Emerson i Uniwersytet Cambridge pomogą zwiększyć wydajność energetyczną

pixabay.com

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej do 2020 r. emisja CO2 ma zostać zmniejszona o 20%. Każda gałąź przemysłu, jak również gospodarstwa domowe, muszą zastosować rozwiązania zapewniające lepszą gospodarkę energią i zasobami, a tym samym zminimalizować swój wpływ na środowisko naturalne. Firma Emerson Automation Solutions we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge opracowała rozwiązanie umożliwiające pomiary i zarządzanie energią w czasie rzeczywistym.

Jedna piąta energii produkowanej w Polsce zużywana jest przez przemysł z czego 83% energii i surowców energetycznych jest zużywanych tylko przez 7 sektorów przemysłowych: chemiczny i petrochemiczny, minerałów niemetalicznych (w tym cement), żywność i tytoń, żelazo i stal, papier, miazga i druk. Ograniczenie zapotrzebowania na energię w przemyśle, w szczególności tę wytwarzaną z paliw kopalnych wykorzystywaną w procesach przemysłowych, jest niezwykle ważne w perspektywie regulacji nakładanych na przedsiębiorstwa. Celem jest zmniejszenie emisji CO2, a co za tym idzie zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Łącząc wieloletnie doświadczenie firmy Emerson z zakresu automatyki przemysłowej i pomiarów z doświadczeniem Cambridge w mapowaniu zasobów, w 2014 roku rozpoczęto wspólną pracę nad opracowaniem metody oceny efektywności wykorzystania zasobów (zarówno energetycznych jak i materiałowych) w przemyśle energochłonnym. Zastosowanie rozwiązań jakie oferuje Emerson pozwoli, przy zastosowaniu danych zbieranych i analizowanych na bieżąco, na lepsze gospodarowanie energią, kosztami, zasobami, a w dłuższej perspektywie na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko i poprawę efektywności ekonomicznej.

Efektywność energetyczna jest jednym z najważniejszych czynników w każdej gałęzi przemysłu, czy to w aspekcie ekonomicznym czy ekologicznym. Metoda pomiarów efektywności wykorzystania zasobów opracowana przez naszą firmę i Uniwersytet w Cambridge jest obecnie testowana. Mogę zdradzić, że kilka polskich energochłonnych przedsiębiorstw, wprowadziło naszą metodę pomiaru wydajności i sprawdza ją w codziennym działaniu. Zastosowanie tego rozwiązania pokazuje korzyści jakimi jest bezdyskusyjna oszczędność zasobów. W tej chwili zarówno Emerson jak i firmy, które z nami współpracują kładą podwaliny pod rozwój programów efektywnego gospodarowania zasobami w Polsce – mówi Tomasz Kosik, dyrektor generalny Emerson Automation Solutions w Polsce.

Długookresowymi celami metody stworzonej przez firmę Emerson oraz Uniwersytet w Cambridge są między innymi:
• Stworzenie przekrojowych wskaźników efektywności, zarówno dla zasobów energetycznych jak i materiałowych które mają umożliwić spójne porównanie wydajności urządzeń, procesów, instalacji i sektorów.
• Opracowanie rozwiązań big data dla danych sterujących procesem poprzez wykazanie, że dane z systemów sterowania przemysłowego mogą być szybko pozyskane i przełożone na użyteczne modele wykorzystania zasobów.
• Zapewnienie rzeczywistej redukcji zasobów.
• Ocena potencjału oszczędności dla polskiego przemysłu – narzędzie zostanie wyskalowane dla całego polskiego sektora przemysłowego, co poprzedzone zostanie analizą danych technicznych, ekonomicznych i politycznych.
• Opracowanie planu dla polskiego przemysłu w zakresie wdrażania efektywnego gospodarowania zasobami.

Źródło: Emerson

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę