Nowa stacja elektroenergetyczna na Podkarpaciu

Nowa stacja elektroenergetyczna na Podkarpaciu Canva

Trzy podmioty – Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), PGE Dystrybucja i gmina Jarosław – podpisały list intencyjny dotyczący budowy stacji najwyższych napięć. Zawarcie porozumienia odbyło się przy udziale reprezentantów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego. W Jarosławiu powstanie inwestycja strategiczna z punktu widzenia całego regionu.

List intencyjny, którego celem jest rozwój infrastruktury elektroenergetycznej i umożliwienie nawiązania współpracy transgranicznej w zakresie przesyłu energii, został podpisany 27 października br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Strony podpisanego listu deklarują realizację projektów w zakresie rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej. W ramach porozumienia ma powstać nowa stacja najwyższych napięć (400/110 kV) Jarosław wraz z wprowadzeniem do niej linii Rzeszów – Chmielnicka oraz infrastruktura towarzysząca operatora systemu dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja.

Prace studialne nad koncepcją budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Jarosław zostały już rozpoczęte przez PSE. Jej zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego południowo-wschodniej Polski oraz stworzenie możliwości przyłączeniowych dla nowych stref przemysłowych. Stacja elektroenergetyczna Jarosław jest wpisana do projektu Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej, który obecnie jest uzgadniany z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

List podpisany został w obecności Wojewody Podkarpackiej, Ewy Leniart oraz Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, Piotra Pilcha.

Podpisanie listu intencyjnego

Ze strony PSE list podpisali wiceprezes zarządu Włodzimierz Mucha oraz wiceprezes zarządu Jarosław Brysiewicz. Ze strony PGE Dystrybucja prezes zarządu, Jarosław Kwasek oraz wiceprezes zarządu Grzegorz Dolecki. Ze strony gminy Jarosław, wójt Elżbieta Grunt. 

– PSE w najbliższych latach planują realizację wielu inwestycji i modernizacji dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowo-wschodniej części kraju. Podejmowane działania mają na celu przede wszystkim poprawę pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej, w tym terenów inwestycyjnych oraz stworzenie warunków pod przyłączenie OZE w regionie. Co istotne rozwój infrastruktury PSE umożliwi także, tak ważną obecnie, współpracę synchroniczną z systemem elektroenergetycznym Ukrainy – wyjaśnia Włodzimierz Mucha, wiceprezes zarządu PSE.

Potrzeby inwestycyjne niezbędne do poprawy pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej na Podkarpaciu zostały określone w trakcie procesu koordynacji rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. W ich przygotowaniu udział brali m.in. eksperci z PSE oraz PGE Dystrybucja, a także władze samorządu Województwa Podkarpackiego.

– To pierwsza tego typu inicjatywa realizowana we współpracy PGE Dystrybucja i PSE na Podkarpaciu. Jej znaczenie jest niezwykle istotne, bowiem przyczyni się do poprawy pewności zasilania również na poziomie transgranicznym. Obecna sytuacja geopolityczna i kryzys na rynkach paliw pokazuje jak ważne jest zróżnicowanie źródeł dostaw energii do krajowego systemu dystrybucji. Zarówno dywersyfikacja dostaw, jak i modernizacja sieci to konieczne i ambitne zadania, które są jednym z priorytetów spółek energetycznych – stwierdza prezes zarządu PGE Dystrybucja Jarosław Kwasek.

– Inwestycja na terenie gminy Jarosław, wraz z wprowadzeniem linii Rzeszów – Chmielnicka, jest zgodna ze Strategią rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 w ramach obszarów tematycznych dotyczących infrastruktury dla zrównoważonego rozwoju i środowiska, bezpieczeństwa energetycznego i OZE oraz rozwoju infrastruktury energetycznej. Kierunkiem właściwym dla rozwoju gospodarczego  regionu jest ciągła rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowej, dystrybucyjnej oraz  rozdzielczej, modernizacja istniejących elektrowni oraz systemów elektroenergetycznych, z wykorzystaniem najnowszych technologii pozwalających na maksymalne wykorzystanie energii i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Możemy śmiało powiedzieć, że realizacja tej inwestycji będzie miała swój trwały udział w tworzeniu warunków dla rozwoju Podkarpacia – dodaje Piotr Pilch, wicemarszałek podkarpacki.

Ludzie

Możliwa lokalizacja stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Jarosław zostanie określona na etapie sporządzania studium wykonalności. Przed jej wyborem przeanalizowane zostaną wszelkie uwarunkowania techniczne, planistyczne, społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Kolejnym etapem realizacji inwestycji będzie pozyskanie wymaganych zgód i decyzji administracyjnych.

– Z dużą satysfakcją przyjmuję decyzję o uruchomieniu inwestycji, które poprawią pewność zasilania odbiorców energii elektrycznej województwa podkarpackiego. Są one istotne także dla pewności zasilania terenów inwestycyjnych, czyli potencjalnych, nowych miejsc pracy na terenie gminy – zauważa Elżbieta Grunt, wójt gminy Jarosław.

– Polski rząd i spółki skarbu państwa kładą ogromny nacisk na dalszy rozwój dywersyfikacji dostaw energii. Tylko w ostatnim czasie, także na Podkarpaciu, uruchomiono połączenie gazowe Polska – Słowacja, które daje perspektywy zaopatrzenia naszego regionu w gaz praktycznie ze wszystkich kierunków świata. Dziś robimy kolejny krok w kierunku dostaw energii elektrycznej, co buduje naszą niezależność i wzmacnia relacje z partnerami – stwierdza wojewoda Ewa Leniart.

Nowa stacja elektroenergetyczna w rejonie gminy Jarosław będzie stanowić również wsparcie dla zasilania Rzeszowa i jego okolic.

Źródło: PGE

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę