Robotyzacja polskiego przemysłu – bariery i szansa na poprawę

Fanuc

Dane Międzynarodowej Federacji Robotyki nie pozostawiają żadnych wątpliwości – polski przemysł wciąż jest daleko w tyle za europejskimi liderami pod względem stopnia robotyzacji. Jędrzej Kowalczyk, prezes zarządu FANUC Polska, tłumaczy, co wpływa na taką sytuację i w czym można upatrywać nadziei na poprawę.

Jakie są najważniejsze bariery szybszej robotyzacji polskiego przemysłu?

Jędrzej Kowalczyk:
By odpowiedzieć na pytanie, posłużymy się wynikami badania Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Z badania przeprowadzonego przez ekspertów IPAG wynika, że 41 procent firm przemysłowych, które nie posiadają robotów, w ogóle nie rozważało robotyzacji produkcji. Przedsiębiorcy z góry, bez głębszych analiz, zakładają, że nie jest ona w ich firmie konieczna. Takiemu podejściu sprzyjają często różne wątpliwości i stereotypy, jakie wiążą sie z robotami przemysłowymi. 30% firm, które nie zainwestowały w roboty przemysłowe, jako główny powód braku robotyzacji podaje profil swojej produkcji, a 18% tłumaczy brak robotów małą skalą produkcji. 7% firm, które nie mają robotów, w ogóle nie chce podejmować jakichkolwiek działań mających na celu rozwój produkcji, a tylko 4% firm obawia się, że koszty inwestycji w robota przekroczyłyby ich możliwości. 

Uzyskane dane świadczą o tym, że największą barierą rozwoju robotyzacji w Polsce jest bariera mentalna, idąca w parze z niskim poziomem świadomości producentów na temat możliwości zastosowania robotów w produkcji, a także korzyści, które mogłyby z tego wynikać.

W czym można upatrywać szansę na poprawę?

Niski poziom robotyzacji polskiego przemysłu to jednocześnie ogromny potencjał do wykorzystania w przyszłości. Jednak aby z niego skorzystać, konieczne jest przede wszystkim otwarcie się na nowe rozwiązania i dopuszczenie możliwości zmiany dotychczasowego modelu produkcji. Największe szanse dla rozwoju robotyzacji tkwią dziś w edukacji. Można powiedzieć, że wiedza i dostęp do informacji na temat możliwości i argumentów przemawiających za wyborem poszczególnych rozwiązań decydują o wszystkim, i nie tylko w sektorze produkcji. Dlatego bardzo ważnym nurtem działalności firmy FANUC jest popularyzacja wiedzy na temat korzyści wynikających z robotyzacji. W tym celu blisko współpracujemy z różnymi instytucjami, sektorem akademickim a także przedsiębiorcami z różnych branż przemysłu. Celem naszej działalności w Polsce jest nie tylko sprzedaż najbardziej zaawansowanych technologicznie środków automatyzacji produkcji ale przede wszystkim doradztwo w obszarze wyboru miejsc wymagających automatyzacji i doboru optymalnych rozwiązań technicznych.

Z myślą o szkoleniach pracowników zatrudnionych w polskich fabrykach stworzyliśmy Akademię FANUC, która oferuje szereg możliwości podnoszenia kwalifikacji – od wstępnych programów szkoleniowych dla początkujących po kursy dostosowane do potrzeb ekspertów i specyficznych zastosowań. Wciąż rozwijamy naszą ofertę szkoleniową, by dostarczać wiedzę z zakresu nowoczesnych metod automatyzacji i robotyzacji produkcji oraz nieustannie dostosowywać formę szkoleń do potrzeb uczestników.

Ponadto wspieramy szkoły, organizujemy warsztaty dla młodzieży i generalnie działamy na rzecz zwiększania ogólnej świadomości na temat korzyści wynikających z robotyzacji. Dzięki temu, że mamy bogato wyposażone laboratorium, możemy wykonywać aplikacje typu proof-of-concept, a także szeroko współpracować z partnerami i uczelniami technicznymi w obszarze badań i rozwoju.

Do jakich zastosowań przemysłowych wykorzystywane są przede wszystkim w polskich firmach obecnie roboty?

Roboty można dziś wykorzystać w bardzo różnych zadaniach i w wielu branżach. Dzięki nieustającym wysiłkom producentów, nakierowanym na rozwój sensoryki robotów, a także poszerzanie oferty akcesoriów m.in. chwytaków z roku na rok zwiększa się także zakres czynności, które roboty mogą z powodzeniem realizować na linii produkcyjnej. Są one niezastąpione przede wszystkim w trudnych obszarach, czyli w tzw. „wąskich gardłach” produkcji, gdzie liczy się przede wszystkim niezawodność i wysoce rozwinięta diagnostyka prewencyjna. Najbardziej oczywistym obszarem są tutaj powtarzalne procesy pakowania i paletyzacji, które są realizowane najczęściej na szczególnie wrażliwych końcówkach linii.

W Polsce, podobnie jak i w innych krajach świata, producenci poszukują robotów dedykowanych do zadań potocznie zwanych „handlingiem", czyli do przenoszenia, przekładania, obsługi produktów. Tego rodzaju aplikacje zrobotyzowane występują we wszystkich branżach, na każdym etapie produkcji. Producenci chętnie zamawiają również roboty montażowe, spawalnicze oraz roboty dedykowane do aplikacji paletyzacji. W obliczu wyzwania dotyczącego konieczności podnoszenia jakości produktów roboty coraz częściej są „zatrudniane” także w obszarze kontroli jakości.

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę