Ultrastabilne ogniwa słoneczne z perowskitu

Ultrastabilne ogniwa słoneczne z perowskitu Canva

Ostatnio i nie bez powodu obserwuje się duże zainteresowanie perowskitowymi ogniwami słonecznymi. W porównaniu z konwencjonalnymi krzemowymi ogniwami słonecznymi są one lekkie, elastyczne i tanie w produkcji. Biorąc pod uwagę szybko rosnącą wydajność konwersji energii, największą przeszkodą dla PSC na drodze do komercjalizacji jest długoterminowa stabilność.

Wyzwanie to jest zakorzenione w lotnej naturze składników organicznych zawartych w perowskitach, które wystawione na bodźce środowiskowe, takie jak światło, ciepło i pola elektryczne, mogą doprowadzić je do migracji lub ucieczki z warstwy perowskitu. Prowadzi to do szybkiej degradacji, co znacznie zmniejsza wydajność, stabilność i wydajność PSC. Nowe badanie, opublikowane w czasopiśmie poświęconym zrównoważonej energii Joule, pokazuje, w jaki sposób PSC stymulowane BondLynx mogą osiągnąć niezwykłą wydajność i stabilność, nawet po 1000 godzin ciągłej ekspozycji na bodźce środowiskowe. Wyniki są zaskakujące.

Po 200 godzinach ciągłej pracy przy 1 oświetleniu słonecznym (1 KW/m2 ) , niestymulowane kontrolne PSC, wykazywały 35% utratę wydajności konwersji energii. Dla porównania PSC traktowane BondLynx wykazywały niezwykłą stabilność, zachowując prawie 99% swojej początkowej wydajności nawet po 1000 godzin ciągłego oświetlenia.

Pod wpływem stałego ciepła (60°C) niepoddane obróbce PSC wykazywały słabą stabilność termiczną, tracąc 27% wydajności po 600 godzinach ciągłej pracy. Dla porównania, PSC potraktowane BondLynx zachowały prawie 98% skuteczność w tych samych warunkach.

Ogólnie rzecz biorąc, PSC traktowane BondLynx osiągnęły wysoką certyfikowaną wydajność ponad 24% przy długiej stabilności operacyjnej ponad 1000 godzin.

Powodem, dla którego BondLynx jest skuteczny, jest to, że tworzy chemiczne wiązania kowalencyjne ze składnikami organicznymi w PSC, silnie je unieruchamiając i zmniejszając w ten sposób straty wydajności, stabilności i wydajności typowe dla PSC. Naukowcy oczekują, że bez znacznego spadku wydajności w trakcie badania poprawa stabilności uzyskana przez BondLynx wykroczy daleko poza 1000 godzin.

Źródło: XlynX

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę