowień i planowanej automatyzacji produkcji. Przedsiębiorcy są zdecydowani unowocześniać swoje zakłady i korzystać z technologii, aby utrzymywać najwyższą jakość oferowanych produktów oraz spełniać oczekiwania klientów. Ważne jest, aby stopniowo zastępować stare maszyny tymi nowoczesnymi i tworzyć komplementarne parki MiU ze zautomatyzowanym procesem produkcji. Wykorzystanie rozwiązań Przemysłu 4.0, m.in. Internetu Rzeczy (IoT) czy Predivtive Maintenance (PdM), powinno być podstawowym narzędziem do utrzymania konkurencyjności przez polskie firmy spożywcze – mówi Anita Grygorowicz, szef Zespołu Vendorskiego w Siemens Financial Services w Polsce.

Źródło: Siemens

 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę