Rozwój 5G a paradoks Jevonsa

Rozwój 5G a paradoks Jevonsa Pixabay

Im wydajniejsze są zasoby, tym więcej ich zużywamy – mówi zjawisko opisane przez ekonomistę Williama S. Jevonsa. Paradoks ten pierwotnie odnosił się do wykorzystywania węgla w epoce maszyn parowych. Idee Jevonsa powstały w trakcie rewolucji przemysłowej i nadal są aktualne. Obecnie można je odnieść m.in. do efektywności energetycznej związanej z wdrożeniem sieci 5G.

Wbrew pozorom troska o zrównoważone wykorzystanie surowców nie jest zjawiskiem spopularyzowanym w XX wieku. W książce pt. „The coal question” Jevons zauważał, że innowacyjne rozwiązania stosowane w silnikach parowych mogą prowadzić do zwiększonego wykorzystania węgla. Wówczas jednak autora bardziej martwił fakt, że w Wielkiej Brytanii zabraknie tego surowca, niż to, że mogą zostać poczynione szkody środowiskowe.

Teoria Jevonsa przetrwała próbę czasu i obecnie można ją ująć w następujących słowach: im wydajniejsze są proces lub system, tym bardziej prawdopodobne jest, że będziemy z nich często korzystać, co spowoduje globalny wzrost poziomu użytkowania. Ta prawda dotyczy również współczesnych sieci 5G, w których osiągnięcie prawdziwego zrównoważonego rozwoju będzie wymagać kompleksowego podejścia ze strony operatorów, firm korzystających z nowego standardu i konsumentów.

Paradoks Jevonsa we współczesnej wersji

Wdrożenie sieci 5G uznawane jest za jedną z najważniejszych zmian w komunikacji cyfrowej, które dokonały się w czasie życia tylko jednego pokolenia. Równolegle z wprowadzeniem tej i wielu innych nowoczesnych technik trwa dyskusja na temat ich wpływu na środowisko i zrównoważonego rozwoju. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska definiuje go jako „tworzenie i utrzymywanie warunków, w których ludzie i przyroda mogą istnieć w produktywnej harmonii, aby wspierać obecne i przyszłe pokolenia”. Dobra wiadomość jest taka, że pod względem zużycia energii wymaganej do przesyłania danych standard 5G jest uznawany za bardziej oszczędny niż 3G lub 4G. Według nowych badań, przeprowadzonych przez STL Partners we współpracy z firmą Vertiv, sieci 5G mogą być nawet o 90% bardziej wydajne w przeliczeniu na jednostkę ruchu niż wcześniejsze.

Jednak, jak słusznie zaznaczył Jevons, wydajność to nie wszystko. W miarę wdrażania kolejnych sieci 5G wzrośnie ogólne zużycie energii w sieciach komórkowych. Nowe sieci będą co prawda wydajniejsze niż sieci 4G, ale jednocześnie bardziej rozpowszechnione i będzie przepływać przez nie większa ilość danych. Według modeli opracowanych przez Vertiv wdrożenie 5G spowoduje zwiększenie całkowitego poboru mocy w sieci do 2026 r. o 150 170%. Największy wzrost nastąpi w obiektach dużej skali i telekomunikacyjnych centrach danych.

Wyzwania także dla operatorów

Według analiz z raportu STL Partners i Vertiv pt. „Dlaczego zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 5G”, wszyscy uczestnicy „łańcucha 5G” – od operatorów po konsumentów – muszą myśleć całościowo o zużyciu energii i zrównoważonym rozwoju. Sprowadzasię to do dwóch kluczowych koncepcji. Pierwsza z nich mówi o tym, by upewnić się, że standard 5G został wdrożony w możliwie najwydajniejszy sposób, z wykorzystaniem energii odnawialnej (dotyczy to nie tylko zasilania z wysoce energooszczędnych sieci, ale także zastosowania powiązanych urządzeń zasilających i chłodzących). Druga wskazuje, by korzyści wynikające ze zrównoważonego rozwoju zapewniane przez 5G zostały szeroko wykorzystane w całym społeczeństwie i wdrożone w przedsiębiorstwach. Na przykład zastąpiły procesy analogowe o wysokiej emisyjności.

W raporcie zidentyfikowano również kilka branż, w których można znacznie usprawnić dążenie do zrównoważonego rozwoju i osiągnąć lepszą produktywność dzięki usługom 5G. Przykładowo przedsiębiorstwa produkcyjne mogą wykorzystać ten standard do zaawansowanej konserwacji prewencyjnej i automatyzacji procesów. Dzięki temu według szacunków ekspertów STL Partners do 2030 r. mogą osiągnąć korzyści w wysokości nawet 730 miliardów USD.

Firmy telekomunikacyjne muszą zmierzyć się z jeszcze innym wyzwaniem. Mało prawdopodobne jest, że wystarczy wdrożyć sieci 5G w sposób zrównoważony i mieć nadzieję, że klienci będą postrzegać operatorów jako ekspertów w dziedzinie zarządzania energią. Według raportu STL Partners i Vertiv zaledwie 37% ankietowanych uważa operatorów za wiarygodnych partnerów w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, ale 56% stwierdziło, że w przyszłości firmy telekomunikacyjne mogą być takimi partnerami. Operatorzy telekomunikacyjni muszą dowieść, że również wykorzystują 5G do opracowywania nowych i zrównoważonych procesów cyfrowych w ramach własnej infrastruktury.

Źródło: Vertiv

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę