Czy sztuczna inteligencja będzie przyszłością fotowoltaiki?

Czy sztuczna inteligencja będzie przyszłością fotowoltaiki? Eternia Solar

Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej w 2020 r. 1,5% energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce pochodziło ze źródeł fotowoltaicznych. Jak wynika z szacunków, w 2021 r. ma to być już 3,5%, a w 2025 r. energia słoneczna zapewni ok. 10% energii elektrycznej. Część dostawców napotyka jednak na pewne wyzwania związane z wydajnością instalacji fotowoltaicznych. Odpowiedzią na nie może być zastosowanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, pomocnej w optymalizacji procesów zarządzania farmami solarnymi.

Dane pokazują, że do 2027 r. wartość globalnego rynku energii słonecznej ma przekroczyć wartość 194 miliardów dolarów. Często pojawiają się jednak problemy z wydajnością. Badania z różnych obszarów geograficznych pokazują, że nawet nowo otwarte elektrownie często nie osiągają planowanego potencjału produkcyjnego. Identyfikowanie i eliminowanie problemów nie stanowi wyzwania dla właścicieli mniejszych, prywatnych elektrowni. Sytuacja ta jednak komplikuje się, jeśli mówimy o operatorach większych obiektów, posiadających znaczną liczbę komponentów i stosujących bardziej zaawansowane rozwiązania. Jest to o tyle istotne, że niedobór zaledwie kilku punktów procentowych w produkcji energii elektrycznej może zniweczyć optymistyczne plany zwrotu z inwestycji.

Pomóc może technologia

Dowodem na rosnącą skalę problemu z wydajnością elektrowni fotowoltaicznych i całego sektora energetycznego jest fakt, że w USA i Europie istnieje ponad 40 start-upów opracowujących technologię sztucznej inteligencji, mającą na celu rozwiązanie wspomnianego problemu. Koncentrują się one na optymalizacji pracy dużych elektrowni słonecznych oraz tworzeniu zdecentralizowanych systemów przesyłu i magazynowania energii. Wartość tego wciąż rosnącego rynku szacuje się w miliardach dolarów. Wiodący producenci inwerterów, wśród nich Huawei, dostrzegają istotę problemu, implementując coraz bardziej zaawansowane technologie w każdej kolejnej serii swych urządzeń. Wszystko to sprawia, że należy spodziewać się, że w nieodległej przyszłości uczenie maszynowe i możliwości sztucznej inteligencji przeniosą technologię pozyskiwania energii słonecznej na wyższy poziom.

W niedalekiej przyszłości elektrownie słoneczne staną się pojedynczymi żywymi środowiskami. Możliwości sztucznej inteligencji pozwolą na monitorowanie danych dotyczących wytwarzania energii, skanowania wydajności systemów sterowania i nadzoru i identyfikowania niepokojących objawów, zanim staną się problematyczne – wszystko w czasie rzeczywistym. Efektem tego będzie zapewnienie maksymalnej wydajności elektrowni, przy jednoczesnej maksymalizacji produkcji i maksymalnym zwrocie z inwestycji – komentuje Mariusz Zieliński, team lead engineering freefield and floating solar, Eternia Solar.

Sztuczna inteligencja w branży energetycznej

Oparte na sztucznej inteligencji systemy zarządzania elektrowniami słonecznymi będą robić więcej niż tylko proaktywne diagnozowanie i eliminowanie wadliwych modułów słonecznych. SI zajmie się również problemami związanymi ze zdecentralizowanym przesyłem energii, jej magazynowaniem czy wydajnością samej sieci. Zdalne audyty modułów wytwarzania energii elektrycznej, analizy i porównania danych z różnych obszarów geograficznych czy analizy big data – wszystkie te metody oceny sprawności elektrowni pomogą w aktywnej identyfikacji potencjalnych problemów i przygotowywaniu rozwiązań ich eliminacji bądź zapobieżeniu.

W krótkim okresie sztuczna inteligencja pomoże więc rozwiązać wiele utrudnień, z jakimi obecnie zmagają się elektrownie słoneczne, natomiast w dłuższej perspektywie, wraz ze zdecentralizowanymi elektrowniami energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, SI może zmienić nasze życie, pomagając stworzyć nową generację w 100% zintegrowanych krajowo i globalnie sieciach energetycznych

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i technologii deep learning przyniosą wymierne korzyści dla integracji pionowej zarówno w domowych, jak i przemysłowych systemach energetycznych – podsumowuje Zieliński. – Pracujemy nad zbudowaniem świata, w którym każdy dom i każda firma będą aktywnymi uczestnikami rynku energii i przyczynią się do jego transformacji z generacji konwencjonalnej, zwanej często czarną, na tę zieloną. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii na naszych oczach powstaje model zrównoważonego i zintegrowanego świata, opartego w 100% na energii odnawialnej.

Instalacja niezależnych systemów SI w niedalekiej przyszłości umożliwi podmiotom produkującym energię integrację pionową. Dzięki kontroli sztucznej inteligencji każdy z nich będzie mógł łączyć się ze złożonymi systemami smart home i smart city. Docelowo mogą oni stać się uczestnikami globalnych inteligentnych sieci przesyłowych i systemów magazynowanie energii, co umożliwi lepsze wykorzystanie produkowanej energii, utrzymanie stabilności sieci, a tym samym zachęci do dalszego rozwoju farm fotowoltaicznych.

Źródło: Eternia Solar

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę

Top w kategorii