3DEXPERIENCE Edu pomoże w kształceniu pracowników przyszłości

3DEXPERIENCE Edu pomoże w szkoleniu pracowników przyszłości Dassault Systèmes

Firma Dassault Systèmes zaprezentowała platformę 3DEXPERIENCE Edu, która ma pomóc studentom i profesjonalistom w rozwijaniu kwalifikacji zawodowych ukierunkowanych na zrównoważony rozwój. Przy pomocy 3DEXPERIENCE Edu firma Dassault Systèmes ma zamiar odegrać ważną rolę we wspieraniu pracowników przyszłości.

3DEXPERIENCE Edu w połączeniu z platformą 3DEXPERIENCE będzie dostarczać m.in. publikacje dotyczące konkretnych umiejętności, sprzyjać nawiązywaniu współpracy i tworzeniu centrów edukacyjnych, angażować studentów w wyzwania i konkursy związane ze zrównoważonym rozwojem oraz oferować nowe portfolio doświadczeń edukacyjnych i certyfikacji dla profesjonalistów. Programy i udostępnione zasoby będą sprzyjać rozwojowi w kierunku nowych ról oraz umiejętności, budowania relacji między uczelniami i biznesem w celu wdrażania nowych technologii w przemyśle oraz przekształcania metod edukacji przez nauczanie bazujące na doświadczeniach.

Badania wykazały rozdźwięk między akademickimi programami nauczania a kwalifikacjami pożądanymi na rynku pracy. Z kolei pandemia Covid-19 podkreśliła znaczenie inicjatyw związanych z przekwalifikowywaniem, podnoszeniem kompetencji i szkoleniami, które warunkują skuteczną transformację w firmach oraz instytucjach edukacyjnych. Nową normą edukacyjną staje się nauczanie hybrydowe. Skuteczność nauczania bazuje na zaangażowaniu uczestników, niezależnie czy ma ono formę tradycyjną czy online. Nauczanie bazujące na doświadczeniach pozwala aktywnie rozwijać umiejętności podczas pracy przy projektach i współpracy zarówno z innymi studentami, jak również ekspertami i mentorami. 

W dobie pandemii Covid-19 ludzie muszą przystosować się do nowych metod pracy, a firmy powinny nie tylko przygotować swoich pracowników do pełnienia i obsady nowych ról oraz stanowisk, ale także wyszukiwać pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Firmy muszą współpracować z uczelniami, aby ograniczyć rozdźwięk pomiędzy potrzebami biznesowymi a programami nauczania – mówi Florence Verzelen, wiceprezes Dassault Systèmes ds. przemysłu, marketingu, stosunków międzynarodowych i potencjału ludzkiego. – Od lat jesteśmy partnerem strategicznym wielu gałęzi przemysłu, dzięki czemu doskonale wiemy, jakie umiejętności i kwalifikacje są najbardziej pożądane na rynku pracy. 3DEXPERIENCE Edu zapewnia pracownikom przyszłości niezbędną wiedzę oraz know-how. Możemy angażować ludzi i rewolucjonizować sposoby przyswajania i przekazywania wiedzy oraz dzielenia się nią w celu tworzenia innowacji ukierunkowanych na zrównoważony rozwój.

3DEXPERIENCE Edu bazuje na wiedzy i doświadczeniu Dassault Systèmes zdobytym przez dziesięciolecia współpracy z firmami z 11 branż. Zgromadzone informacje pomogą co roku nie tylko pięciu milionom studentów w różnym wieku, ale także uczelniom, firmom i profesjonalistom, którym zależy na zdobywaniu wiedzy, doskonaleniu umiejętności lub zwiększaniu szans na zatrudnienie. 

Wsparcie obejmuje pakiety edukacyjne dla organizacji na całym świecie w czasie lockdownów oraz współpracę z takimi instytucjami, jak Re-Engineering Australia Foundation, Arts et Métiers ParisTech, Illinois Institute of Technology i Światowe Forum Ekonomiczne.

Źródło: Dassault Systèmes

O Autorze

Czasopismo elektrotechnik AUTOMATYK jest pismem skierowanym do osób zainteresowanych tematyką z zakresu elektrotechniki oraz automatyki przemysłowej. Redakcja online czasopisma porusza na stronie internetowej tematy związane z tymi obszarami – publikuje artykuły techniczne, nowości produktowe, a także inne ciekawe informacje mniej lub bardziej nawiązujące do wspomnianych obszarów.

Tagi artykułu

elektrotechnik AUTOMATYK 4-5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę