Enea i PKO TFI razem dla zielonej energii

Enea i PKO TFI razem dla zielonej energii Grupa Enea

Największe Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych rynku detalicznego i wicelider rynku energetycznego w produkcji energii w Polsce zamierzają wspólnie inwestować w odnawialne źródła energii. Szefowie PKO TFI i Enei SA podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju OZE w Polsce.

Współpraca inwestycyjna w obszarze rozwoju dedykowanego zamkniętego funduszu inwestycyjnego PKO Energia Odnawialna to zasadniczy cel listu intencyjnego, podpisanego przez Grzegorza Muszyńskiego, prezesa PKO TFI i Pawła Majewskiego, prezesa Enei.

Enea planuje zaangażowanie w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który będzie inwestować w akcje i udziały Spółek Portfelowych, budujących instalacje OZE i uzyskujących zyski z produkcji i sprzedaży energii elektrycznej lub cieplnej wytwarzanej w tych instalacjach.

– Grupa Enea aktywnie uczestniczy w procesie transformacji energetycznej. Koncepcja zaangażowania w dedykowany Fundusz OZE może w stosunkowo szybkim czasie poszerzyć nasz portfel inwestycyjny w obszarze odnawialnych źródeł energii. Synergia naszych podmiotów, oparta na doświadczeniu, wiarygodności i kompetencji po obu stronach, może przynieść znakomite efekty – podkreśla Paweł Majewski, prezes Enei.

Koncepcja Funduszu stanowi odpowiedź na obserwowany trend transformacji energetycznej, spełniający kryteria trwałej zmiany (Clear Trajectory, Decisive, Irreversible) i wpływający na wszystkie dziedziny życia (STEEP: Social, Technological, Environmental, Economic, Political).

– Inwestycje w odnawialne źródła energii to jeden z naszych kierunków strategicznych, wpisujących się w obecne trendy rynkowe i wyzwania dla sektora energetycznego.  Planowany przez nas model Funduszu OZE przyniesie nie tylko zyski inwestorom, ale przyczyni się do zdynamizowania procesu transformacji energetycznej w Polsce. Bardzo się cieszę, że wicelider rynku produkcji energii w Polsce, Enea SA, wyraża wolę współpracy w tej nowatorskiej formule – mówi Grzegorz Muszyński, prezes PKO TFI.

Fundusz dążyć będzie do realizacji celów inwestycyjnych poprzez lokowanie środków pieniężnych pochodzących z wpłat na Certyfikaty, dokonywanych przez inwestorów. Jego zasadniczym celem będzie rozwój portfela instalacji OZE, a w efekcie osiąganie przychodów z lokat Funduszu, w szczególności z inwestycji w udziały lub akcje Spółek Portfelowych.

Fundusz będzie działał na zasadach rynkowych. Realizacja kontroli Funduszu nad działalnością Spółek Portfelowych odbywać się będzie poprzez wykonywanie wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych praw korporacyjnych, a także uprawnień Funduszu jako akcjonariusza lub wspólnika Spółki Portfelowej, zapisanych w jej statutach lub umowach, dających Funduszowi specjalne uprawnienia kontrolne.

W związku z podpisanym listem intencyjnym przedstawiciele PKO TFI we współpracy z Eneą przystąpią do dalszych prac i konsultacji nad powołaniem Funduszu.

Źródło: Grupa Enea 

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę