elektrotechnik AUTOMATYK
Reklama
Reklama

Gaz z bałtyckiego złoża B8 popłynął na ląd

Lotos
Reklama
Reklama

Spółka Lotos Petrobaltic 1 października br. uruchomiła system osuszania, sprężania i eksportu gazu na morskiej kopalni ropy Petrobaltic pracującej na złożu B8 na Morzu Bałtyckim. Gaz towarzyszący ropie wydobywanej ze złoża płynie podwodnym rurociągiem o długości 75 km do Władysławowa, do spółki Energobaltic. W jej elektrociepłowni produkowana jest energia cieplna przekazywana do miejskiej sieci ciepłowniczej..

Na platformie Petrobaltic gaz jest separowany od ropy. Osuszony i sprężony, w postaci tzw. fazy gęstej, czyli zawiesiny węglowodorów w gazie suchym, przesyłany jest podmorskim gazociągiem do stacji separacji gazu na terenie elektrociepłowni we Władysławowie. Gazociąg ma 75 km długości, a jego średnica wynosi 115 mm. Ciśnienie płynącego w nim gazu to 10–13 MPa.

Odpowiedni sprzęt i kompetencje

Wszystkie prace związane z budową podwodnego rurociągu zostały wykonane przez załogi  jednostek morskich Lotos Petrobaltic, kompetentnie nadzorowanych przez inżynierów działu technicznego spółki, we wsparciu załóg platform i Lotos Serwis. Pokazuje to, że w obszarze offshore’u dysponujemy odpowiednim sprzętem, wysokimi kompetencjami i umiejętnościami. Trzeba pamiętać, że przemysł offshore na obszarze Morza Bałtyckiego ma bardzo interesujące perspektywy rozwoju w obszarze MEW, gdzie nasze doświadczenie w budowie infrastruktury podwodnej może zostać wykorzystane – mówił Grzegorz Strzelczyk, prezes Zarządu Lotos Petrobaltic.

Reklama

Wydobycie na złożu B8 trwa od ponad 6 lat. Rozpoczęcie produkcji było możliwe dzięki przystosowaniu platformy wiertniczej Lotos Petrobaltic do prowadzenia prac wydobywczych. We wrześniu 2019 r. na złożu B8 obok platformy Lotos Petrobaltic posadowiona została platforma Petrobaltic – jednostka przekształcona z platformy wiertniczej w nowoczesne Centrum Produkcyjne – morską kopalnię ropy i gazu. We wrześniu 2020 r. Centrum Produkcyjne osiągnęło pełną zdolność produkcyjną w zakresie separacji i transportu ropy, zasilania zespołu energetycznego oraz zatłaczania wody złożowej. Ostatnim etapem zagospodarowania złoża B8 była budowa i uruchomienie gazociągu z platformy na ląd do Energobaltic we Władysławowie.

Determinacja wielu sektorów

Budowa gazociągu wymagała ogromnej determinacji i zaangażowania ze strony pracowników projektu zagospodarowania złoża B8, pracy pod  presją czasu i skoordynowania wielu elementów technicznych oraz pogodowych. Dziękuję w szczególności załogom statków za profesjonalne przygotowanie i bezpieczną realizację – oznajmił Artur Wójcikowski, kierownik działu technicznego Lotos Petrobaltic i koordynator projektu budowy gazociągu.

Reklama

Energobaltic Sp. z o.o. jest zakładem unikatowym w skali Polski, a nawet Europy. Od 2003 r. wykorzystuje gaz ziemny towarzyszący ropie naftowej wydobywanej przez morską kopalnię ropy Baltic Beta na złożu B3, również należącą do Lotos Petrobaltic.

Podłączenie gazu z rurociągu B8 nie wymagało większych inwestycji w infrastrukturę instalacji przyjęcia i separacji gazu we Władysławowie. Jedynymi dodatkowymi elementami było nowe przyłącze wraz z niezbędną armaturą i automatyką oraz stacja przyjęcia tłoka. Moce przerobowe instalacji separacji produktów we Władysławowie przewidywały już na etapie projektowania dostawy nie tylko z kierunku złoża B3, ale także złoża B8. Ten projekt to połączenie innowacyjnej technologii i doświadczenia z dbałością o środowisko – mówi Grzegorz Dyrmo, prezes Zarządu Energobaltic

Grafika

Energobaltic to jeden z nielicznych zakładów produkcyjnych, w których wykorzystanie surowca sięga 100%, a emisja produktów szkodliwych (spaliny oraz odpady) została zmniejszona do minimum. Proces produkcyjny w Energobaltic jest dwuetapowy. W pierwszym z gazu dostarczonego z platformy następuje separacja frakcji ciężkich węglowodorów, rezultatem czego jest uzyskanie gazu ciekłego propan-butan (LPG), kondensatu gazu naturalnego (KGN) oraz gazu suchego. W drugim etapie gaz suchy wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Elektrociepłownia Władysławowo została wyposażona w dwa turbozespoły gazowe, każdy współpracujący w kogeneracji z kotłem odzysknicowym. Turbozespoły gazowe mogą wytwarzać w skojarzeniu energię elektryczną oraz cieplną o łącznej mocy odpowiednio 11 MWe i 17,7 MWt.

Dzięki dostawom gazu z B8 znacznie wzrosła produkcja energii elektrycznej dostarczanej do krajowej sieci energetycznej. Wyprodukowana energia jest przekazywana do miejskiej sieci ciepłowniczej, której właścicielem jest Energobaltic. Obecnie miejska sieć ciepłownicza obejmuje 148 węzłów cieplnych i 12,2 km rurociągów. Łączna moc zamówiona wynosi 13,2 MW.

Grafika

Uruchomienie dostaw z B8 ma również niebagatelne znaczenie dla utrzymania ciągłości dostaw energii cieplnej do Władysławowa w czasie przeglądów technologicznych na platformie Baltic Beta. Do tej pory, w przypadku zatrzymania produkcji na złożu B3, konieczne było kupowanie drogiego gazu z sieci miejskiej. Dodatkowo, w okresie zimowym, dostawy gazu z kierunku B3 nie były wystarczające, aby pokryć zapotrzebowanie na ciepło dla Władysławowa i tu także trzeba było się wspomagać dodatkowymi zakupami gazu. Teraz te problemy już nie powinny występować i całe zapotrzebowanie na gaz będzie realizowanie z dostaw z platform usytuowanych na złożach B3 i B8 – mówił Zbigniew Olejniczak, szef Zespołu ds. Morskich i zastępca dyrektora naczelnego Energobaltic.

Instalację sprężania i eksportu gazu na Centrum Produkcyjnym Petrobaltic zasila odseparowany gaz złożowy wydobywany ze złoża B8. Instalacja jest podobna do lądowych tłoczni gazu, jednak dodatkowo separuje frakcje ciężkie, znajdujące się w wydobytym gazie.

Źródło: Lotos

 

Reklama

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama