Powstało Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Powstało Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii Pixabay – sabinevanerp

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii (PSME) to nowa organizacja na mapie rodzimej energetyki tworzona przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w tym segmencie.

Na czele Stowarzyszenia będzie stała Barbara Adamska – prezes zarządu. Wiceprezesami zostali Mieczysław Wrocławski oraz Paweł Grabowski – wiceprezesi zarządu, zaś przewodniczącym rady programowej jest prof. Wojciech Myślecki. Taki dobór osób zarządzających PSME ma gwarantować wiedzę i rozległe kontakty umożliwiające sprawne poruszanie się po rynku. Głównym celem funkcjonowania Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju magazynowania energii oraz energetyki rozproszonej w Polsce.

Barbara Adamska, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii Jesteśmy organizacją, która dba o lepsze warunki do rozwoju dla przedsiębiorstw z branży energetycznej, monitoruje bariery rozwoju branży i przygotowuje własne rekomendacje dla polskich organów rządowych – mówi Barbara Adamska. – Konieczne są zmiany legislacyjne i pozalegislacyjne, które pozwolą na rozwój magazynów energii we wszystkich segmentach rynku: od domowych magazynów energii, poprzez magazyny na poziomie niskich i średnich napięć, zlokalizowane w bliskości instalacji wytwórczych, aż po magazyny wielkoskalowe. Istotnym rozwiązaniem jest także wdrożenie takich regulacji, które zwiększą możliwości komercyjnego świadczenia usług magazynowania energii elektrycznej jako źródła elastyczności systemu energetycznego.

Stowarzyszenie działać będzie m.in. poprzez tworzenie raportów, audytów i analiz dla instytucji rządowych i pozarządowych oraz współpracując z licznymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i badawczymi zajmującymi się tematyką energetyki odnawialnej. Eksperci Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii pracują w zespołach doradczych, wypracowują stanowiska i współpracują z partnerami w działaniach na rzecz polskiego rynku magazynowania energii.

Integrujemy ludzi i środowiska zainteresowane rozwojem magazynowania energii – podsumowuje prezes Barbara Adamska. 

Stworzenie dynamicznie rozwijającego się wewnętrznego rynku magazynów energii w Polsce to szansa na zbudowanie polskiej branży magazynowania energii, a dogodne warunki dla rozwoju systemów magazynowania energii to szansa na rozwój w Polsce nowej branży, rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy. Polscy producenci elementów elektrycznych i elektronicznych, firmy zajmujące się automatyką, IT, telekomunikacją i przesyłem danych mają szansę zaistnienia na rynku magazynów energii we wczesnej fazie jego rozwoju.

Źródło: PSME

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę