Nowe perspektywy w automatyce przemysłowej

Nowe perspektywy w automatyce przemysłowej Bosch Rexroth

Firma Bosch Rexroth kontynuuje transformację cyfrową w zakresie technologii przemieszczeń liniowych i ciągle rozwija platformę Smart MechatroniX. Dzięki nowym produktom i usługom przedsiębiorstwa z sektorów produkcji i inżynierii mechanicznej mogą w sposób efektywny i ekonomiczny rozszerzyć zakres automatyzacji, równocześnie upraszczając swoje systemy.

W 2019 r. dział techniki przemieszczeń linowych firmy Bosch Rexroth zaczął pracować nad koncepcją fabryki przyszłości. Opracowane w związku z tym rozwiązania Smart MechatroniX odzwierciedlają wymagania globalnego rynku, takie jak: elastyczność, zrównoważony rozwój, inteligencja, łączność, przejrzystość i rentowność. Firma Bosch Rexroth cały czas rozszerza platformę Smart MechatroniX, mając na uwadze, że użytkownicy szukają efektywnego i ekonomicznego sposobu na  podniesienie poziomu automatyzacji. Nowe produkty i rozwiązania są o wiele bardziej inteligentne, elastyczne i lepiej skomunikowane oraz w większym stopniu oparte na oprogramowaniu. Umożliwiają automatyzację nawet tych ręcznych procesów montażu, które były najbardziej narażone na awarie. W ten sposób firma Bosch Rexroth ułatwia przedsiębiorstwom ekonomiczne wytwarzanie produktów w partiach różnej wielkości, a także zwiększenie konkurencyjności i efektywności kosztowej.

Nowy pakiet Smart Function Kit

Wcześniej firma Bosch Rexroth udostępniła dwie inne wersje pakietu Smart Function Kit – do zastosowań związanych z tłoczeniem i łączeniem oraz do zadań polegających na manipulowaniu obiektami. Teraz uzupełniła swoją ofertę podsystemów mechatronicznych o kolejny produkt. Pakiet Smart Function Kit Dispensing jest oparty na systemie wieloosiowym, który można wybrać metodą cyfrową, skonfigurować w trybie online i zamówić w ciągu kilku minut. Ten w pełni skoordynowany podsystem służący do rozkładania, napełniania lub rozpylania jest gotowy do instalacji wraz z innowacyjną technologią sterowania, zasilaczem, silnikami, elementami łączności oraz wstępnie zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym.

Dzięki intuicyjnej procedurze konfiguracji opartej na konfiguratorze, a także wizualnej definicji procesu konfigurowanie i uruchamianie procesu oraz, opcjonalnie, połączenie go z systemem sterowania wyższego poziomu zajmuje teraz tylko kilka minut. W rezultacie pakiet Smart Function Kit pomaga firmom w szybszym rozpoczęciu produkcji oraz zwiększeniu konkurencyjności.

System
Dozowanie zestawu Smart Function Kit jest oparte na kartezjańskim wieloosiowym systemie, który można wybrać cyfrowo, skonfigurować online i zamówić w ciągu kilku minut 

Smart Flex Effector: nowe możliwości w zakresie automatyzacji

Smart Flex Effector to nowy, wyposażony w czujniki moduł kompensacji ze zróżnicowaną kinematyką. Zapewnia robotom i systemom kartezjańskim czułość porównywalną z ludzką ręką, co wyznacza nowe standardy w automatyce przemysłowej. Jego wyjątkowe możliwości i funkcje w zakresie odniesień przestrzennych sprawiają, że można zwiększyć przejrzystość wielu procesów i zapewnić im stabilność ekonomiczną. Nawet skomplikowane procesy montażu, których automatyzacja była kiedyś zbyt kosztowna lub niewykonalna technicznie, teraz mogą zostać zautomatyzowane po rozsądnej cenie. Uwolni to pracowników od monotonnych zadań i pozwoli im skupić się na bardziej efektywnej pracy.

Przykładem jest jeden z procesów montażu stosowanych w firmie Bosch Rexroth. Robot wyposażony w moduł Smart Flex Effector wkłada płyty szklane do lodówek tak delikatnie, że ryzyko ich pęknięcia lub stłuczenia zostało praktycznie wyeliminowanie. W innym projekcie pilotażowym płytki drukowane są umieszczane w urządzeniach sterujących silnika bez zaginania delikatnych lutowanych pinów. Procedura ta jest tylko z pozoru prosta, ponieważ nie można jej bezpośrednio zaprogramować tak, aby została powtórzona. Dzięki odniesieniom przestrzennym i ciągłemu przesyłaniu danych korygujących robot może montować płytki drukowane z czułością porównywalną z ręką człowieka.
Smart Flex Effector upraszcza również wiele typowych procedur w środowisku produkcyjnym, wykorzystując do tego celu np. systemy uczenia lub automatycznego korygowania. Przykładem jest ręczne kierowanie chwytakiem.

Chwytak

Ten obejmujący wiele funkcji komponent można zainstalować w już istniejącym sprzęcie. Poszerza on zakres automatyki przemysłowej i udostępnia nowe możliwości nawet tym użytkownikom, którzy korzystają ze starszych urządzeń produkcyjnych. Istniejące komórki produkcyjne można łatwo uzupełnić o rozwiązanie Smart Flex Effector. Nie wymaga to dużych nakładów pracy związanych z konwersją. Również nowe obiekty produkcyjne i elastyczne komórki montażowe można instalować dużo łatwiej i taniej, ponieważ Smart Flex Effector znacznie zmniejsza wymagania dotyczące dokładności systemów.

System
Smart Flex Effector, nowy, wspomagany czujnikiem moduł kompensacji z zróżnicowaną kinematyką, nadaje robotom i kartezjańskim układom liniowym czułość porównywalną z ludzką ręką

– Smart Flex Effector poszerza zakres automatyzacji. Umożliwia firmom z sektorów produkcji i inżynierii mechanicznej obsługę dużo większej liczby procesów w sposób efektywny ekonomicznie. Firmy te mogą również znacznie uprościć swoje systemy bez stosowania kosztownych, zaawansowanych technologii – powiedział Michael Danzberger, właściciel produktu Smart End Effector w firmie Bosch Rexroth. – Dodatkowe koszty jednostki kompensacyjnej są niewielkie i szybko przynoszą zwrot. 

Poszerzanie platformy o rozwiązania partnerów

Aby zaoferować swoim klientom nowe pakiety rozwiązań, firma Bosch Rexroth rozszerza platformę Smart MechatroniX również w oparciu o współpracę z partnerami. Przykładowo, systemy chwytaków lub głowice dozujące określonych producentów można bardzo szybko uruchomić za pomocą podsystemów Smart Function Kit, ponieważ konkretne parametry są zapisywane już przed dostawą i zostają automatycznie wyszukane przez oprogramowanie. Również produkt Smart Flex Effector można bezproblemowo integrować z pakietami rozwiązań. Dlatego firma Bosch Rexroth chętnie nawiązuje współpracę z partnerami w obszarze robotyki i robotycznych urządzeń peryferyjnych.

Podobnie jak ctrlX Automation, platforma rozwiązań Smart MechatroniX będzie rozszerzana w oparciu o współpracę z partnerami, aby wspierać transformację technologii automatyzacji na szerszą skalę. Produkty firmy Bosch Rexroth są oparte na otwartych systemach, co umożliwia łączenie rozwiązań partnerów z podsystemami Smart MechatroniX. Bosch Rexroth udostępnia partnerom i klientom swoje obiekty służące rozwojowi produktów w różnych lokalizacjach. Przykładem jest Centrum Innowacji i Obsługi Klientów otwarte niedawno w Ulm. W laboratoriach tego centrum inżynierowie z firmy Bosch Rexroth we współpracy z klientami tworzą i testują nowe rozwiązania aplikacyjne w celu szybkiego wprowadzania ulepszeń. Efektem takiej współpracy jest nowe podejście do automatyzacji procesów, które wcześniej były wykonywane ręcznie.

– Dzięki platformie Smart MechatroniX nie tylko wyznaczamy nowe standardy w zakresie uruchamiania produktów i ich wydajności – powiedział dr Simon Hertenberger, dyrektor działu produktów mechatronicznych w jednostce biznesowej technologii przemieszczeń liniowych firmy Bosch Rexroth. – Torujemy również drogę do produkcji modułowej. Komórki produkcyjne i montażowe uczą się w oparciu o strumienie danych i algorytmy sztucznej inteligencji generowane przez rozwiązanie Smart Flex Effector. Pozwala to zautomatyzować dużo więcej procesów, również tych, które w sposób ciągły automatycznie się optymalizują.

Źródło: Bosch Rexroth

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę