Platforma w wymiarze IIoT od COPA-DATA

COPA-DATA

Elastyczność i skalowalność są podstawowymi wymogami, pozwalającymi na realizację płynnego procesu cyfryzacji. Service Grid od COPA-DATA jest dodatkowym rozszerzeniem funkcjonalności oprogramowania zenon i jednocześnie rozwiązaniem, które pozwala utrzymać zgodność z wymogami projektów Przemysłu 4.0 w przyszłości.

Coraz większa liczba inteligentnych maszyn i urządzeń przesyła dane za pośrednictwem Przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT) i odpowiada niezależnie w czasie rzeczywistym na zmieniające się warunki i parametry. Coraz rzadziej można spotkać procesy działające tylko w jednym scentralizowanym systemie. Rozwiązanie zenon Service Grid jest naszą odpowiedzią na związane z tym wyzwania. Jak wiadomo, wszystkie komponenty oprogramowania zenon, jak Editor, Runtime i Analyzer, zostały opracowane z myślą o integracyjnej i połączonej konfiguracji i wdrożeniu. Service Grid jest funkcjonalnym ulepszeniem oprogramowania zenon, które jest platformą oprogramowania rozproszonego. Zalety oprogramowania zenon są teraz dostępne przez IIoT. Pozwala to na stosowanie inżynierii rozproszonej między wieloma liniami i lokalizacjami produkcyjnymi. Konfigurowanie i monitorowanie projektów jest teraz łatwiejsze i możliwe z poziomu centralnej lokalizacji – nawet w systemach rozproszonych lub systemach o utrudnionym dostępie, na przykład w parkach fotowoltaicznych czy farmach wiatrowych.

Maszyny wirtualne w roli podstawowego systemu

Komponenty Service Grid realizują specyficzne zadania, które mogą być instalowane i obsługiwane niezależnie od siebie w różnych systemach. Maszyny wirtualne mogą być więc wykorzystywane do stworzenia podstawowego systemu. Umożliwia to korzystanie z Service Grid w różnych platformach w chmurze, komunikację systemów w sieci między lokalizacjami, harmonizowanie procesów oraz integrowanie urządzeń IoT lub systemów innych firm.

Ze względu na to, że poszczególne usługi wykorzystują jedynie technologie sieci web, takie jak Docker i Kubernetes, możliwe jest ich bardzo elastyczne wdrażanie. Service Hub, centralny węzeł komunikacyjny w platformie IIoT, steruje całym procesem wymiany danych między wszystkimi udziałowcami i zapewnia płynną komunikację między zenon Editor, Runtime i Analyzer. W przypadku zenon 8.00 i starszych wersji silnik sieci web musiał komunikować się bezpośrednio z modułem Runtime przez SCADA Runtime Connector. Dzięki połączeniu modułu Service Hub nie jest to już konieczne.

Zintegrowany interfejs programistyczny aplikacji

Używając Service Grid API, użytkownicy mogą w łatwy sposób łączyć się z zewnętrznymi komponentami, takimi jak aplikacje webowe, mobilne, czy też systemy MES lub ERP. Poprzez interfejs programistyczny API, użytkownicy posiadają dostęp do wartości zmiennych lub całych raportów, oraz mogą te dane przetwarzać za pomocą zewnętrznego oprogramowania.. Ponadto takie usługi jak Microsoft Azure Analysis Services pozwalają użytkownikom na tworzenie dopasowanych rozwiązań biznesowych lub zindywidualizowanych wizualizacji danych do praktycznie każdego celu biznesowego przy użyciu platform kodzie, takich jak otwarta platforma Grafana służąca do wykrywania, izolowania i segregowania zdarzeń operacyjnych.

Elastyczne, otwarte i bezpieczne

Włączenie do systemu komponentów innych firm stanowi większe zagrożenie. Dlatego cała komunikacja w Service Grid jest szyfrowana. Potrzebne są do tego dane dostępowe i cyfrowy certyfikat. Dzięki temu możliwe jest bezpieczne przesyłanie informacji w sieciach publicznych, na przykład w Internecie. Skoordynowana interakcja między usługami Identity Service i Policy Service jest zgodna z surowymi standardami bezpieczeństwa, które mogą być wdrażane w konkretnych projektach. Prawa odczytu, zapisu i konfiguracji mogą być również przyznawane poszczególnym usługom lub użytkownikom na najniższym poziomie – na podstawie projektu lub jedynie w odniesieniu do konkretnych zmiennych.

Źródło: COPA-DATA

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę