Enea Operator modernizuje sieć energetyczną

Enea Operator modernizuje sieć energetyczną Enea

Enea Operator na terenie Poznania prowadzi inwestycje sieciowe w ramach kompleksowego programu modernizacji sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia #Poznań2030. Program ma na celu poprawę niezawodności pracy sieci elektroenergetycznej. W ciągu ostatnich miesięcy spółka uruchomiła nowo wybudowaną, dwusystemową, rozdzielnię sieciową Garaszewo (110 kV) oraz dwie przebudowane linie energetyczne we wschodniej części miasta. Inwestycje te poprawiają bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji poznańskiej.

Enea Operator w ramach programu, który realizowany jest od prawie 3 lat, przeprowadziła  kilkanaście inwestycji o znaczącym wpływie na poprawę funkcjonowania sieci w mieście. Były one przeprowadzone zarówno na terenie Starego Miasta, w dzielnicach zwanych „sypialniami”, jak i dzielnicach peryferyjnych.

Dotychczas najbardziej znaczącym przedsięwzięciem była instalacja modułu FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration,) który ulokowano w centrum Poznania. Jest on elementem automatyki inteligentnych sieci energetycznej (smart grid) średniego napięcia. W ramach tego zadania Enea Operator zmodernizowała 28 stacji średniego napięcia na niskie (SN/nn) oraz wyposażyła je w pełną telemechanikę. Zmodernizowano także trzy Główne Punkty Zasilania (GPZ): Krauthofera, Bema oraz Pogodno.

Sieć energetyczna

– Obszar centrum Poznania został wytypowany ze względu na dużą liczbę odbiorców zasilanych z tych linii energetycznych. Inteligentna sieć działa dziś m.in. na Grunwaldzie, Jeżycach, Wildzie czy na Starym Mieście. Dzięki zastosowaniu tego innowacyjnego rozwiązania wykrywanie uszkodzeń i zwarć w sieci elektroenergetycznej następuje automatycznie, a uszkodzone odcinki są izolowane – mówi Agnieszka Gosławska, dyrektor Zakładu Rozwoju i Inwestycji w poznańskim oddziale Enei Operatora.

System usprawnia pracę dyspozytorów i służb technicznych, a co najważniejsze pozwala na przywrócenie dostaw energii odbiorcom w ciągu zaledwie kilku minut.

W ramach #Poznań2030 przeprowadzono także szereg innych inwestycji sieciowych, które krok po kroku budują bardzo nowoczesną infrastrukturę na terenie miasta. Enea Operator zmodernizowała m.in. rozdzielnię średniego napięcia w Głównym Punkcie Zasilania (GPZ) Cytadela, przebudowała stację GPZ Poznań-Główna, doprowadziła nowe zasilanie do 6 stacji zlokalizowanych w okolicach ulic Wspólnej oraz Bałtyckiej. Wybudowano również linię kablową SN (średniego napięcia 15 kV) z rozdzielni sieciowej Czartoria w kierunku planowanego do odtworzenia GPZ Garbary, a także wymieniono kable w ciągu ulicy Wierzbięcice – prace zostały przeprowadzone równolegle z zaplanowanym przez miasto remontem.

Modernizacja sieci energetycznej

Najnowszy z projektów to nowo wybudowana, dwusystemowa, rozdzielnia sieciowa Garaszewo (110 kV) oraz dwie przebudowane linie 110kV. Ku końcowi zbliża się również budowa stacji pod nazwą „Towarowa”, która powstaje na pokolejowym terenie tzw. Wolnych Torów w Poznaniu, gdzie powstać ma nowa, wielofunkcyjna dzielnica miasta. 

Enea Operator, w Poznaniu oraz w sąsiadujących gminach, systematycznie przeprowadza inwestycje, dzięki którym modernizowana i rozbudowywana jest sieć elektroenergetyczna. Program #Poznań2030 służy długoterminowej strategii poprawy efektywności i niezawodności sieci. Modernizacja i rozbudowa urządzeń elektroenergetycznych realizuje potrzeby mieszkańców i inwestorów.

Wszelkie działania usprawniające funkcjonowanie sieci w obszarze aglomeracji skutecznie przyczyniają się do zminimalizowania przerw w dostawach energii elektrycznej, podnoszą jakość usług świadczonych przez Eneę Operator. Zmiany wynikające z realizacji projektu #Poznań2030 już mają pozytywny wpływ na środowisko, skutecznie minimalizując straty energii dystrybuowanej do odbiorców końcowych.

Źródło: Enea

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę