PGE i Europejski Bank Inwestycyjny wspierają transformację energetyczną

PGE i EBI wspierają transformację energetyczną Canva

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisali umowę na finansowanie w kwocie 2 mld PLN, które zostanie przeznaczone na modernizację infrastruktury sieci do dystrybucji energii elektrycznej. Inwestycje umożliwią rozwój sieci dystrybucyjnej oraz jej integrację z odnawialnymi źródłami energii.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisali umowę na finansowanie w kwocie 2,0 mld PLN, które wesprze strategiczny projekt Grupy PGE – rozwój i modernizację infrastruktury sieci dystrybucyjnej oraz jej integrację z odnawialnymi źródłami energii. Bezpośrednim beneficjentem finansowania będzie PGE Dystrybucja – spółka odpowiedzialna za segment dystrybucji w Grupie PGE.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na inwestycje w linie, transformatory, łączność cyfrową, magazyny energii oraz nowoczesne opomiarowanie, co pozwoli przystosować sieć dystrybucyjną PGE do podłączania powstających odnawialnych źródeł energii. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2022–2025. Projekt jest elementem realizacji strategii Grupy PGE, której jednym z kluczowych celów jest transformacja polskiej energetyki w kierunku zeroemisyjnym.

– Współpraca PGE z EBI to dobry przykład dla wszystkich  instytucji finansowych w Polsce, jak finansować transformację energetyczną. Pamiętajmy, że transformacja energetyki to nie tylko realizacja celów klimatycznych, ale również zapewnienie bezpieczeństwa i niezależności polskiej energetyki. Niezbędnym elementem realizacji tej strategii są inwestycje w sieć dystrybucyjną. Zapewni to sprawne i skuteczne gospodarowanie wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE, a także magazynowaniem i dostarczaniem jej klientom. Dzięki pozyskanym z EBI środkom PGE przygotuje sieć do podłączenia realizowanych i planowanych inwestycji wiatrowych i fotowoltaicznych – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Przyspieszenie transformacji energetycznej jest priorytetem, dlatego EBI i Komisja Europejska powołały inicjatywę RePowerEU, mającą za zadanie uniezależnienie Unii Europejskiej od rosyjskich surowców energetycznych i rozwój sektora energetycznego w UE w kierunku energetyki odnawialnej. Umowa z PGE przyspieszy transformację sektora energetycznego w Polsce. Projekty będą realizowane w województwach objętych polityką spójności UE, wzmacniając rynek pracy w tych regionach. Są to województwa: małopolskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie i mazowieckie.

– Transformacja energetyczna jest priorytetem dla EBI  gdyż jest kluczowym celem dla Polski i całej Unii Europejskiej. Dlatego z dumą wspieramy PGE Polską Grupę Energetyczną w jej strategicznym planie modernizacji i rozwoju sieci dystrybucyjnej. Nowoczesne sieci dystrybucyjne umożliwią integrację źródeł energii odnawialnej co wzmocni dywersyfikację sektora energetycznego w Polsce. EBI, jako bank UE, dołoży wszelkich starań by Polska i Europa mogły uniezależnić się od paliw kopalnych i jak najskuteczniej przeprowadzić transformację sektora energetycznego UE – mówiła prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Podpisanie umowy

Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem energetycznym oraz producentem zielonej energii w Polsce, jak również krajowym liderem transformacji energetycznej. W strategii, Grupa PGE przedstawiła plan transformacji i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz, jako jedna z pierwszych w regionie, ogłosiła cel neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje m.in. budowę największych w kraju elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Do 2030 r. mają powstać dwie morskie farmy PGE o łącznej mocy 2,5 GW oraz co najmniej 1 GW po 2030 roku. Strategicznym celem PGE jest posiadanie co najmniej 6,5 GW mocy zainstalowanej w tej technologii do 2040 r. Do 2030 r. Grupa PGE wybuduje także 3 GW nowych mocy w fotowoltaice, rozbuduje portfel lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW, jak również wybuduje co najmniej 800 MW magazynów energii, zwiększając możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii i poprawiając niezawodność zasilania. PGE jako pierwsza polska spółka energetyczna zobowiązała się do raportowania śladu węglowego we wszystkich trzech zakresach.

Europejski Bank Inwestycyjny jest jednym z najważniejszych na świecie podmiotów finansujących działania w dziedzinie klimatu i zrównoważenia środowiskowego. W 2021 r. udział inwestycji EBI przeznaczonych na działania w dziedzinie klimatu i zrównoważenia środowiskowego wzrósł do 27,6 mld EUR. Jako bank klimatu Unii Europejskiej EBI zdecydowany jest wspierać Europejski Zielony Ład, pomagać Europie w dążeniu do tego, by do 2050 r. stała się pierwszym kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla, oraz przyczyniać się do realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Promowanie spójności jest priorytetem dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego od czasu jego powstania w 1958 r. W ostatnim długoterminowym budżecie Unii Europejskiej, w latach 2014-2020, Grupa EBI wsparła inwestycje o wartości około 630 mld EUR w regionach spójności, co odpowiada około 16% PKB Unii. Polska w 2021 r. była największym beneficjentem finansowania regionów spójności przez Grupę EBI – finansowanie to wyniosło 4,5 mld EUR. 23% tego finansowania zasiliło zrównoważoną transformację energetyczną w Polsce.

Źródło: PGE

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę