Roboty bez wygrodzeń

Fanuc

Rozmowa z Mateuszem Amrozińskim, specjalistą ds. nowych projektów FANUC Polska

 - Jakim najważniejszym trendom podlegają obecnie roboty przemysłowe?

Robotyka przemysłowa zmierza w kierunku tworzenia rozwiązań, które pozwolą na automatyzację trudnych obszarów produkcji, które dotychczas nie mogły być automatyzowane np. z uwagi na potrzebę spełnienia norm bezpieczeństwa. Przykładem takich rozwiązań są roboty współpracujące. Firma FANUC oferuje już całą linię robotów nowej generacji - FANUC CR, w której producenci mogą znaleźć najsilniejszego robota współpracującego na świecie - model FANUC CR-35iA o udźwigu 35 kg oraz mniejsze modele robotów współpracujących (o udźwigu 4 i 7 kg), które pozwolą bezpiecznie automatyzować nowe obszary produkcji. W 2018 firma FANUC wprowadziła na rynek nowy model robota współpracującego CR-15iA o udźwigu 15 kg.

- Wraz z pojawieniem się robotów współpracujących na rynku możemy mówić o zmianie modelu współpracy człowieka z maszyną. W przypadku klasycznych robotów przemysłowych kładliśmy większy nacisk na zastąpienie ludzi przez maszyny w obszarach niebezpiecznych, często zagrażających zdrowiu pracowników. Ludzie pracujący w takich systemach byli izolowani od robotów z uwagi na wymogi systemów bezpieczeństwa. W przypadku robotów współpracujących, znacznie bardziej zaawansowanych pod względem bezpieczeństwa (a przez to niewymagających wygrodzeń) człowiek może pracować w bezpośrednim otoczeniu robota. Robot staje się jego asystentem i bierze na siebie realizację trudnych czynności. Dla robota ergonomia nie ma żadnego znaczenia. W ten sposób praca człowieka staje się znacznie bardziej komfortowa i bezpieczna. Nowa, lekka robotyka przemysłowa wprowadza również istotne zmiany w sposobie programowania manipulatorów. Wszystkie roboty z serii CR można programować m.in. poprzez bezpośrednie uczenie, czyli ręczne prowadzenie robota po trajektorii, jaką powinien później wykonywać.

Kolejnym trendem jest dostosowywanie robotów do wymogów wybranych sektorów produkcji.
W efekcie prac konstruktorów coraz więcej robotów będzie spełniać wyśrubowane normy np. dotyczące kontaktu z żywnością (przemysł spożywczy) lub normy dotyczące czystości produkcji (przemysł medyczny i farmaceutyczny).

Roboty będą także coraz bezpieczniejsze. Konstruktorzy robotów bardzo dużą uwagę przywiązują dziś do systemów bezpieczeństwa (np. DCS firmy FANUC), które umożliwiają wyposażanie robotów w różnorodne narzędzia, niezbędne do realizacji zadań specjalnych, przy założeniu, że wciąż będą one spełniać normy wymagane w poszczególnych procesach.

Bardzo istotnym trendem rozwoju robotyki przemysłowej jest także rozwijanie inteligencji i sensorowego otoczenia robotów. Już dziś istnieją możliwości ich szerokiego wyposażania w zmysły (wzroku czy dotyku) oraz opcje, dzięki którym roboty mogą samodzielnie decydować o sposobie realizacji poszczególnych czynności, wymieniać dane z innymi urządzeniami, sygnalizować potrzeby czy przejmować na siebie zadania, które dotychczas musiały być realizowane na innych odcinkach linii produkcyjnych.

Ważnym krokiem w rozwoju robotyki przemysłowej jest tworzenie rozwiązań, które umożliwią upowszechnienie w produkcji robotów samouczących się zadań, które mają wykonać. Firma FANUC wspólnie z partnerem Preferred Networks zaprezentowała już roboty wykorzystujące w procesie samouczenia się technikę znaną jako "deep reinforcement learning". Po 8 godzinach nauki i 5 tys. wykonanych prób robot osiąga 90 % dokładności, która jest prawie taka sama jak w przypadku programowania robota przez człowieka. Warto wspomnieć, że takie roboty potrafią dzielić się wiedzą z innymi robotami. W praktyce oznacza to, że jeden robot uczy się zadania przez osiem godzin, a osiem robotów opanowuje czynności w zaledwie godzinę.

Firma FANUC nieustannie pracuje nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi, które będą wspierać producentów w dostosowaniu procesów produkcji do coraz bardziej zaostrzonych wymagań rynku i oczekiwań konsumentów. Wspólnym mianownikiem naszych działań jest ciągłe udoskonalanie produktów, tak aby miały coraz szersze możliwości zastosowania, przy zachowaniu najwyższego poziomu niezawodności, wyjątkowej precyzji i szybkości.

- Czy i w jakim zakresie (do jakich zastosowań) roboty przemysłowe zastąpią człowieka w procesach produkcyjnych?

- Dziś roboty zastępują ludzi w realizacji najtrudniejszych procesów produkcyjnych, których charakter może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Najczęściej dotyczy to prac monotonnych (np. obsługa detali przesuwających się na taśmie produkcyjnej), ciężkich (np. przenoszenie ciężkich ładunków np. worków), czy np. niebezpiecznych (np. spawanie w środowisku gazów).

Konstruktorzy zajmujący się projektowaniem nowych rozwiązań w robotyce poszukują sposobów na to, by poprzez dodanie nowych funkcjonalności uczynić robota jeszcze bardziej inteligentnym i wielozadaniowym, a w efekcie sprawić, że maszyna będzie potrafiła realizować procesy technologiczne nawet w przypadku gorzej przygotowanych detali, a w niektórych procesach nawet z pominięciem czynności przygotowawczych. W praktyce ma to sprawić, że roboty będą potrafiły obsłużyć każdy detal – bez względu na jego wielkość, formę, sposób przygotowania czy podania lub ułożenia na taśmie produkcyjnej czy w zupełnie nieuporządkowany sposób w koszu detali. Tam, gdzie to tylko możliwe robot ma także ograniczyć liczbę czynności dodatkowych biorąc je na siebie, co w ostatecznym rozrachunku kosztów produkcji ma poprawić komfort pracy pracowników i przyczynić się do jak największych oszczędności i oczekiwanych zysków przedsiębiorstwa.

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę