Przyszłość energetyki wiatrowej

Przyszłość energetyki wiatrowej Pixabay

– Rok 2021 był pełen sukcesów dla energetyki wiatrowej. Rozpoczął się nowy rozdział dla polskiej gospodarki dzięki projektom morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Do tego aukcje, Sector Deal czy strategia wodorowa rządu – to tylko niektóre tegoroczne osiągnięcia naszej branży. Ale wciąż mamy wiele do zrobienia – przede wszystkim walczymy o długo wyczekiwane złagodzenie zasady 10H, która uwolni moc lądowych farm wiatrowych. Tylko w ten sposób unikniemy dalszego wzrostu cen prądu – podsumowuje Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

Miniony rok był bardzo pomyślny dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Weszła w życie pierwsza ustawa offshore – czyli zielone światło dla ogromnych inwestycji na Bałtyku o łącznej mocy 11GW, które przyczynią się do osiągnięcia deklarowanej neutralności klimatycznej przez Polskę oraz pomogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia niedoborów mocy. Obecnie mamy siedem projektów, realizowanych przez pięć podmiotów, w tzw. I fazie, które otrzymały wsparcie – to z kolei wiąże się z zobowiązaniem do wytworzenia i wprowadzenia do sieci energii elektrycznej w ściśle określonym terminie.

Dla pierwszych morskich farm istotnym wydarzeniem jest podpisany Sector Deal, porozumienie sektorowe na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, otwierające perspektywy i możliwości dla nowej gałęzi polskiej gospodarki. Podpisana przez około 200 podmiotów deklaracja współpracy rządu oraz biznesu przewiduje różne cele co do rozwoju MEW, ambicje w zakresie udziału lokalnego łańcucha dostaw, a także kwestie związane z zatrudnieniem czy kształceniem kadr. PSEW aktywnie działało na rzecz tego porozumienia i cieszę się, że prace te przyniosły oczekiwany efekt.

W 2021 r. w maju, czerwcu i grudniu odbyły się aukcje sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w tym z wiatru. Ich wyniki pokazały, że technologia wiatrowa nadal jest bezkonkurencyjna, z ceną ok. 250 zł/MWh, w porównaniu z aktualnymi wówczas cenami energii z innych źródeł. Rynkowa pozycja energetyki wiatrowej przejawia się także w dużej liczbie składanych ofert w odniesieniu do innych technologii. Ze względu na wyniki Komisja Europejska zgodziła się przedłużyć system wsparcia dla wytwórców energii z OZE do 2027 r., co pozwoli na przeprowadzenie kolejnych aukcji w przyszłości i zapewni bezpieczne i przewidywalne warunki dla rozwoju branży.

Nie bez znaczenia jest utrzymanie polityki w zakresie świadectw pochodzenia. Wielkość udziału tzw. zielonych certyfikatów Ministerstwo Klimatu i Środowiska określiło na 18,5%. Wskazany poziom ma za zadanie zapewnić utrzymanie stabilnych warunków funkcjonowania rynku OZE dla wytwórców uczestniczących w systemie świadectw pochodzenia i przyczynić się zarazem do ograniczenia kosztów działania tego systemu dla odbiorców końcowych, szczególnie energochłonnych.

Istotne dla rynku OZE w Polsce jest również przyjęcie strategii wodorowej, która przewiduje programy wsparcia dla gospodarki opartej wyłącznie o wodór nisko- i zeroemisyjny, tj. ze źródeł odnawialnych. Jak wynika z raportu „Zielony wodór z OZE w Polsce”, roczne zapotrzebowanie na wodór w Polsce w 2040 r. przekroczy 100 TWh, a realizacja tych ambicji wymaga ponad 60GW generacji OZE.

Mimo dużych osiągnięć branża nie zamierza spocząć na laurach. Jest częścią transformacji energetycznej, dlatego zamierza dalej postulować za działaniami sieciowymi, które obejmują linię bezpośrednią oraz cable pooling – czyli łączenie infrastruktury wiatrowej ze słoneczną. Głównym celem w 2022 r. jest długo wyczekiwane złagodzenie zasady 10H, która uwolni wiatr na lądzie. Już podjęto milowy krok w tym kierunku. Jest nim pozytywna opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Źródło: PSEW

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę