Poziom cyfryzacji w branży chemicznej i farmaceutycznej rośnie wolniej niż w innych sektorach

Poziom cyfryzacji w branży chemicznej i farmaceutycznej Canva

Branża chemiczna i farmaceutyczna to jeden z nielicznych sektorów, który odnotował bardzo dynamiczny wzrost w okresie pandemii – w 2021 r. przełożyło się to m.in. na najwyższy wynik uzyskany w badaniu Digi Index – tegoroczna edycja badania pokazuje jednak, że inwestycje w cyfryzację prowadzone w tym sektorze wyhamowują. W porównaniu do wyników z 2021 r., wskaźnik Digi Index 2022 dla branży chemicznej i farmaceutycznej wzrósł jedynie o 0,4 p. – z 2,0 do 2,4 p. – jest to najmniejszy wzrost spośród wszystkich badanych branż.

Wyniki tegorocznego badania Digi Index pokazują, że inwestycje w cyfryzację realizowane w branży chemicznej i farmaceutycznej wyhamowują. W 2022 r. byliśmy świadkami wzrostu wskaźnika Digi Index o zaledwie 0,4 p. – z 2,0 p. w 2021 r. do 2,4 p. Pomimo relatywnie dobrego wyniku jest to branża, w której współczynnik digitalizacji wzrósł w 2022 roku najmniej. Związane jest to z wcześniejszym, częściowym nasyceniem rynku oraz potrzebą czasu na konsolidację już wdrożonych systemów. Oprócz tego znaczącą rolę odgrywają drożejące surowce (gaz, ropa naftowa), które dodatkowo wpływają na niepewność rynkową całego sektora. 

Reprezentanci sektora Chemistry & Pharmacy przeznaczają średnio 7,1% zysków na digitalizację (w zeszłym roku ta wartość wyniosła 9,63%). Połowa pytanych deklaruje, że w najbliższych 12 miesiącach zwiększy budżet przeznaczony na cyfryzację (w 2021 r. było to 30% respondentów). Z kolei 23,3% twierdzi, że planuje utrzymać inwestycje na ten cel na dotychczasowym poziomie, a 10% zamierza je zmieszać. Chemisty & Pharmacy to również branża z najmniejszą liczbą deklaracji o inwestycjach w cyfryzację. Zaledwie 66,7% firm twierdzi, że inwestuje w digitalizację i jest w stanie dokładnie określić procent nakładów na ten cel.

– Czy negatywne zjawiska makroekonomiczne, wyrażające się m.in. istotnym wzrostem cen czynników produkcji, wpłyną na ograniczenie inwestycji w digitalizację? Czy też odwrotnie – możliwość poprawy produktywności, jakości produktów, bezpieczeństwa przełożą się na kontynuację, inicjowanie czy też przyspieszenie transformacji cyfrowej? Cykle koniunkturalne występowały, występują i będą występować. A zatem okresy ożywienia będą pojawiały się po okresach kryzysu. Natomiast zjawiska demograficzne (ujemny wzrost naturalny i starzenie się społeczeństwa), społeczne (oczekiwania młodych ludzi w stosunku do pracodawców), jak i ekologiczne (produkcja neutralna dla środowiska) pokazują jednoznacznie, że nie ma innej drogi niż cyfrowa transformacja  powiedział dr n. ekon. Bartłomiej Rodawski, członek Zarządu Adamed Pharma SA, dyrektor operacyjny.

W 2022 r. uśredniony wskaźnik Digi Index dla wszystkich badanych branż wzrósł z 1,8 do 2,4 p. Z wynikiem 2,6 p. najlepiej uplasowały się sektory Automotive oraz Machinery. Na kolejnym miejscu znalazł Chemistry & Pharmacy (2,4 p.). Z kolei najgorzej pod względem ucyfrowienia wypadła branża Food & Beverages (2,2 p.). Wyniki te dowodzą, że większość firm przeszła już z etapu przygotowań do tworzenia podstaw cyfryzacji.

Źródło: Siemens

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę