Inwestycje energetyczne Grupy Orlen ze wsparciem z rynku mocy

Inwestycje energetyczne Orlenu ze wsparciem z rynku mocy PKN Orlen

Grupa Orlen zakontraktowała co najmniej 2,17 GW na aukcji głównej na rok dostaw 2026, przeprowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Spośród minimum 18 zakontraktowanych jednostek Grupy Orlen, dwa planowane nowe bloki gazowo-parowe w Ostrołęce (obowiązek mocowy ok. 696 MW) i Grudziądzu (obowiązek mocowy ok. 518 MW) uzyskają kontrakty 17-letnie. Aukcja zakończyła się z ceną zamknięcia mieszczącą się w przedziale 367,05-400,40 zł/kW/rok. Oznacza to, że przychody Grupy Orlen z tytułu zawartych umów mocowych mogą wynieść łącznie przez 17 lat co najmniej 7,9 mld zł.

Rozwój energetyki gazowej to jeden z ważnych kierunków w Strategii Orlen2030. W związku z udziałem nowoczesnych bloków gazowych Grupy Orlen w tegorocznej aukcji głównej rynku mocy kierunek ten zyska kolejne solidne podstawy biznesowe. Uzyskanie wieloletnich umów mocowych dla planowanych w Ostrołęce i Grudziądzu bloków gazowo-parowych jest też istotne z perspektywy zachowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Nowe, niskoemisyjne, elastyczne źródła gazowe będą uzupełniały odnawialne źródła energii i pozwolą na ich dalszy dynamiczny rozwój – mówił Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN Orlen.

Pozostałe obiekty Grupy Orlen zgłoszone do aukcji głównej to: blok gazowo-parowy we Włocławku, Elektrownia Szczytowo-Pompowa Żydowo, małe elektrownie wodne, Elektrownia Wodna Włocławek czy Elektrownia Ostrołęka B (wykorzystanie biomasy) oraz kilkanaście jednostek redukcji popytu, tzw. DSR.

Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłosi prezes URE, w Biuletynie Informacji Publicznej, na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy.

Źródło: PKN Orlen

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę