Czy automatyzacja może przyczynić się do zwiększenia różnic płacowych?

Czy automatyzacja przyczyni się do wzrostu różnic płac? MIT/Jose-Luis Olivares

Różnica w wysokości zarobków między najlepiej i najgorzej zarabiającymi znacząco wzrosła w Stanach Zjednoczonych w ostatnich czterech dekadach. Według najnowszego badania przeprowadzonego przez amerykańską uczelnię MIT spory wpływ na wzrost tej dysproporcji miała automatyzacja wielu codziennych czynności naszego życia.

Według Davida Autora, ekonomisty z MIT, jeszcze w latach 60. i na początku 70. minionego stulecia płace rosły mniej więcej równomiernie, bez względu na poziom wykształcenia, płeć i wykonywaną pracę. Jednak od tego czasu realne wynagrodzenie osób dobrze wykształconych rośnie znacznie szybciej. Co więcej, według badania przeprowadzonego już przez Darona Acemoglu i Pascuala Restrepo od 1980 r. do 2016 r. płace osób ze średnim wykształceniem zmniejszyły się średnio o 15%, po uwzględnieniu wpływu inflacji. Choć badanie dotyczyło bezpośrednio rynku amerykańskiego, to jednak jego twórcy podkreślają, że podobne trendy są zauważalne w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

W najnowszym badaniu Acemoglu i Restrepo przeanalizowali również wpływ różnych czynników na te rosnące nierówności. Nowy model badania pozwolił bowiem w prosty sposób powiązać zmiany płac w określonej grupie z różnymi czynnikami zewnętrznymi. Okazało się, że istotny wpływ na strukturę wynagrodzeń ma wdrażanie zautomatyzowanych rozwiązań i zastępowanie w ten sposób wykonywanej wcześniej przez człowieka pracy.

Jak podkreśla Acemoglu, ta jedna zmienna wpływa na rosnące dysproporcje w wynagrodzeniach w aż 50-70%. Są to dość kontrowersyjne ustalenia, które podkreślają wpływ automatyzacji na powyższe zmiany w znacznie większym stopniu niż wcześniej sądzono.

Autorzy badania podkreślają jednak, że nie można w jednolity sposób traktować wszystkich procesów automatyzacji. Niektóre bowiem rozwiązania, jak np. wdrożenie zrobotyzowanej linii produkcyjnej, przekładają się na wzrost szybkości i jakości produkcji, mniejszą liczbę błędów, a tym samym zwiększenie ogólnej produktywności przedsiębiorstwa. Dla porównania wprowadzenie samoobsługowych kas nie powoduje zwiększenia produktywności sklepu, a jedynie przyczynia się do eliminacji miejsca pracy kasjerki, a tym samym zmniejsza koszty prowadzenia sklepu i zwiększa końcowy zysk jego właściciela.

Ten rodzaj „takiej sobie automatyzacji”, jak opisują ją autorzy, przyczynia się przede wszystkim do przesunięcia pieniędzy od niewykwalifikowanych lub słabo wykwalifikowanych pracowników w kierunku najlepiej zarabiających. Do tego nie przynosi żadnych korzyści społeczeństwu, które mogłyby zrównoważyć ten wzrost nierówności płacowych.

Co gorsza, Acemoglu i Restrepo przestrzegają, że obecny trend dotyczy przede wszystkim pracowników o najniższym poziomie wykształcenia, ale w przyszłości może dotknąć również tych ze średnim wykształceniem.

Źródło: MIT

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę